MTV Oy:n järjestämän kilpailun säännöt

1. Järjestäjä
MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä")

2. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen tai heidän perheenjäseniään.


3. Osallistumisaika
Osallistumisaika alkaa 22.5.2014 ja päättyy 1.6.2014. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.


4. Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun osallistuvat kaikki osallistumisaikana vastanneet. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista.


5. Palkinnot
Palkinnot arvotaan kilpailuun osallistuneiden kesken. Kilpailun palkintona arvotaan kolme Keventäjien hyvinvointipakettia, johon kuuluu Keventäjän kirja (Tammi), minihieroja ja otsalamppu. Paketin arvo on noin 50 euroa.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuhun tuotteeseen.


6. Kilpailun voittaminen
Kilpailun voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.


7. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.


Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.
Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.


Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla.


8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa
Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää myös sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla rekisteriselosteesta, joka sijaitsee osoitteessa www.studio55.fi.

Lue myös:

    Uusimmat