Moni suomalainen arvioi autoilunsa maksavan korkeintaan 100 euroa kuukaudessa

Mies osti yhden junalipun sijaan auton – tuli halvemmaksi 2:11
Brittimies osti yhden junalipun sijaan auton, koska se tuli halvemmaksi.

Suomalaiset arvioivat auton käytöstä aiheutuvat kustannukset tyypillisesti vähän alakanttiin. Vakuutusyhtiö LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyyyn vastanneet arvioivat autoilunsa kustannuksiksi keskimäärin 318 euroa kuukaudessa.

Arjen katsaus -kyselyssä selvitettiin muun muassa sitä, minkä verran suomalaiset arvioivat maksavansa autoilustaan kuukaudessa. Arviot vaihtelivat laidasta laitaan, mutta niin tekevät toki todellisetkin kustannukset.

14 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi autonsa käyttökustannuksiksi alle 100 euroa kuukaudessa. 23 prosenttia kertoi kustannusten asettuvan välille 101–200 euroa, ja 22 prosenttia välille 201–500 euroa. Vain 5 prosenttia vastaajista arvioi autoilunsa aiheuttavan kuukausittain yli 500 euron kustannukset.

Autoilun kustannuksia vuonna 2017 arvioinut finanssiryhmä OP laski tuolloin, että jopa 10 vuotta vanhan dieselkäyttöisen Toyota Avensiksen todelliset kuukausikustannukset olivat noin 500 euroa, kun autolla ajettiin 30 000 kilometriä vuodessa.

Arviointi koettiin vaikeaksi

Peräti 37 prosenttia Arjen katsaus -kyselyyn osallistuneista koki autoilusta aiheutuvien kustannusten arvioinnin niin vaikeaksi, etteivät he vastanneet kysymykseen lainkaan.

Kysymykseen vastanneista 92 prosenttia huomioi laskelmissaan polttoaineet ja muut juoksevat kustannukset, 78 prosenttia vakuutuksen, 71 prosenttia huollon sekä ylläpidon ja 61 prosenttia verot. Arvonaleneman otti huomioon alle 20 prosenttia vastaajista.

LähiTapiola Rahoituksen varatoimitusjohtaja Hannu Heliö ei pidä suomalaisten arvioita epärealistisina, vaikka tyypillisesti ihmiset arvioivat autoilun kustannuksia jonkin verran alakanttiin. Hän ymmärtää, ettei arvonalenemaa huomioida vanhempien autojen kohdalla.

– Autoilun todelliset kuukausikulut vaihtelevat paljon riippuen siitä, minkälainen auto vastaajalla on. Käytännössä vanhemmilla autoilla ajetaan vähemmän ja uudemmilla autoilla enemmän, Heliö selventää.

– Uudehkolla autolla, jolla ajetaan enemmän, kustannukset nousevat kuukaudessa helposti lähemmäs 500 euroa, hän jatkaa.

Lähde: LähiTapiola, OP

Lue myös:

    Uusimmat