Valtioneuvosto hyväksyi asuntopoliittisen strategian

Valtioneuvosto hyväksyi keskiviikkona ehdotuksen hallituksen asuntopoliittiseksi strategiaksi. Strategiassa tunnustetaan se, että asunto-ongelmien luonne ja syvyys vaihtelee suuresti eri osissa maata, joten käytettävissä olevia keinoja tilanteen korjaamiseksi on tarpeen eriyttää aiempaa enemmän.

Pääkaupunkiseudun ja muiden kasvukeskusten asunto-ongelmiin pyritään vastaamaan lisäämällä sekä seudullista että valtion ja kuntien välistä yhteistyötä. Muuttotappioalueiden osalta tavoitteena on asuntokannan sekä yhdyskunta- ja palvelurakenteen sopeuttaminen tulevan väestömäärän mukaiseksi.

Asuntopolitiikan yleistavoitteeksi on asetettu tasapainoisten ja hintavakaiden asuntomarkkinoiden saavuttaminen. Asuntotuotantoa halutaan lisätä mm. tonttien tarjontaa lisäämällä ja rakennustyövoiman saatavuutta parantamalla.

Lue myös:

    Uusimmat