Suomalaiset vierastavat vuokralla asumista

Lappeenrannan asuntomessuilla viime kesänä tehdyn kävijätutkimuksen mukaan ylivoimainen enemmistö suomalaisista haluaa asuaa omistusasunnossa ja vielä kernaimmin omakotitalossa. Suorakanava Oy:n tekemään kyselyyn vastasi lähes 28 000 messuvierasta, joista neljännes asui vuokra-asunnossa ja 2 prosenttia asumisoikeusasunnossa.

Viiden vuoden kuluttua eli vuonna 2004 vastanneista vain 4 prosenttia haluaisi asua joko vuokra- tai asumisoikeusasunnossa, kun taas 96 prosenttia ilmoitti tavoiteasunnokseen omistusasunnon. Messututkimukseen vastanneista hieman yli puolet asui omakotitalossa, mutta viiden vuoden kuluttua yli 80 prosenttia toivoi asuvansa omakotitalossa. Paitsi kerrostaloasuntojen, myös rivitaloasuntojen suosio on messututkimuksen perusteella selvästi vähenemässä.

Messukävijöiltä kysyttiin myös, kuinka pitkäksi aikaa he ottaisivat asuntolainaa ja mihin korkoon he haluaisivat lainansa sitoa. Vajaa kolmannes (31 %) vastanneista haluaisi ottaa asuntolainaa vähintään 20 vuodeksi, mutta kutakuinkin yhtä suositttuja olivat 15 vuoden lainat ja enintään 10 vuoden lainat. Lähes puolet (45 %) messukävijöistä sitoisi asuntolainansa mieluimmin kiinteään viitekorkoon 10-15 vuodeksi.

Lue myös:

    Uusimmat