Koululaisten koteihin karu viesti – tämä kaikki Helsingin tietomurrossa paljastui

Helsingin kaupunki kertoo, mitä tietoja laajassa kaupunkia koskevassa tietomurrossa vuoti. 

Helsingin kaupunki on lähettänyt tänään Wilma-viestin helsinkiläisille oppijoille sekä heidän huoltajilleen kaupunkia koskevasta laajasta tietomurrosta. Viestissä kaupunki kertoo, mitä tietoja oppijoista ja heidän huoltajistaan tietomurrossa on vuotanut. 

MTV Uutiset julkaisee torstaina 23. toukokuuta lähetetyn Wilma-viestin kokonaisuudessaan.

Helsingin kaupungin tietomurto koskee mahdollisesti kaikkia helsinkiläisiä oppivelvollisuusikäisiä

Helsingin kaupunkiin on kohdistunut vakava tietomurto, joka tuli kaupungin tietoon 30.4.2024. Kaupunki on tiedottanut asiasta aiemmin 2.5.2024 ja 13.5.2024. Tietomurron selvitystyön edetessä on nyt ilmennyt, että tietomurto koskee mahdollisesti kaikkia helsinkiläisiä oppivelvollisuusikäisiä oppilaita ja opiskelijoita sekä heidän huoltajiaan. Yhdessä muiden viranomaisten kanssa kaupunki suosittelee, että omia henkilötietoja kannattaa aktiivisesti suojata jo tässä vaiheessa, vaikka tietomurron laajuus on vielä selvityksessä. Ajantasaiset ohjeet omien henkilötietojen suojaamiseen ovat löydettävissä suomi.fi-sivustolta.

Tietomurron tekijä on saattanut saada haltuunsa kaikkien Helsingissä sijaitsevien koulujen ja oppilaitosten vuosina 2005–2018 syntyneiden helsinkiläisten ja heidän huoltajien henkilökohtaisia tietoja. Tähän ryhmään kuuluvat kaupungin koulujen ja oppilaitosten lisäksi myös helsinkiläiset sopimuskoulut, yksityiset ja valtion koulut sekä yksityiset lukiot ja ammattioppilaitokset siltä osin kuin kouluissa on Helsingissä kirjoilla olevia opiskelijoita.

Lisäksi ryhmään kuuluu kaikki helsinkiläiset kotiopetuksessa olevat oppilaat ja helsinkiläiset oppilaat, jotka opiskelevat Helsingin ulkopuolella sekä painotettuun opetukseen hakeutuneet oppilaat.

Mukana on ollut seuraavia tietoja vuosina 2005–2018 syntyneistä helsinkiläisistä oppijoista ja heidän huoltajistaan:

  • Lapsen ja huoltajan henkilötunnukset.

  • Lapsen ja huoltajan osoitetiedot (ei puhelinnumeroita, ei sähköpostiosoitteita). 

  • Turvakiellon alaisista henkilöistä ei osoitetietoja, puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita.

  • Lapsen äidinkieli.

  • Lapsen kansalaisuus.

  • Lapsen uskontokunta (tarkkuudella ev.lut. / ortodoksi / rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta / uskontokuntaan kuulumaton).

Helsingin kaupungilla on tietoja helsinkiläisistä oppivelvollisuusikäisistä ja heidän huoltajistaan, joka perustuu kunnan velvollisuuteen oppivelvollisuuden valvonnasta. Kyseiset tiedot ovat olleet Helsingin kaupungin verkkolevyllä, joka on ollut tietomurron kohteena. 

Tietosuojalaki edellyttää kaupunkia informoidaan tietomurron mahdollisia kohteita. Tietomurron mahdollisena kohteena olevia asiakkaita ei voida yksilöidä, joten heidän kontaktointinsa tehdään julkisena tiedonantona sivuilla hel.fi/tietomurto. Lisäksi olemme tiedottaneet asiasta 21.5.2024: Helsingin kaupunkiin kohdistuneen tietomurron mahdolliset kohderyhmät laajentuneet selvitystyön edetessä.

Kaupunki jatkaa selvitystyön tekemistä sekä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja tiedottaa asiasta selvitystyön edetessä. Helsingin poliisilaitos ja Keskusrikospoliisi tutkivat tapausta törkeänä tietomurtona. Rikoksen asianomistaja on tällä hetkellä Helsingin kaupunki, jolta poliisi saa kaikki tarvittavat tiedot asian tutkintaa varten. Kaupunkilaisten ei tässä vaiheessa esitutkintaa tarvitse ottaa poliisiin yhteyttä.

Ohjeita ja tietoa on tarjolla

Tapahtunut tietomurto herättää kuntalaisissa paljon kysymyksiä. Kyberturvallisuuskeskus on koonnut sivuilleen kattavan tietopaketin tietomurtoihin suojautumiseen liittyen. Apua ja tukea on tarjolla myös tietomurron kohteille perustetussa kaupungin asiakaspalvelussa, kriisipäivystyksessä sekä MIELI Suomen mielenterveys ry:n kautta.

