Kaikki työtapaturmissa kuolleet olivat miehiä – tämä oli keskeisin virhe: "Tietoista riskinottoa"

Kuolemia oli eniten maa- ja metsätalousalalla. Otkesin tutkinnassa nostettiin esiin myös taksialan työturvallisuus.

Työtapaturmissa kuoli viime vuonna 23 ihmistä, kertoo Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) torstaina julkaistussa raportissaan.

Kaikki työtapaturmissa kuolleet olivat miehiä. Heidän keski-ikänsä oli 49 vuotta.

Otkesin teematutkinnan mukaan yleisin kuolemaan johtanut tapaturmatyyppi oli raskaan taakan tai esineen alle jääminen työtilanteessa. Muita yleisiä tapaturmia olivat putoaminen tai työkoneen liikkuvien osien väliin joutuminen.

Yli puolet turmista sattui uhrien työskennellessä yksin. Työturvallisuutta lisääviä työvaiheita ohitettiin tai työvälineitä ja varusteita jätettiin käyttämättä.

– Tutkinnassamme ilmeni, että yksintyöskentelyyn liittyy tietoista riskinottoa ja jopa ohjeiden vastaista toimintaa. Useimmissa tapauksissa pyrittiin edistämään ja sujuvoittamaan työntekoa työturvallisuuden kustannuksella, kertoo tutkinnanjohtaja Hannu Hänninen tiedotteessa.

Otkesin mukaan kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä on pitkällä aikavälillä kuitenkin vähentynyt Suomessa merkittävästi.

Vaihtelevat olosuhteet aiheuttavat riskejä

Eniten työkuolemia tapahtui maa- ja metsätalousalalla. Otkesin mukaan alalla riskejä aiheuttavat vaihtelevat olosuhteet ja moninaiset työtehtävät, joita ratkotaan omaehtoisesti. Työturvallisuuden kehittäminen on maa- ja metsätalousalalla usein itsenäistä työtä tekevien yrittäjien oman aktiivisuuden ja resurssien varassa.

Raportin mukaan myös muilla toimialoilla työturvallisuustietoisuus- ja osaaminen olivat riittämätöntä pienissä yrityksissä eikä toimintatapoihin liittyneitä riskejä välttämättä tunnistettu. Suuremmissa yrityksissä puolestaan oli puutteita töiden koordinoinnissa ja toimijoiden välisessä tiedonkulussa.

Tutkinnassa kiinnitettiin huomiota myös taksialan työturvallisuuden kehittämisen tarpeeseen. Erityisesti taksinkuljettajiin kohdistuva väkivallan uhka oli tarkastelussa. Otkes suosittaakin tutkintansa perusteella, että Liikenne- ja viestintävirasto valmistelee keinoja taksialan työturvallisuuden kehittämiseksi.

Lue myös:

    Uusimmat