Kysely: Eutanasian laillistamiselle vahva tuki suomalaisilta

Eutanasian laillistamiselle vankka tuki kansalaisilta 2:12
Eutanasian laillistamiselle vankka tuki kansalaisilta.

Eutanasian eli armokuoleman laillistamisella on vankka tuki sekä kansalaisten että sairaanhoitajien keskuudessa. 

Diakonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Suomen Sairaanhoitajien tekemän kyselyn alustavien tulosten mukaan eutanasian laillistamista kannattaa 85 prosenttia kansalaisista.

Kansalaisista 76 prosenttia oli täysin samaa mieltä väittämästä, että eutanasia pitäisi laillistaa Suomessa. Lähes yhdeksän prosenttia oli väitteen kanssa osittain samaa mieltä. 

Täysin tai osittain eri mieltä laillistamisesta oli 15 prosenttia vastaajista.

Hoitotieteen dosentti Anja Terkamo-Moisio Helsingin yliopistosta sanoo, että tulokset ovat hyvin linjassa muiden viimeaikaisten kyselyjen ja tutkimusten kanssa, eikä yllätyksiä nähty tälläkään kertaa.

Selkeää selittävää tekijää eutanasian kannattamisen tai vastustamisen taustalla ei määrällisessä tutkimuksessa löytynyt.

– Tosin uskonnollisuus ja hengellisyys nousevat kerta toisensa jälkeen esiin vaikuttavana tekijänä. Mutta tarvitsemme vielä laadullista tutkimusta ja laadullisia vastauksia. Niiden analyysiin menee huomattavasti paljon pidempi aika, Terkamo-Moisio toteaa.

Verkkokyselynä toteutetussa tutkimuksessa tiedusteltiin sekä kansalaisten että sairaanhoitajien näkemyksiä eutanasiasta. Kansalaiskyselyyn vastasi runsaat 1 600 henkilöä, ja sairaanhoitajille suunnattuun kyselyyn yli 1 800 henkilöä.

Enemmistö hoitajista valmis osallistumaan eutanasiaprosessiin

Kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista 62 prosenttia oli täysin eutanasian laillistamisen puolella, osittain sen kannalla oli 18 prosenttia vastaajista.

Vastanneista hoitajista lähes 70 prosenttia olisi valmis itse osallistumaan eutanasian toteuttamiseen. Vielä kymmenen vuotta sitten samassa kyselyssä vastaava prosentti osuus oli 75. 

Diakonia-ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija, terveystieteiden tohtori Minna Hökkä pohtii, voisiko pientä laskua voi selittää eutanasian näkyvä julkinen käsittely muun muassa kansalaisaloitteiden pohjalta. 

– Tuoko se asiaa konkreettisemmaksi, mietitäänkö sitä tarkemmin? Se voi olla yksi selitys, mutta varmaa tietoa ei ole. Sitä voisi tutkia lisää, Hökkä sanoo.

Vain joka kymmenes sairaanhoitaja oli kyselyssä tiukasti sitä mieltä, että hoitajan voisi velvoittaa osallistumaan eutanasiaprosessiin. 

Alustavan datan perusteella kriittisimmin armokuolemaan suhtautuvat yli kymmenen vuoden työkokemuksen omaavat hoitajat, jotka työskentelevät palliatiivisessa sairaanhoidossa, parantumattomasti sairaiden potilaiden kanssa.

– Yksi syy voi olla se, että heillä on vahvempi osaaminen ja tietous siitä, mitä palliatiivisen hoidon vaihtoehtoja on käytössä ja miten voidaan kipua lievittää. 

Sekin voi vaikuttaa, että he ovat potilaan rinnalla ja se konkretisoituu ehkä helpommin, voidaan kohdata se toive kuolemasta käytännön työssä useammin, jolloin sitä myös miettii tarkemmin, Hökkä toteaa.

Keskusteluun lisää faktoja ja moniäänisyyttä

Hoitajat haluaisivat, että heidän näkemyksensä huomioitaisiin eutanasiasta käytävässä keskustelussa enemmän. 

Suhtautumista eutanasiaan väitöskirjassaan tutkinut Anja Terkamo-Moisio toivoo lisää moniäänisyyttä ja faktapohjaista käsittelyä tunteita herättävästä aiheesta.

– Eutanasiaan liittyy paljon epävarmuuksia ja se voi herättää huolta kansalaisten keskuudessa. Mitä enemmän tiedämme, sitä vähemmän on näitä epävarmuuksia. Kaikkeen meillä ei ole vastausta, mutta mitä moniäänisempää ja avoimempaa tämä keskustelu on, niin sitä paremmin se vie itse asiaa eteenpäin, Terkamo-Moisio sanoo.

Alkuvuodesta julkaistiin tulokset lääkäreiden kannoista eutanasiaan. Tampereen yliopiston ja Suomen Lääkäriliiton kyselyssä ensimmäistä kertaa enemmistö lääkäreistä oli joko täysin tai osittain laillistamisen puolella. 

Lääkäriliiton kanta eutanasiaan on ollut tähän asti kielteinen. Liitossa on valmisteltu pidemmän aikaa päivitettyä kannanottoa aiheeseen, ja Lääkäriliiton valtuuskunnan on tarkoitus kertoa julkisesti kannastaan eutanasiaan alkavalla viikolla.

Lue myös:

    Uusimmat