Mainos

Oletko hyvä tyyppi?

”Jokaisessa elollisessa olennossa on osa, joka haluaa tulla omaksi itsekseen. Nuijapää sammakoksi, toukka perhoseksi ja vahingoittunut ihminen ehyeksi. Tätä on henkisyys” – Ellen Bass

Näillä sanoilla alkaa Don Richard Rison ja Russ Hudsonin menestysteos ”The Wisdom of the Enneagram” (Enneagrammin viisaus), joka haluaa opastaa ihmiset syvempään itseymmärrykseen yhdeksän persoonallisuustyypin avulla. Enneagrammeja käytetään ympäri maailman yrityksissä henkilöstöstrategioiden tukena, ja niiden avulla moni ihminen on löytänyt keinon tulla paremmin toimeen niin työtovereiden kuin oman kumppaninsakin kanssa.

Ennen kaikkea enneagrammi on kuitenkin keino oppia ymmärtämään omaa käyttäytymistä erilaisten ihmisten kanssa: miksi jonkun kanssa on niin vaikea tulla toimeen, ja miksi toisen kanssa kaikki sujuu kuin tanssi heti ensi silmäyksellä.

Enneagrammi on oppi yhdeksästä hyvästä tyypistä.

Läsnäolon merkitys

Kuva: futureimagebank.com

Yksi maailman tunnetuimmista enneagrammi-asiantuntijoista, Russ Hudson, kiteytti enneagrammi-opin yhteen lauseeseen: ”Enneagrammi on tapa tunnistaa, miten erkanemme tästä hetkestä.”

Hudsonin mukaan todellinen vuorovaikutus ihmisten välillä voi tapahtua vain silloin, kun henkilöt ovat tilanteessa läsnä. Läsnäolo on hänen mukaansa todellista silloin, kun ihminen on sekä fyysisesti kehon kautta, emootion tasolla ”sydämellään” ja tietoisuuden tasolla älyllisesti läsnä tässä hetkessä.

Läsnäolon taso vaihtelee kaikilla koko ajan, mutta Hudsonin mukaan onnistuneeseen vuorovaikutukseen riittää, että edes toinen avaa itsensä toiselle. Koska tasoja on useita, pidetään Hudsonin mukaan vastuullisena sitä, joka on korkeammalla tasolla. Huono uutinen on se, että sinun on aina oletettava, että sinä olet itse se korkeammalla tasolla oleva.

Enneagrammi edellyttääkin ihmiseltä kykyä olla hyvin rehellinen itseään kohtaan. Jokaiseen enneagrammityyppiin liittyy myös kolikon kääntöpuoli, ja läsnäolon laimentuessa tulevat esiin tyypille ominaiset vaistonvaraiset reaktiot, jotka eivät ole kunniaksi kenellekään. Vastaavasti, mitä enemmän olemme läsnä itsessämme, sitä lähempänä olemme kaikkien tyyppien hyviä ominaisuuksia.

Enneagrammin syntyperä on mystinen, järjestelmää kuvaava symboli on yli 2500 vuotta vanha, mutta nykyään sillä on varsin vakaa asema persoonallisuustyyppien kartoittajana. Enneagrammia opetetaan mm. useissa yliopistoissa Yhdysvalloissa, ja monet maailmanlaajuisesti menestyneet yritykset käyttävät enneagrammia sisäisenä valmennus- ja koulutusmenetelmänä. Tällaisia yrityksiä ovat mm. Motorola, Sony, Boeing, Apple, Proctor&Gamble ja IBM.

Yhdeksän tyypin yhdeksän tasoa

Kuva: futureimagebank.com

Enneagrammien yhdeksän perustyyppiä ovat:

1. Uudistaja
2. Auttaja
3. Suorittaja
4. Individualisti
5. Tarkkailija
6. Luotettava
7. Innostuja
8. Haastaja
9. Rauhanrakentaja

Joku saattaa tunnistaa itsensä jo pelkästä luonnetyypin nimestä. Jokaisessa on kuitenkin jollain tasolla piirteitä kaikista tyypeistä, mutta yleensä yksi tyyppi on vahvin perustyyppi, ja viereiset tyypit muodostavat sille ”siiven”, tuovat vahvoja lisäominaisuuksia omaan perustyyppiin. Yleensä toinen siipi on toista vahvempi, ja siten kaksi saman perustyypin omaavaa ihmistä voivat luonteiltaan olla hyvinkin erilaisia.

Alla olevasta taulukosta näet, miten siivet vaikuttavat perustyyppiin. (Esim. kakkosperustyypistä "auttaja", tulee vahvalla ykkössiivellä "palvelija" ja kolmossiivellä "emäntä/isäntä".)

VASEN SIIPI

PERUSTYYPPI

OIKEA SIIPI

1 palvelija

2. auttaja

3. emäntä/isäntä

2 hurmaaja; tähti

3. suorittaja

4 ammattilainen

3 aristokraatti

4. individualisti

5 boheemi

4 rajojen rikkoja

5. tutkija

6 ongelmanratkaisija

5 puolustaja

6. luottohenkilö

7 kaveri

6 viihdyttäjä

7. innostuja

8 realisti

7 itsenäinen

8. haastaja

9 kallio, karhu

8 mukavuudenhaluinen

9. rauhanrakentaja

1 uneksija

9 idealisti

1. uudistaja

2 puolestapuhuja

Lähde: Namaste Oy/The Enneagram Institute of Finland

Lue laajemmat selostukset perustyypeistä .

Jos haluat varmistaa oman tyyppisi, löydät pikatestin Suomen Enneagrammi-instituutin sivulta

Tunnehissi

Kuva: futureimagebank.com

Jokainen soveltaa käytännön elämässä omaa perustyyppiään yhdeksällä eri tasolla. Russ Hudson totesi, että kumppania ei tarvitse valita hänen enneagrammityyppinsä mukaisesti, vaikka tietyt perustyypit tulevatkin paremmin keskenään toimeen kuin toiset. Tärkeämpää on pyrkiä elämään omaa elämäänsä niin, että omassa tasohississään oppii pysyttelemään kerrosten 1-5 välillä. Viidennen tason alapuolella nimittäin alkavat alitajuntaiset puolustusreaktiot vaikuttaa niin voimakkaasti käytökseemme, että vuorovaikutus toisten kanssa käy vaikeaksi, olipa heidän perustyyppinsä mikä tahansa.

”Terveet tyypit tulevat kaikki toimeen keskenään.”, totesi Hudson luennollaan.

Yksi ihminen saattaa yhden päivän aikana kulkea tunnehissillään kaikkien tasojen läpi. Koska alemmissa tasoissa on kyse epäterveestä tilanteesta, tunnetasot on hyvä oppia tunnistamaan omasta käytöksestä. Samoin kuin yhdeksästä perustyypistä yksi on itselle tärkein, myös tasoista yksi on ns. ”kotipiste”, se, jolla kykenee vaikeuksitta suurimman osan ajasta toimimaan, se kehitystaso, jonka on saavuttanut. Ylimmällä tasolla ei Hudsonin mukaan kukaan tavallinen ihminen pysty kovin kauaa olemaan. Suurimman osan kotipiste on normaalilla keskitasolla, tasoilla 5 –4.

Taso 1

Täysin terve. Läsnä ilman, että persoonallisuuden piirteet määrittävät toimintaa. Läsnä omana itsenään. Perustyyppiä on tällä tasolla vaikea määrittää, koska kaikkien tyyppien hyvät piirteet nousevat esiin.

Taso 2

Syvän tietoisuuden tila, jossa tunnistat itse oman egosi toiminnan. Meditointi pyrkii tasolle 2.

Taso 3

Antaa vapautta valita, mutta käsitys omasta tyypistä on myös selkeä. Vapaa, luova olotila, jossa minuus ja tekeminen ovat nautintoja, ja toiset on helppo hyväksyä sellaisina kuin he ovat.

Taso 4

Ego ottaa määräysvallan ja oma perustyyppi alkaa näkyä selvästi myös muille.

Taso 5

Vaikeudet alkavat, asiat tahmautuvat. Syntyy puolustusreaktioita ja manipulointia. Tarve tyydyttää omat tarpeet ja torjua toisten tarpeet. ”Peli” alkaa: puhutaan henkeviä, mutta taustalla tiukka strategia oman menestyksen takaamiseksi. Näytetään toiselle tämän ”paikka”, voimakas tarve puolustautua.

Viitostaso on keskipiste. Tunnetaso, jossa elämä ei ole kovin kivaa, mutta siitä selviytyy. Hommat hoituvat, mutta vaativat paljon politikointia.

Tällä tasolla oman persoonallisuustyypin selvittäminen on vaikeaa.

Taso 6

Ylisuorittaminen. Voimakkaita reaktioita oman aseman turvaamiseksi. Omien virheiden näkeminen vaikeaa, avointa kateutta, tiukka pitäytyminen säännöissä ja katkeruutta ”väärin” tehdyistä asioista. Valtataistelu on tärkeämpää kuin se, että asiat tulevat tehdyiksi.

