Markkinaoikeus: Vantaan ja Keravan Sarastia-tilaus hankintalain vastainen – 9 000 000 euron hankinta ilman kilpailutusta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue toimi hankintasäännösten vastaisesti tilatessaan talous- ja henkilöstöpalveluyritys Sarastian palveluita ilman kilpailutusta, katsoo markkinaoikeus tuoreessa päätöksessään.

Markkinaoikeus otti hyvinvointialueen tekemän hankinnan tarkasteluun Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) viime vuoden toukokuussa tekemän esityksen pohjalta.

Päätöksessään markkinaoikeus määräsi KKV:n esityksen mukaisesti Sarastia-sopimuksen päättymään 12 kuukautta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Lisäksi hyvinvointialueelle määrättiin tuhannen euron seuraamusmaksu.

Markkinaoikeuden ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue harkitsee päätöksestä valittamista.

Hyvinvointialueella ei määräysvaltaa yhtiössä

Asian taustalla on Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tekemä yli yhdeksän miljoonan euron arvoinen hankinta, jossa henkilöstöhallinnon palvelut ja niihin liittyvät järjestelmät tilattiin Sarastialta suorahankintana.

Hankintalain mukaan hankintayksiköiden ei tarvitse kilpailuttaa sidosyksiköiltä tehtäviä hankintoja. Sarastian osakekannasta 0,04 prosenttia omistavan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen näkemyksen mukaan Sarastia on hankintayksikön sidosyksikkö, minkä vuoksi tilaus voitiin tehdä ilman kilpailutusta.

Yhtiö on hankintalain tarkoittama sidosyksikkö, jos hankintayksikkö voi käyttää siihen määräysvaltaa yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa.

Markkinaoikeuden arvion mukaan hyvinvointialueella ei vähemmistöosakkaan asemassa ollut todellista määräysvaltaa Sarastiassa yksin tai yhdessä muiden omistajien kanssa. Markkinaoikeuden mukaan päätös suorahankinnasta ilman kilpailutusta olisi voitu tehdä hankintayksiköstä riippumattoman syyn aiheuttaman äärimmäisen kiireen vuoksi, mutta tuolloin sopimuksen olisi pitänyt olla voimassa vain välttämättömän ajan. Sen sijaan hyvinvointialueen ja Sarastian väliset sopimukset solmittiin toistaiseksi voimassaolevina.

Lue myös:

    Uusimmat