Kaupungin verkkosivuilla osoitteessa hel.fi/tietomurto on julkaistu julkinen tiedote tietomurron mahdollisille kohderyhmille ja muuta asiaan liittyvää ohjeistusta

Kaupungin asiakaspalvelu tietomurron kohteille, ma–pe klo 8–18, puh. 09 310 27139 tai kaskotietoturvatilanne@hel.fi

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus: Ohjeita mahdollisen tietovuoden kohteeksi joutuneelle

Suomi.fi, Oppaat, tietovuoto

Miten toimia tietomurtotilanteen keskellä? – Lue asiantuntijan vinkit

Kaupunki tiedottaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen oppijoita ja huoltajia, kun tietomurron selvitystyö etenee.

Viestin on lähettänyt Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas.

Tiedot verkkolevyllä

Edellä mainitut oppijoita ja heidän huoltajiaan koskevat tiedot ovat olleet tietomurron kohteeksi joutuneella kaupungin verkkolevyllä, kaupunki kertoo tiedotteessa. Kaupungin hallussa olevat tiedot helsinkiläisistä oppivelvollisuusikäisistä ja heidän huoltajistaan perustuvat kunnan velvollisuuteen valvoa oppivelvollisuuden toteutumista. 

Verkkolevyllä on ollut siis vuosina 2005–2018 syntyneiden helsinkiläisten oppijoiden ja heidän huoltajiensa henkilötunnuksia ja osoitetietoja, mutta ei heidän puhelinnumeroitaan tai sähköpostiosoitteitaan. Mukana on ollut myös tietoja oppijoiden äidinkielestä, kansalaisuudesta ja uskontokunnasta.

– Jatkamme selvitystyön tekemistä sekä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja tiedotamme asiasta selvitystyön edetessä. Yhdessä muiden viranomaisten kanssa suosittelemme, että omia henkilötietoja kannattaa aktiivisesti suojata jo tässä vaiheessa, vaikka tietomurron laajuus on vielä selvityksessä, kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula Helsingin kaupungilta kertoo tiedotteessa.

Koskee jopa 150 000 oppijaa ja huoltajaa

Tietomurron mahdolliset kohderyhmät ovat laajentuneet selvitystyön edetessä. Aiemmin kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan kohdistuneen tietomurron arvioitiin saattavan koskea kymmeniätuhansia ihmisiä.

Nyt Helsingin kaupunki arvioi, että tietomurto koskee mahdollisesti noin 150 000:ta oppijaa ja heidän huoltajiaan.

Kuten kaupunki on aiemmin kertonut, myös koko kaupungin henkilöstö, eli noin 38 000 työntekijää, on tietomurron piirissä.

Voi koskea myös yksityispäiväkoteja ja -kouluja

Kaupungin omien varhaiskasvatusyksiköiden, koulujen ja oppilaitosten lisäksi tietomurron tekijä on saattanut saada asiakastietoja myös yksityisistä päiväkodeista, helsinkiläisistä sopimuskouluista, yksityisistä ja valtion kouluista sekä yksityisistä lukioista ja ammattioppilaitoksista, Helsingin kaupunki kertoo.

Tiedotteen mukaan ryhmään kuuluvat lisäksi kaikki painotettuun opetukseen hakeutuneet oppilaat ja helsinkiläiset kotiopetuksessa olevat oppilaat. Tietomurron piiriin kuuluu mahdollisesti myös helsinkiläisiä oppilaita ja opiskelijoita, jotka opiskelevat Helsingin ulkopuolella.

Kaupunki kertoo, että tietomurron kohteena saattaa olla myös Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoita ja oppisopimusopiskelijoita, ruotsinkielisen työväenopiston Arbiksen asiakkaita ja varhaiskasvatuksen kerhotoimintaan osallistuneita perheitä.

Santahaminan varuskunta-alueella sijaitsevan päiväkodin, leikkipuiston ja koulun asiakastietojen lisäksi näissä toimipisteissä Santahaminassa vierailleiden kulkulupatietoja on saattanut päätyä tietomurron tekijälle. Tiedoissa saattaa olla myös ulkomaalaistaustaisten perheiden passinumeroita, kaupunki kertoo.

Uutisklipit 4:13
Traficomin tietoturva-asiantuntija Matias Mesi arvioi, minkälaisia tietoja murtajalla voi olla hallussaan.

Tutkitaan törkeänä tietomurtona

Keskusrikospoliisi ja Helsingin poliisi tutkivat tapausta törkeänä tietomurtona. Helsingin kaupungin mukaan viestintävastuu rikostutkinnan etenemisestä on poliisilla.

Rikoksen asianomistaja on tällä hetkellä Helsingin kaupunki, jolta poliisi saa kaikki tarvittavat tiedot asian tutkintaa varten. Helsingin kaupunki on tehnyt asiasta rikosilmoituksen, jonka perusteella poliisi asiaa tutkii, eikä tietomurron kohteena olevien ihmisten tarvitse tehdä rikosilmoitusta.

Lue myös:

    Uusimmat