Myös yrityksillä on omat enneagrammitasonsa. Kuutostason yrityksissä ihmiset ovat töissä vain rahan takia, töihin on ikävä tulla ja ilmapiiri on huono.

Parisuhteessa on ahdistavaa olla, mutta pois lähteminen pelottaa.

Tasot 7-9

Patologiaa lähestyviä tasoja, joilla käyttäytymisen ongelmat niin syviä, että tarvitaan terapeuttista apua. Valheita, petoksia.

Jos työntekijä on alatasoilla, hän saa potkut. Jos siellä on esimies, koko yritys sairastuu.

Taso nousee läsnäoloa kohottamalla

Kuva: futureimagebank.com

Jos huomaat joutuvasi riitaan jonkun kanssa, oma tunnehissisi on tipahtanut ainakin viitostasolle, ehkä jopa alemmaksi. Jos olet jostain asiasta katkera, tasosi on korkeintaan 6. Tason korottaminen on kuitenkin yllättävän yksinkertaista: sinun täytyy vain palauttaa itsesi tilanteeseen kokonaan:

Kehon läsnäolo palauttaa sinut tukevasti paikoillesi. Olet levollinen ja varma itsestäsi. Tunnet kehon läsnäolon vatsassasi ja voit aktivoida läsnäoloasi hengittämällä pari kertaa oikein syvään ja rauhallisesti.

Sydämen läsnäolo saa sinut tuntemaan ystävällisyyttä ja nostaa lempeyttäsi niin itseäsi kuin toistakin kohtaan. Ole ennen kaikkea lempeä itsellesi ja salli itsellesi erehtymisen riski. On vaikea olla lempeä toiselle, jos ei ole sitä ensin itselle. Kun sydämesi on läsnä, osaat arvostaa ja kuunnella uusia kysymyksiä ilman tarvetta laittaa valmiita nimilappuja asioiden kylkeen.

Mielen läsnäolo tekee sinut uteliaaksi ja vastaanottavaiseksi. Olet valmis oppimaan ja sallit toisten ihmisten ja uusien asioiden koskettaa itseäsi aidosti.

Rentoutuksen avulla voit kohottaa läsnäoloasi kaikilla kolmella tasolla. Jos kiukkusi alkaa nousta tai jokin asia tuntuu uhkaavalta, olet antanut läsnäolosi jonkin tason laskea.

Mitä hyötyä enneagrammista?

Kuva: futureimagebank.com

Omaan tunnetasoon ja perustyyppiin vaikuttavat monet tiedostamattomat asiat. Enneagrammin avulla pystyt oivaltamaan, että olet kantanut joitakin asioita varhaislapsuudestasi asti aivan turhaan taakkanasi vielä aikuisenakin. Omien alitajuisten reaktioiden tunnistaminen auttaa laukaisemaan vaikeat solmut ihmissuhteissa niin kotona kuin töissäkin.

Laajempi perehtyminen enneagrammeihin selvittää myös eri tyyppien tavat reagoida ristiriitatilanteissa. Jokaisella tyypillä on myös kolme erilaista vaistotyyppiä: itsesuojelu, sosiaalinen ja seksuaalinen, jotka auttavat ymmärtämään niin omia kuin toistenkin puolustusreaktioita. Ymmärryksen lisääntyessä kyky vuorovaikutukseen syvenee.

Oman minäkuvan kirkastamisen lisäksi enneagrammit opastavat siis työyhteisöjä saavuttamaan paremman työilmapiirin ja paremmat tulokset. Kun ryhmän jäsenet ymmärtävät toisiaan paremmin, niin ristiriitoja on vähemmän, sisäinen kilpailu vähenee ja yhteisten tavoitteiden löytäminen on helpompaa.

Ja, kuten Russ Hudson workshopissaan totesi: ”Kukaan ei ole kiinnostunut kuulemaan, miten erinomainen sinä olet. Kaikki haluavat kuulla, miten erinomaisia he itse ovat.”

Sen kertoo enneagrammi – sinullekin.

Teksti: Merja Hirvisaari

Lähteet: The Wisdom of the Enneagram, Don Richard Riso Ja Russ Hudson

Russ Hudson ja Marika Borg, Enneagrammi-workshop Helsingissä 16.-17.9.2006

Mainos

Lisää aiheesta
  Mainos

  Suosituimmat videot

  Mainos

  Uusimmat

  Mainos
  Mainos
   

  Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.