Hallituksen sotetoimintaa tylyttävä raportti sittenkin julki ennen vaaleja – lainvalmistelu vaikeutui, kun poliittinen ohjaus vaikutti pieniinkin yksityiskohtiin

Sote- ja maakuntauudistus kaatui muun muassa huonoon valmisteluun 5:29

Valtioneuvoston kanslia on julkistanut raportin sote- ja maakuntauudistuksen valmistelusta. Raportin mukaan lainvalmistelua vaikeutti poliittisen ohjauksen ulottaminen lainsäädännön yksityiskohtiin sekä keinovalikoimaan. Raportin mukaan riskinä oli, että lainsäädännöstä olisi saattanut tulla kömpelöä ja vaikeasti sovellettavaa.

Maakunta- ja sote-uudistuksen kokemukset osoittavat, että poliittisen ohjauksen ja virkavalmistelun rajanvedon tulee olla selkeä, raportissa ohjeistetaan.

Uudistuksen aikataulu osoittautui raportin mukaan täysin epärealistiseksi. Myöskään poliittisia riskejä ei otettu riittävästi huomioon.

– Mitä isompaa uudistusta tehdään, sitä tärkeämpää on laaja poliittinen yhteisymmärrys ja esimerkiksi hallituksen toimiva yhteistyö opposition kanssa. Liiallinen poliittinen erimielisyys toteutettavasta uudistuksesta johti epävarmuuden ja epäselvyyden ilmapiiriin, raportissa todetaan.

"Yli hallituskausien ulottuvan tahtotilan luominen on välttämätöntä"

Raportissa ehdotetaan, että yksi tapa rakentaa laajaa poliittista selkänojaa on parlamentaarinen valmistelu. Tällä voitaisiin varmistaa, että kaikki puolueet ovat sitoutuneita uudistuksen isoon kuvaan.

– Maakunta- ja sote-uudistuksen kokoluokka merkitsee sitä, että yli hallituskausien ulottuvan tahtotilan luominen on välttämätöntä. Uudistus on monien arvioiden mukaan liian suuri toteutettavaksi yhdellä hallituskaudella. Parlamentaarisella valmistelulla onkin mahdollisuus pienentää olennaisesti uudistukseen kytkeytyviä poliittisia riskejä.

Raportti julkistettiin sen jälkeen kun Helsingin Sanomat oli aamulla uutisoinut raporttiluonnoksen johtopäätöksistä.

Selvitykseen on haastateltu muun muassa lainvalmistelusta vastanneita avainhenkilöitä. Raportin teki aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n johtama konsortio.


Lue myös:

    Uusimmat