Maksuhäiriöisten määrä lähes lama-ajan ennätyksessä!

Maksuhäiriöisten kuluttajien määrä lähenee 1990-luvun laman jälkeistä ennätystä. 8,3 prosentilla suomalaisista aikuisista on maksuhäiriömerkintöjä. Valtaosalla heistä ongelmat ovat akuutteja, sillä viimeisin häiriö on rekisteröity vuoden sisällä.

Vuonna 2013 rekisteröitiin ennätykselliset 1,8 miljoonaa maksuhäiriömerkintää 252 000 kuluttajalle.

Merkintöjen taustalla on heikentynyt työllisyys ja se, että yhä useampi on velkaantunut monelle eri luotonantajalle, jolloin kokonaisvelka on kasvanut liian suureksi, kertoo kertoo Suomen Asiakastieto Oy.

Maksuhäiriöisten henkilöiden kokonaismäärä kasvoi vuodessa 14 000:llä ja on nyt jo 360 000. Heistä valtaosalla uusimmat häiriömerkinnät ovat vuodelta 2013, mikä kertoo siitä, että he ovat tälläkin hetkellä käytännössä ylivelkaantuneita.

Keskimäärin jokaisella rekisteröidyllä kuluttajalla on jo 16 merkintää, mutta määrä vaihtelee yhdestä useisiin satoihin.

– Enimmillään maksuhäiriöisiä henkilöitä on ollut vuonna 1997 noin 368 000. Silloisilla maksuhäiriömerkintöjen tallennusajoilla olisi tuo luku todennäköisesti nyt jo rikkoutunut, pohtii liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen Suomen Asiakastieto Oy:stä.

Maksuhäiriöisten henkilöiden lisäksi Asiakastiedon rekisterissä on noin 50 000 henkilöä, joille on määrätty edunvalvoja tai jotka ovat ottaneet Oma luottokielto -turvamerkinnän luottotietojensa suojaksi.

Riskiryhmässä 25-39-vuotiaat miehet

Yli 60 prosenttia maksuhäiriöistä kuluttajista on miehiä. Erityisen tarkkana luotonmyöntäjien tulisi Asiakastiedon mukaan olla 25-39-vuotiaiden miesten hakiessa uutta luottoa. Heidän riskinsä saada maksuhäiriöitä on lähes kaksinkertainen koko väestön keskiarvoon verrattuna.

Maksuhäiriön todennäköisyys vaihtelee merkittävästi paitsi iän ja sukupuolen myös kuluttajan asuinpaikan eli kunnan ja postinumeroalueen mukaan. Eniten maksuhäiriöisiä löytyy Päijät-Hämeestä (9,3%) ja vähiten Ahvenanmaalta (4,3%)

Lähde: Deski.fi

Lue myös:

(MTV LIFESTYLE)

Lue myös:

    Uusimmat