Asuntojen muutostyöt taloyhtiössä

Asunnon omistaja voi tehdä tai teettää asunnossaan suhteellisen vapaasti erilaisia pintaremontteja, kuten tapetointia, maalausta, kaapistojen vaihtoa. Mikäli ne häiritsevät muiden asukkaiden normaalia elämää, niistä on hyvä kertoa etukäteen. Perusteellisemmista remonteista on olemassa ihan juridinen ilmoitusvelvollisuus taloyhtiölle. Asiaa valottaa Suomen Kiinteistöliiton lakimies Juha Tervo.

"Laki lähtee siitä, että osakkeenomistajalla on ilmoitusvelvollisuus kun muutostyö voi vaikuttaa kantaviin rakenteisiin, talon eristyksiin tai huoneistoon asennettuihin sähkö-vesi-kaasu tai muihin vastaaviin johtoihin tai ilmanvaihtojärjestelmään.

Mitä laajempi hanke on tulossa, sitä selkeämmin yhtiön valvontaoikeuteen kuuluu mahdollisuus saada tutustua jo etukäteen suunnitelmiin, piirustuksiin, työselityksiin ja muihin mahdollisiin asiakirjoihin. Niiden pohjalta yhtiön hallitus ja isännöitsijä voivat jo etukäteen varmistua siitä, että työ tehdään hyvän rakennustavan mukaisesti ja rakennusta vahingoittamatta."

Voiko taloyhtiö siis myös kieltää remontin tekemisen?

"Se on mahdollista vain siinä tapauksessa, että se pystyy edellä mainittuihin dokumentteihin tutustuttuaan niiden perusteella ja näyttämään toteen, että muutostyö sillä tavalla toteutettuna vahingoittaa rakennusta tai tuottaisi olennaisen luontoista haittaa joko yhtiölle tai toisille osakkaille. Onkin järkevää käyttää ulkopuolista asiantuntijaa arvioitaessa sitä, tehdäänkö remontti tällä tavoin toteutettuna hyvän rakennustavan mukaisesti."

Entä valvonta - riittääkö isännöitsijä?

"Jos kysymyksessä on suhteellisen pieni muutostyö, ei välttämättä tarvita muuta valvontaa kuin isännöitsijän suorittama. Jos hanke vaatii rakennuslupaa, rakennusvalvontaviranomaisen lopputarkastuksen lisäksi suosittelen kyllä ulkopuolisen valvojan käyttämistä. Hänestä tulee sopia yhdessä osakkaan kanssa."

Rakennusluvan sekä valvojan palkkion maksaa aina muutostyön teettäjä.

Tarkkana urakoitsijan lupien kanssa

Vaikka taloyhtiö osallistuukin muutostyön valvontaan, vastuu muutostyöstä on aina sen teettäjällä. Ainoastaan sellaisessa tapauksessa, jossa yhtiö laiminlyö valvonnan - tai tekee sen erityisen huonosti - sen voidaan katsoa myötävaikuttaneen mahdollisen vahingon syntymiseen. Se saattaa pienentää muutostyön tekijän korvausvelvollisuutta.

Varsin yleinen ilmanvaihdon parantamiseen liittyvä toive on se, että kun vanhassa kerrostalossa on painovoimainen ilmanvaihto, keittiössä haluttaisiin tehostaa ilmanvaihtoa hormiin liitettävällä liesituulettimella. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että sellaisen operaation saa tehdä..

"Liesituulettimen asentaminen painovoimaiseen taloon on sinänsä aikamoinen riski, koska hormivuotojen takia siitä saattaa syntyä haittoja naapureille," muistuttaa Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistyksen neuvontainsinööri Martti Mäkinen.

"Ei se kuitenkaan täysin mahdotonta ole. Tilanne on aina tapauskohtainen. Jos hormi on kunnossa, on ennen kaikkea pidettävä huoli korvausilman saannista - muuten saattaa käydä niin, että siitä huolehtii WC-venttiili. Tuulettimen jatkuva päällä pitäminen ei muutenkaan ole suositeltavaa talossa, jossa on painovoimainen ilmanvaihto sillä se saattaa sotkea koko järjestelmän. Ruokaa laitettaessa tiiviiseen hormiin asennettu liesituuletin on kuitenkin ihan käyttökelpoinen ratkaisu."

Kerrostalon ylimmässä kerroksessa tilanne on helpompi kuin alemmissa. Entä jos huoneisto sijaitsee vaikkapa toisessa tai kolmannessa kerroksessa?

"Kun hormille tulee pituutta kymmeniä metrejä, sen tiivistäminen on tietysti kustannuskysymys. Silloin voisi olla viisainta asentaa huippuimuri katolle, hormin päälle. Huippuimuri ja kaikki asennukset ovat maksaa muutostyötä tekevä osakas."

Toinen yleinen muutostyö ovat sähköpistokkeet. Rasioiden lukumäärä ei vanhoissa asunnoissa vastaa nykyajan tarpeita ja siksi niitä tarvitaan usein lisää - ja aika paljon.

"Tässä on syytä olla huolellinen sähköurakoitsijaa valittaessa. Jos on vähänkin epäilyä on tarkastettava, että urakoitsijalla on TUKES:in - Turvatekniikkakeskuksen - myöntämät asennusoikeudet. Kentällä nimittäin törmätään edelleenkin siihen, että tämmöisiä ns. luvattomia asentajia on liikkeellä. Ilmeisesti heidän hintapyyntönsä ovat houkuttelevia. Tässä ei kuitenkaan todellakaan kannata ottaa riskiä."

Fiksu taloyhtiö jakaa asukkaille kirjallisessa muodossa ohjeet siitä minkälaisia muutostöitä saa tehdä, miten ne tulee tehdä, minkälaisia lupia tarvitaan ja kuka ne hakee, ja mitkä ylipäätään on eri osapuolien vastuut muutostöissä. Aivan omia remonttiohjeita ei välttämättä kannata tehdä: Suomen Kiinteistöliitto on julkaissut muutostöitä koskevan ohjevihkosen, jonka sisältöä se on parhaillaan päivittämässä

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja