Nyt se on selvitetty – yhteen muuttaminen lisää säästämistä ja sijoittamista

Tuntuuko, että raha valuu käsistä? Mitä eroa on lapsiperheiden, pariskuntien ja yksin elävien suhteessa rahaan?

Yhteen muuttaminen ja perheen perustaminen lisää säästämistä ja sijoittamista, selviää Säästöpankin Näin Suomi säästää -tutkimuksesta.

Säästöpankin selvityksen mukaan yhteen muutto ja lasten saaminen eivät vaikuta pelkästään kotitalouden menoihin ja tuloihin vaan myös rahaan liittyviin asenteisiin ja aktiviteetteihin.

–  Kenties vakiintuminen ja lasten tulo lisää ihmisten taloudellista vastuunottoa ja aktivoi vanhempia sekä töihin että säästämään, pohtii Säästöpankin markkinointi- ja viestintäjohtaja Katja Änkilä.

Pitkän tähtäimen suunnittelu

Yksinasuvat suunnittelevat talouttaan kaikissa ikäluokissa lyhyemmällä syklillä kuin muut.

Alle 35-vuotiaista yksinasuvista taloutta suunnitteli yli vuoden päähän vain 16 prosenttia, kun saman ikäisistä lapsiperhevastaajista näin teki liki neljännes (23%) ja kahden aikuisen talouksista 28 prosenttia.

Yhteen muutto voi parantaa taloustilannetta

Alle 35-vuotiaiden joukossa raha näyttää riittävän parhaiten kahden aikuisen lapsettomilla talouksilla.

Heistä kaksi kolmannesta kertoo, että rahaa jää säästöön. Henkilökohtaiset kuukausisäästösummat olivat suurempia kuin muilla vastaajilla: Joka kolmannella jää säästöön 100-200 euroa.

Lapsiperheet sijoittavat ja säästävät muita useammin

Lapsiperheet sijoittavat selvästi muita useammin omaan asuntoon ja säästävät ikätovereitaan useammin myös rahastoihin ja osakkeisiin. Alle 35-vuotiaista lapsiperhevastaajista yli kolmasosa, 36 prosenttia, asui omistusasunnossa ja 35-49 -vuotiaista joka toinen. Rahastosäästöjä lapsiperheellisistä alle 35-vuotiaista oli joka kolmannella.

Säästäminen ei välttämättä ole helppoa lapsiperheille: Puolet alle 35-vuotiaista lapsiperhevastaajista kertoi kuluttavansa nyt kaiken rahan mitä tulee. Vajaa kolmannes (30%) ei säästänyt nyt lainkaan ja 42 prosenttia sai kuukaudessa säästöön enintään satasen.

Syiksi säästämisen vaikeuteen nuoret lapsiperheet kertoivat muita vastaajia useammin pienet tulot ja odottamattomat kulut.

Säästöpankin selvityksessä analysoitiin vastaajan iän ja talouden koon vaikutusta talouden suunnitteluun, säästämiseen ja sijoittamiseen. Selvitys on osa suurempaa Näin Suomi Säästää -tutkimusta, johon vastasi liki 1 500 suomalaista lokakuussa 2014.

Lähde: Säästöpankkiryhmä

Lue myös:

    Uusimmat