Lakko sulki tehtaan, työnantaja keskeytti palkanmaksun – näin professori arvioi toimenpiteen laillisuutta

Lakko sulki tehtaan, työnantaja keskeytti palkanmaksun - professori arvioi päätöksen laillisuuden 9:36
Lakko sulki tehtaan, työnantaja keskeytti palkanmaksun – professori arvioi päätöksen laillisuuden.

Käynnissä oleva lakko ajoi paperitehtaita alas ja palkanmaksut keskeytettiin. Työnantajien mukaan palkanmaksun sai keskeyttää laillisesti, mutta työntekijäpuolen mukaan palkkaa pitäisi maksaa seitsemän päivää. Professori arvioi päätöksen laillisuutta.

Käynnissä olevan palkansaajakeskusjärjestö SAK:n ammattiliittojen poliittisen lakon myötä useat paperitehtaat ovat tällä viikolla ilmoittaneet ajavansa tuotantoaan alas ja keskeyttävänsä työntekijöiden palkanmaksun. Teollisuusliitto katsoo, että kyseessä työnantajajärjestöjen työntekijöihin kohdistama laiton työtaistelutoimi.

Työnantajien mukaan niillä on laillinen oikeus keskeyttää palkanmaksun heti, mutta työntekijäpuolen mukaan palkkaa pitäisi maksaa seitsemän päivää.

Turun yliopiston työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskisen mukaan tässä kohtaa on vielä mahdotonta antaa varmaa vastausta kysymykseen, että kumpi on kiistassa juridisesti katsottuna vahvimmilla. Asian ratkaisee viime kädessä tuomioistuin.

– Jokainen riita ratkaistaan yksittäistapauksellisesti, että miten jossakin paperitehtaassa jollakin osastolla työ on estynyt, onko se todella estynyt ja onko työstä estyneiden työntekijöiden kohdalla jokin riippuvuussuhde tähän poliittisen työnseisaukseen, Huomenta Suomessa keskiviikkona vieraillut Koskinen sanoo.

Asiaa mutkistaa myös se, että nyt käynnissä olevat poliittiset työnseisaukset ovat työelämäperusteisia eikä työehto- tai työoloperusteisia.

Työsopimuslain säännös edellyttää, että myös niiden työntekijöiden kohdalla syntyy riippuvuus työehtoihin tai työoloihin, jotka eivät ole lakoissa suoraan mukana.

– Tästä tietenkin syntyy se hankala ongelma, että koskevatko nämä työelämäsidonnaiset poliittiset työnseisaukset myös työehtoja.

– Oma varovainen kantani on se, että tämä poliittinen työnseisaus on pikemminkin työelämäsidonnainen eikä työehtosidonnainen.

Miten kalliiksi asia voi tulla työnantajille, jos asia etenee oikeuteen ja oikeus toteaa palkanmaksun keskeytyksen laittomaksi? Onko kyseessä poikkeuksellinen toimi?

Katso koko haastattelu jutun alussa olevalta videolta.

Lue myös:

    Uusimmat