Kuluttajien saamat tiedot makeisten väriaineista puutteellisia

Kuluttajien saamat tiedot makeisissa käytetyistä väriaineista ovat usein puutteellisia. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen tekemässä tutkimuksessa virheitä havaittiin joka neljännessä makeisnäytteessä. Useissa tapauksissa virhe koski atsovärejä, jotka oli jätetty ilmoittamatta pakkausmerkinnöissä. Ympäristökeskus tutki vuosina 2001-2002 kaikkiaan 46 makeisnäytettä. Virheelliset merkinnät olivat selvästi yleistyneet verrattuna vuoteen 1996, jolloin vastaava tutkimus toteutettiin edellisen kerran.

Keinotekoisten väriaineiden käyttö makeisissa on hieman yleistynyt vuodesta 1996. Nyt keinotekoisia väriaineita löytyi 70 prosentista makeisia, kun osuus kuusi vuotta aiemmin oli 65 prosenttia. Suomen EU-jäsenyyden myötä sallituiksi tulleiden atsovärien käyttö on niin ikään lisääntynyt. Niitä löydettiin tutkimuksessa 37 prosentista makeisia. Atsovärejä käytetään ulkomaisissa makeisissa edelleen yleisemmin kuin kotimaisissa.

Keinotekoisten väriaineiden käyttömäärät makeisissa eivät tutkimuksen mukaan ole lisääntyneet vuodesta 1996. Ainoastaan kolmesta makeisnäytteestä löytyi väriaineita yli sallitun käyttömäärän.

Irtojäätelöissä siirrytty keinoväreihin

Keinotekoisten väriaineiden käyttö on yleistynyt myös irtojäätelöissä. Tutkimuksessa niitä löydettiin joka viidennestä irtojäätelöstä, ja mukana oli myös atsovärejä. Vuonna 1996 kaikki irtojäätelöissä käytetyt väriaineet olivat vielä luonnonvärejä. Joka kuudennessa irtojäätelönäytteessä kuluttajille annettava tieto käytetyistä väreistä oli puutteellinen tai virheellinen. Ympäristökeskus tutki kaikkiaan 18 irtojäätelönäytettä.

Tutkituista virvoitusjuomista 37 prosenttia sisälsi keinotekoisia väriaineita. Värien käyttö oli yhtä yleistä kuin kuusi vuotta aiemmin, mutta niiden käyttömäärät olivat jonkin verran laskeneet. Atsovärejä tutkituista 19 näytteestä ei löytynyt lainkaan. Värien käytöstä annetuissa tiedoissa ei havaittu puutteita.

Irtotavarasta hankalampi saada tietoja

Elintarvikelainsäädäntö luokittelee elintarvikkeissa käytettävät värit lisäaineiksi. Ne on merkittävä elintarvikkeen ainesosaluetteloon sekä ryhmänimellä 'väri' että E-koodia tai värin nimeä käyttämällä.

Irtotavarana myytävistä elintarvikkeista kuluttajan on hankalampi saada tietoja, sillä niiden osalta määräykset ovat väljempiä. Pakkausmerkintäasetus ei edellytä ainesosaluettelon merkitsemistä esimerkiksi laatikoihin, joista kuluttajat itse valikoivat irtomakeiset pussiin. Elinkeinonharjoittajalta edellytetään kuitenkin riittäviä tietoja kauppaamistaan elintarvikkeista, joten kuluttajan pitäisi kysyessään saada tieto myös irtomyynnissä olevien elintarvikkeiden valmistus- ja lisäaineista. (Mtv3-Finfood)

Lue myös:

    Uusimmat