Isännöitsijäntodistuksen tiedot tarkemmiksi

Isännöitsijäntodistuksen tiedot muuttuvat tarkemmiksi. Uudistus liittyy valtioneuvoston antamaan asetukseen, joka tulee voimaan heinäkuun alussa.

Isännöitsijäntodistus antaa jatkossa enemmän tietoa osakehuoneistossa tehdyistä kunnossapito- ja muutostöistä sekä mahdollisista vioista. Todistuksessa tulee olla niin ikään tiedot yhtiön kunnossapitotarpeesta seuraavien viiden vuoden aikana.

Heinäkuun alussa tulee voimaan myös uusi asunto-osakeyhtiölaki. Se puolestaan laajentaa osakkeenomistajan velvollisuutta ilmoittaa rakennustöistään yhtiölle sekä yhtiön velvollisuutta antaa niistä pyydettäessä tietoja.

Isännöitsijäntodistus on tiivistelmä osakehuoneistoa ja taloyhtiötä koskevista olennaisista tiedoista. Todistuksen voi pyynnöstä antaa ilman yhtiön tilinpäätös-, toimintakertomus-, talousarvio- ja energiatodistustietoja tai suppeammin tiedoin vuokrausta varten. Suppeammasta tietosisällöstä on oltava maininta todistuksessa.

Lue myös:

    Uusimmat