Näitä asioita hoitajat eivät kerro potilaille

Mistä hoitajat eivät pukahda potilailleen? Hoitajien salaisuudet paljastaa osa-aikaisena hoitajana työskentelevä Brie Gowen blogissaan Huffington Post -sivustolla.

Hoitajat eivät kerro..

...uupumuksestaan

Hoitaja ei koskaan kerro potilaalleen kuinka väsynyt, uupunut tai jopa lähes lyöty hän voi olla. Hoitaja voi kuulla näyttävänsä väsyneeltä ja jopa myöntää tämän, mutta todennäköisesti antaa olettaa väsymyksen olevan lievempää kuin se todellisuudessa on. 

Potilaalla ei ole usein aavistustakaan, kuinka paljon stressi tai vuosien vuorotyö voi kuluttaa hoitajia. Hoitajat pitävät suunsa visusti kiinni rasituksistaan, kipeitä jaloistaan tai päänsärystään.

...että lääkkeiden anto voi turhauttaa

Moni tietää lääkkeenannon kuuluvan hoitajien työhön, mutta harva tietää kuinka aikaa vievää tai haastavaa lääkkeenanto itseasiassa voi olla.

Hoitaja tarkistaa jokaisen annettavan lääkkeen ja varmistaa, mitä tarkoitusta varten mikäkin lääke on. Hoitaja selvittää mahdolliset haittavaikutukset tai vaikutukset muiden lääkitysten kanssa. Hän saattaa tehdä päätöksiä siitä, tarvitseeko potilas tietyn lääkkeen oitis vai myöhemmin päivän aikana.

Hoitaja saattaa myös esimerkiksi joutua soittamaan lääkärille selventääkseen lääkemääräystä. Lääkkeenanto ei kaiken kaikkiaan ole niin helppoa kuin miltä hoitaja saa sen näyttämään. 

...sääntöjen soveltamisesta

Potilaan pyytäessä jotain oikea ja sääntöjen mukainen vastaus saattaisi olla ”ei”. Hoitaja kuitenkin saattaa vastata tarkistelevansa asian.

Hoitaja noudattaa kyllä lääkärin määräyksiä, mutta punnitsee kunkin paikan säännösten miinukset ja plussat. Hoitaja yleensä tietää, missä määrin mikäkin asia on sallittua, turvallista ja silti kuitenkin potilaan mieleen. Vaatiikin taitoa ja herkkyyttä varmistaa potilaiden tyytyväisyys sairaalassa.

...omista sairauksistaan

Hoitajasta saattaa näkyä päälle päin, ettei hän ole pirteimmillään, mutta suurimmaksi osaksi hoitajat peittävät oman vointinsa potilailtaan. Tarttuvaa tautia sairastaessaan hoitaja toki jää potemaan kotiin, mutta muutoin hoitaja saattaa hyvinkin saapua töihin kolotusten tai särkyjen kera. Raskaan työn runtelemat hoitajat laiminlyövät usein omaa terveyttään.

...toisen potilaan kuolemasta

Jos esimerkiksi tehohoidossa hoitajaa ei hetkeen näy, voi asia kieliä siitä etteivät toisen potilaan asiat ole kovin hyvin. 

Hoitaja ei voi kertoa toisen potilaan kohtalosta tai tilasta, mutta joskus pitkittynyt poissaolo voi johtua tilan radikaalista huononemisesta.

...oman perheen sairastumisesta

Esimerkiksi oman lapsen sairastuessa hoitaja ei voi välttämättä lähteä töistä noin vain kotiin. Jos korvaava tekijää ei heti ole saatavilla, hoitajan on jatkettava työtään sairaan potilaan parissa vaikka sairas odottaisi häntä myös kotona.

Hoitaja saattaa olla myös oman vanhempansa omaishoitaja ja apu, ja ei koskaan puhu tästä omille potilailleen. Eikä myöskään mainitse kuinka uuvuttavaa kotona voi olla kroonisesti sairaan lapsen kanssa. Sen sijaan hoitaja keskittyy potilaaseen työssään, vaikka yksityiselämäkin usein vaatii veronsa. 

...että potilaat muistuttavat heidän läheisiään

On mahdollista, jopa todennäköistä, että myös hoitajan läheinen on ollut potilaana. Hoitaja on hyvin voinut olla sureva ja hämmentynyt omainen, joka toivoo, että isä tai äiti selviäisi. Potilaitaan nähdessään heillä saattaa hyvinkin tulla oma perheenjäsen mieleen.

Tästä hoitaja kuitenkin harvoin sanoo mitään. Joskus läheinen on jopa menehtynyt, joten usein hoitajan jättää tarinansa potilaalle kertomatta.  

...kuinka usein saavat taistella potilaan puolesta

Joskus hoitajat saavat myös taistella potilaidensa parhaan teen. Hoitaja saattaa ottaa jopa yhteen lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotta asiat etenisivät potilaan kannalta parhain päin. Potilas on usein autuaan tietämätön keskusteluista, ja toisaalta niin kuuluu ollakin. 

...potilaan menettämisen pelosta

Akuutissa tilanteessa hoitaja ei välttämättä tunne pelkoa, mutta monen hoitajan keho reagoi, kun jotain äkkinäistä ja epäonnista tapahtuu – kun potilaan kunto vaikkapa romahtaa. Hoitajan pulssi kiihtyy tai vatsassa voi muljahtaa. Tiimin tehokkuudesta huolimatta pieni huoli on tilanteissa aina läsnä.

Potilas ei tuntemuksista kuitenkaan tiedä. Hoitaja kertoo ja kuvailee tapahtuneen jälkikäteen rehellisesti potilaalle, mutta jättää tietenkin kertomatta tuntemastaan huolesta.

...että potilas jää mieleen

Kun hoitaja lähtee potilaansa luota, jää potilas aina hänen mieleensä. Hoitaja miettii – vaikka tiedostamattaan – miten hänen potilaansa voi.

Lue myös:

    Uusimmat