Sanna Marin esitti viisi keinoa täystyöllisyyden aikaansaamiseksi

30:54
Katso myös: SDP:n johto vastasi median kysymyksiin puolueen kesäkoukoksessa Lahdessa – mukana olivat muun muassa Sanna Marin ja Antti Lindtman

SDP:n puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin mukaan SDP:n tavoitteena on täystyöllisyys. Yksi keino siihen pääsemiseksi on hänen mukaansa työajan lyhennys.

SDP:n tavoite on ensi vaalikaudella 80 prosentin työllisyysaste, ilmoitti Sanna Marin puolueen ministeriryhmän, puoluejohdon ja eduskuntaryhmän työvaliokunnan kesäkokouksessa Lahdessa tänään.

Marin iloitsi siitä, että Suomessa on nyt noin 100 000 työllistä enemmän kuin hallituksen aloittaessa, ja ”kokoaikaista työtä mitaten olemme siirtyneet tällä vaalikaudella Pohjolan ykköseksi”.

– Meillä on vielä tehtävää. Suomen ja suomalaisten työllisyyttä on vahvistettava edelleen, hän linjasi.

Työllisyysaste nyt noin 76 %

15–64-vuotiaiden työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 75,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 74,9 %.

Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen niin sanottu trendiluku oli heinäkuussa 73,7 %.

– SDP:n tavoite on ensi vaalikaudella 80 prosentin työllisyysaste, joka tuo meidät muiden Pohjoismaiden tasolle. Tämän jälkeen tavoitteenamme on täystyöllisyys eli tilanne, jossa työttömyysaste on selvästi alle 5 prosenttia.

Marinin mukaan täystyöllisyys on sosialidemokraattisen liikkeen historiallinen tavoite, joka on mahdollista toteuttaa pitkäjänteisellä politiikalla.

– Jokaisella on oikeus työhön. Vain mahdollisimman monen osallistumisella työmarkkinoille, voimme turvata hyvinvointivaltion myös tuleville sukupolville.

SDP:n viisi keinoa täystyöllisyyden saavutttamiseksi

80 prosentin työllisyysasteeseen ja täystyöllisyyteen on Marinin mukaan mahdollista edetä askel askeleelta. Hän esitteli viisi SDP:n keinoa saavuttaa vahva työllisyysaste.

Ensinnäkin kaikilla halukkailla tulee Marinin mukaan olla mahdollisuus kokoaikatyöhön.

– Siksi työantajien velvoitetta tarjota kokoaikatyötä osa-aikatyöntekijöilleen tulee tiukentaa. Meillä on melkein 100 000 osa-aikaista työntekijää, jotka haluaisivat tehdä kokoaikaista työtä. Tätäkään joukkoa emme voi työvoimapulan keskellä ohittaa.

Toiseksi SDP panostaisi työllisyyspalveluihin ”kuten myös muissa pohjoismaissa tehdään”. Palveluiden saatavuus parantaa kaikkien mahdollisuutta osallistua työelämään, Marin uskoo.

– Työllisyyspalveluiden kehittämistä tulee jatkaa niin työnhakijoille kuin työnantajille. Yhteistyötä julkisten työvoimapalvelujen, kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kesken vahvistetaan.

Palveluiden laatu pitää Marinin mukaan turvata riittävällä rahoituksella ja jokaiselle työttömälle tulee tarjota työllistymistä edistäviä osaamisen kehittämisen toimia.

Kolmanneksi tarvitaan SDP:n mukaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa.

– Olemme tällä hallituskaudella nähneet, että Suomi on houkutteleva investointikohde isoille yrityksille. Toivon Suomeen uusia investointeja ja me SDP:ssä haluamme pitää Suomen houkuttelevana yrityksille työllistää.

Neljänneksi työelämä kaipaa lisää joustavuutta, jotta aikaa ja voimavaroja jää myös elämiselle, Marin jatkoi. 

Tässä kohtaa hän väläytti myös työajan lyhentämistä – paljon keskustelua Suomessa herättänyttä ajatusta, joka Marinin aiemman linjauksen mukaan kuuluu SDP:n tavoitteisiin.

