Mainos

Miksi osaketuotot ovat pysyneet muuttumattomina pandemian aikaan

Onko korona vaikuttanut osakesijoittamiseen? - Mitä tulee tietää osakesijoittamisesta vuonna 2021? - Onko osakesijoittaminen tuottavaa?

Läpi historian on aina ollut olemassa ihmisiä, jotka ennustelivat suurta pörssiromahdusta, joista osa on jopa osunut jotakuinkin kohdilleen ennustuksissaan. Vaikka pörssiromahduksen ennustamista ei kovinkaan järkevänä työnä pidetä, sen ollessa lähestulkoon aina varsin arvaamaton, jonkin yllättäen laukeavan katalyytin aloittaessa sen.

Vuonna 2020, koronan sekoittaessa maailmaa, osasivat lukuisat ihmiset ennustaa pörssiromahduksen olevan vain nurkan takana, joka ei sinänsä ollut kenenkään korvaan edes kovin yllättävä uutinen. Pörssikurssien romahdusta oli nimittäin jo pidemmän aikaa pidetty vääjäämättömänä, tai vähintäänkin suurta korjausliikettä pakollisena, viimeisen vahvan nousukauden ollessa jatkunut todella pitkään käytännössä ilman sen suurempia laskuja, vaikka talous itsessään ei välttämättä olisikaan aivan kyllin terve ollut tätä nousua tukemaan.

Viimeisen nousukauden alettua varsin pian vuoden 2008 Finanssikriisin jälkeen, ovat useat perinteikkäät sijoitusalan konkarit olleet suorastaan hämmästyneinä tästä viimeisimmästä nousukaudesta, sekä sen kestosta.

Covid-19 vaikutukset osakemarkkinoille

Globaalin pandemian alkaessa riehumaan hurjaan tahtiin, ei vaadita kovinkaan lukenutta ihmistä ennustamaan mahdollista pörssiromahdusta, jonka varsin pian saimmekin vuoden 2020 maaliskuussa. Asia, jonka vain harvat kykenivät kuitenkin ennustamaan olikin pörssin uskomaton palautumistahti tämän, näillä näkymin pieneksi koronakuopaksi jääneen, romahduksen jälkeen. Kyseiselle palautumiselle, joka suorastaan aloitti uskomattomien kurssinousujen sarjan, onkin esitetty useita erilaisia perusteluja ja teorioita.

Ensinnäkin, Finanssikriisin ollessa vielä varsin tuoreessa muistissa, tajusivat useat suuremmat yritykset ja kokeneemmat sijoittajat, ettei myöskään tällaisessa tilateessa valtiolla tai keskuspankeilla olisi todellisuudessa varaa päästää yhtäkään suurempaa toimijaa kaatumaan, vaan että näitä tuettaisiin kaikin mahdollisin keinoin ja varoin, viimeiseen asti. Kesän 2020 lopussa alomme nähdä jo uskomattomia kurssinousuja, indeksin toisensa jälkeen hipoessa kaikkien aikojen huippulukemiaan, pandemiasta huolimatta.

Tuossa kohtaa nousua ajoivat paitsi yritysten sekä yksityishenkilöiden vankkumaton luotto talousjärjestelmään sekä yritysten tukemiseen tällaisessa kriisissä, myös yksityishenkilöille jaetut tulonsiirrot esimerkiksi yhdysvalloissa, joissa suuri osa näistä päätyi takaisin markkinoilla niin kasvaneena kuluttamisena, kuin kovaan tahtiin nousseena sijoittajien määränä. Yritysten julkistaessa koronavuoden tuloksiaan syksyllä, otti pörssi globaalisti hieman korjausliikkeitä, niiden pysyessä kuitenkin yllättävän pieninä, yritysten ollessa suoriutunut läpi sektoreiden huomattavasti odotuksia paremmin poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Miten yritykset ovat mukautuneet pandemia-aikaan?

Pandemia on kuitenkin muuttanut useita yrityksiä varsin suuresti, sekä kiistämättä myös matkan varrella tuhonnut monia suuriakin toimijoita. On kuitenkin selvää, että parhaiten pandemian aikana ovat menestyneet sellaiset yritykset, jotka kykenivät toimimaan dynaamisesti olosuhteista huolimatta, mukauttaen liiketoimintaansa todella lyhyellä aikavälillä näihin muuttuneisiin olosuhteisiin, sekä muuttuneeseen kysyntään. Konkreettisena esimerkkinä toimivat muun muassa take away-ravintolat, sekä ruokalähettipalvelut, jotka olivat jo ennen pandemiaa varsin vahvassa nousussa, pandemian aiheuttamien ravintolasulkujen kuitenkin nostaessa kyseisten palvelujen kysynnän täysin uudelle tasolle.

Toisaalta, samalla kun pääsimme todistamaan näiden dynaamisten ja nopeisiin muutoksiin kykenevien yritysten menestystarinaa näissä rankoissa olosuhteissa, jouduimme osaltamme katselemaan myös monien jättiläisten luhistuvan ollessaan kykenemätön muuttamaan liiketoimintaansa riittävän nopeasti näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Vaikka tämä ei tietenkään ole hyvä asia, on se kuitenkin ajanut yrityksiä uudistamaan paitsi päätöksentekoaan, myös yritysrakenteita kokonaisuudessaan. Näin ollen yritykset ovat joutuneet nykyaikaistamaan vanhoja ja kaavoihin kangistuneita toimintatapojaan selviytyäkseen ja kukoistaakseen näissä nykyisissä poikkeusoloissa.

Sen lisäksi, että yritykset ovat kyenneet mukautumaan nykyisiin olosuhteisiin, ovat ne samalla kyenneet järjestelemään uudelleen monia vanhentuneita rakenteitaan, sekä muun muassa mahdollistamaan myös etätyöskentelyn sellaisissa töissä, joissa sitä aiemmin saatettiin pitää liki mahdottomana. Tämä on paitsi parantanut tuottavuutta ja työilmapiiriä useilla aloilla, myös laskenut monien yritysten kustannuksia, mahdollistaen näin entistä paremmat investoinnit omaan liiketoimintaansa.

Kuinka voit hyötyä tästä muutoksesta?

Päästäksesi mukaan tähän edelleen jatkuvaan, uudenlaisten dynaamisten yritysten nousukauteen, voit aloittaa ostamalla osakkeita tai rahastoja. Niiden ostaminen tapahtuu helposti seuraamalla näitä yksinkertaisia ohjeita. Osakesijoittamisen avulla kykenet paitsi kasvattamaan varallisuuttasi, myös osallistumaan maailmalla tapahtuviin suuriin taloudellisiin ilmiöihin, sekä hyötymään niistä. Miksi et siis aloittaisi jo tänään?

Lue myös:

    Uusimmat