Millä lapsesi istuu? Neljä syöttötuolia vedetty markkinoilta vakavien puutteiden vuoksi

Eurooppalaisessa yhteisprojektissa testautettiin 70 syöttötuolia, joista 12:sta löytyi vakavia puutteita. Suomesta projektiin osallistui Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka valitsi testeihin kahdeksan tuotetta. Testien perusteella Tukes edellytti neljän syöttötuolin markkinoilta poistoa.

Eurooppalaisen tuoteturvallisuusviranomaisten verkoston Prosafen (Product Safety Forum of Europe) johtamaan syöttötuoliprojektiin osallistui 16 ETA-maata, joista jokainen hankki testeihin näytteitä. Syöttötuoleista testattiin mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet niitä koskevan standardin mukaisesti.

– Vaikka tuotteista löytyikin paljon puutteita, projektin tulokset eivät edusta markkinoiden yleistä tilannetta. Testeihin valittiin tuotteita riskiperusteisesti, eli tutkimalla silmämääräisesti helposti havaittavia mahdollisia puutteita, tuoteturvallisuusinsinööri Asta Koivisto kertoo.

Suomesta testeihin valituista kahdeksasta syöttötuolista neljä osoittautui niin vakavasti puutteelliseksi, että Tukes edellytti niiden poistamista markkinoilta. Kaikissa tapauksissa puutteita oli useampia. Kolmessa muussa testeissä olleessa syöttötuolissa havaittiin lievempiä puutteita ja yksi syöttötuoli täytti vaatimukset tutkituilta osin.

Kaikkien testausten perusteella Euroopassa määrättiin syöttötuoleille neljä palautusmenettelyä eli tuotteet kerättiin pois kuluttajilta.

Syöttötuoleissa havaittuja vakavimpia puutteita olivat:
– epävakaa rakenne, joka voi mahdollistaa lapsen kaatumisen syöttötuolin kanssa
– puutteet, jotka mahdollistavat lapsen liian helpon syöttötuolista pois pääsyn
– kolot, joihin lapsen on mahdollista jäädä jumiin ja jäykkien osien väliin jäävät raot, joihin lapsen sormet voivat jäädä puristuksiin
– pienet irtoavat osat, jotka aiheuttavat tukehtumisvaaran
– puutteet käyttöohjeissa ja tuotteen merkinnöissä.

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan vastuu tavaroiden turvallisuudesta kuuluu toiminnanharjoittajalle, eikä kulutustavara saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien turvallisuudelle tai omaisuudelle. Koska projektin tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että markkinoilla on vaatimustenvastaisia syöttötuoleja, on sisäänostajien syytä kiinnittää entistä enemmän huomioita valitsemiensa tuotteiden turvallisuuteen.

Syöttötuolin vakaus on tärkeintä

Syöttötuolia hankittaessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti syöttötuolin vakauteen ja siihen, kuinka lapsen pysyminen syöttötuolissa on varmistettu. Mikäli syöttötuolin vakaus arveluttaa, kannattaa kyseinen syöttötuoli jättää hankkimatta.

Lisäksi syöttötuolia hankittaessa on hyvä tarkastaa, että syöttötuolin merkinnät ovat kunnossa. Merkinnöistä voi usein päätellä, kuinka hyvin toiminnanharjoittaja on perehtynyt tuotetta koskeviin turvallisuusvaatimuksiin. Yli puolessa testatuista syöttötuoleista, joista puuttui viittaus standardin numeroon, oli huomattavia tai vakavia puutteita.

Markkinoilta poistettuja tuotteita: 
Emma Easy -syöttötuoli
Jolle-syöttötuoli
Carena Sofus -syöttötuoli
Väkisen taittuva syöttötuoli

 Syöttötuoleista tulee löytyä syöttötuolistandardin numero (EN 14988) versio tietoineen, valmistajan/maahantuojan tunnistetiedot sekä varoitus "Älä koskaan jätä lasta valvomatta".

Tukes muistuttaa vanhempia käyttöohjeiden noudattamisen tärkeydestä. Vaikka syöttötuoli täyttäisi vaatimukset, voi vaaratilanteita syntyä, mikäli käyttöohjeita ei noudateta.

Lähde: Tukes

Lue myös:

    Uusimmat