– Joustava työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen tukee työssäjaksamista ja työhyvinvointia. Tämän vuoksi työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa työaikaansa tulee lisätä, Marin sanoo.

Hänen mukaansa pidemmällä aikavälillä on pidettävä huolta siitä, että työntekijöiden on saatava oma osansa työn tuottavuuden kasvun tuloksista. Sen pitäisi näkyä joko parempana toimeentulona ja halutessaan lyhyempänä työaikana.

Viidentenä kohtana Marin nosti esiin työperäisen maahanmuuton, jota SDP:n mukaan tarvitaan lisää.

– Kevään ja syksyn aikana olemme kuulleet huolestuttavia viestejä yrityksiltä. Iso haaste ja kasvun este tällä hetkellä on osaaja- ja työvoimapula. Siksi me tarvitsemme osaajia ulkomailta, jotta Suomen talous kasvaa tulevaisuudessakin.

– On hyvä huomata, että työhön Suomeen muuttava ei tuo Suomeen vain työpanostaan, vaan koko elämänsä. Siksi SDP haluaa, että koko maahantulon ja Suomeen asettumisen palvelut toimivat sujuvasti ja helposti. Haluamme myös, että työperäisesti maahan muuttaneet otetaan huomioon kotoutumispalveluiden asiakasryhmänä.

Samalla on huolehdittava siitä, että tulijoiden työehdot ovat kunnossa ja työnantajat toimivat työehtojen mukaisesti, Marin sanoi. 

Lisäksi jo nykyisin Suomessa olevat, työvoiman ulkopuolella olevat maahanmuuttajat tulee saada kotoutumispalvelujen pariin ja tuettua ”polulle kohti työelämää”.

”Jos työntekijöiden asemaa turvaavia rakenteita rapautetaan...”

Työelämään ja työmarkkinoihin liittyen Marin antoi vahvan tukensa työehtosopimusten yleissitovuudelle.

– On tärkeää vaalia sopimisen kulttuuria ja pitää kiinni yleissitovuuteen perustuvasta työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmästä.

– Jos osapuolten väliseen sopimiseen nojaavia, työntekijöiden asemaa turvaavia rakenteita rapautetaan, olemme me sosialidemokraatit valmiita tukemaan TES-järjestelmää ja reilun sopimisen edellytyksiä myös lainsäädännön keinoin. Näitä voisivat olla esimerkiksi alan edustavimman, ammattiliiton neuvotteleman työehtosopimuksen vahvistaminen yleissitovaksi TES:ksi, työehtosopimuksen jälkivaikutusten säätäminen laiksi ja luottamusmiehen aseman ja valinnan vahvistaminen kaikille työpaikoille, Marin linjaa.

Budjettiriihestä tukia pienituloisille?

Hallituskauden loppusuora alkaa ensi viikon budjettiriihestä. 

Marinin mukaan talouden lähiajan näkymä on nyt poikkeuksellisen epävarma. Pidemmän aikavälin näkymä on ”yhtä haastava kuin ennenkin”.

– Tässä tilanteessa talouspolitiikan tärkein tehtävä on luoda vakautta ja tukea vihreää siirtymää sekä kasvun edellytyksiä. Äkkinäisiä muutoksia on vältettävä ja tehdyt päätökset on pantava toimeen, hän sanoo.

Nopean inflaation vuoksi on pääministerin mukaan yhä perusteltua tukea pieni- ja keskituloisia.

 Uusista toimenpiteistä linjataan ensi viikolla budjettiriihessä. Tärkeintä on löytää ja jatkaa keinoja, jotka kohdentuvat oikeudenmukaisesti tukea tarvitseville.

Toimia, joita SDP ajaa ensi viikolla riihessä, ovat varhaiskasvatusmaksujen alennus, oikeudenmukaisesti kohdennettu tuloverojen kevennys ja etuuksien tarkistukset kaikkein pienituloisimmille.

– Hintojen nopean nousun kompensointi siitä eniten kärsiville ihmisille on nyt oikein, mutta pidemmällä aikavälillä ainoa kestävä ratkaisu on irtautua fossiiliriippuvuudesta, Marin katsoo.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja