MTV Oy:n järjestämän kilpailun säännöt

1. Järjestäjä

MTV Oy, Ilmalankatu 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä")

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Veikkaus Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Yhteistyökumppanin palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen tai heidän perheenjäseniään.

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika alkaa 5.8.2014 ja päättyy 18.8.2014. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

4. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistuvat kaikki osallistumisaikana vastanneet. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista.

5. Palkinnot

Palkinnot arvotaan kilpailuun osallistuneiden kesken.

Kaikkien kysyjien kesken arvotaan kiikarit.

Palkinnon arvo on 16 euroa. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuhun tuotteeseen.

6. Kilpailun voittaminen

Kilpailun voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

7. Järjestäjän vastuu

Yhteistyökumppani maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän ja Yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän ja Yhteistyökumppanin myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § | REKISTERISELOSTE | Laatimispäivä: 7.7.2014

1. Rekisterinpitäjä

MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1)

Kummallinen naapuri -kilpailu

MTV Oy

Ilmalantori 2

00240 Helsinki

Puhelin 010 300 300

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kummallinen naapuri -kilpailu

MTV Oy

Ilmalantori 2

00240 Helsinki

Puhelin 010 300 300

Yhteyshenkilö

Liina Hemminki

00033 MTV3

Puhelin 010 300 300

3. Rekisterin nimi

Kummallinen naapuri -kilpailu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti MTV Oy:n järjestämän kilpailun tai arvonnan toteuttamiseksi, palkintojen toimittamiseksi sekä yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi. Erikseen sähköisen markkinointiluvan luovuttaneiden yhteystiedot voidaan luovuttaa Yhteistyökumppanille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kilpailu-/arvontalomakkeessa pyydetyt tiedot. Näitä ovat seuraavat tiedot rekisteröidyistä:

Henkilötiedot:

-etunimi

-sukunimi

Yhteystiedot:

-katuosoite

-postinumero

-paikkakunta

-sähköposti

- puhelinnumero

Lisäksi rekisteri sisältää rekisteröidyn kilpailussa jättämän vastauksen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kilpailuun osallistumisen yhteydessä.

Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää väestörekisteriä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.

ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

MTV Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla, kuten kryptauksin.

Verkkosivustolla tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina-ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Kummallinen naapuri -kilpailu

MTV Oy

Ilmalantori 2

00240

Helsinki

Puhelin 010 300 300

Kielto voidaan esittää myös henkilökohtaisesti paikan päällä osoitteessa Ilmalantori 2, 00240 Helsinki.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Kummallinen naapuri -kilpailu

MTV Oy

Ilmalantori 2

00240 Helsinki

Puhelin 0

10 300 300

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti paikan päällä osoitteessa Ilmalantori 2, 00240 Helsinki.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Kummallinen naapuri -kilpailu

MTV Oy

Ilmalantori 2

00240 Helsinki

Lue myös:

    Uusimmat