Kysely: Suomalaiset vaativat oman maan edun ajamista EU:ssa – puolueen näkökulma vähemmän tärkeä

MTV:n teettämässä kyselyssä jopa yli 80 prosenttia vastaajista kastoi, että europarlamentaarikon on ajettava ensisijaisesti oman maan etua, ei puolueryhmittymän.

Vain kahdeksan prosenttia vastaajista katsoi, että euroedustajan on tehtävän työtä ensisijaisesti oman puolueensa näkökulmasta.

Kyselyssä kysyttiin tarkalleen sitä, tuleeko europarlamentaarikon mielestäsi ajaa ensisijaisesti oman puolueryhmänsä vai oman maansa etua?

Yhdeksän prosenttia vastaajista ei osannut sanoa kantaansa kysymykseen.

1705 EU eurovaali eurovaalikysely kysely
MTV:n teettämässä kyselyssä jopa yli 80 prosenttia vastaajista kastoi, että europarlamentaarikon on ajettava ensisijaisesti oman maan etua, ei puolueryhmittymän.

Ehdokkaat samoilla linjoilla

MTV Uutisten vaalikoneessa monet meppiehdokkaat ovat olleet samoilla linjoilla äänestäjien kanssa. Mahdollisesti ehdokkaat ovat tiedostaneet kansan tuntemukset asiassa.

Valtaosa ehdokkaista on ollut vaalikonevastauksessaan ennemmin sitä mieltä, että ehdokkaan on ennemmin edustettava omaa maataan kuin puolueryhmäänsä.

Myönteisimmin puolueen näkökulman huomioon ottamiseen ovat suhtautuneet vihreiden ja Vasemmistoliiton ehdokkaat. Oman maan edustamista painottavat erityisesti Perussuomalaiset ja Liike Nyt -puolueen ehdokkaat.

Jaottelu puolueen ja kotimaan etujen ajamisen välillä on tosin monimutkainen kysymys, koska kaikki poliitikot ajavat oman alueensa, maansa ja äänestäjiensä etuja omista ideologisista lähtökohdistaan.

Oikeistolaiset ja vasemmistolaiset poliitikot ovat yhtä lailla ihmisten hyvinvoinnin asialla, mutta keinot hyvinvoinnin lisäämiseksi ovat heillä erilaiset erityisesti talouspolitiikassa.

Puolueen edun nähdään monesti olevan myös kotimaan tai EU:n etu.

Kyselytutkimus tehtiin 9.5. – 15.5. välisenä aikana. Siihen vastasi 1.822  henkilöä. Vastaajat ovat iän, sukupuolen ja asuinpaikan suhteen edustava otos täysi-ikäisistä suomalaisista. Tutkimus toteutettiin verkkopaneelissa. Virhemarginaali on suurimmillaan kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimuksen teki MTV:n toimeksiannosta Corefiner Oy.

Lue lisää:

 

Lue myös:

    Uusimmat