Mainos

IoT mahdollistaa älykkäät ratkaisut teollisuuden pulmiin: ”Teknologia on kehittynyt ajan saatossa ja tarjoaa nyt uusia mahdollisuuksia”

Jo yli 30 vuoden ajan teollisuuden mittaus- ja tiedonkeruutarpeisiin ratkaisuja tuottanut Elkome hyödyntää kotimaisen Digitan IoT-verkkoa. IoT-teknologia mahdollistaa tiedonkeruun laajentamisen uusille sovellusalueille ja tiedon entistä monipuolisemman hyödyntämisen toiminnan digitalisoimisessa.

Teollisuudessa tuotannon ja toiminnan tehostamisen tarpeisiin ratkaisuja kehittävä Elkome hyödyntää kotimaisen Digitan IoT-verkkoa asiakkailleen tarjoamissaan ratkaisuissa. IoT-verkko mahdollistaa uudenlaisia tapoja ratkoa perinteisiäkin asiakkaiden ongelmia.

– Digitalta löytyy koko Suomen kattava LoRaWAN-verkko ja meiltä taas antureita ja tiedonkeruuratkaisuja, joita verkkoon voidaan kytkeä. Siitä yhteistyömme luontevasti lähti käyntiin tämän vuoden alussa, kertoo Elkomen markkinointijohtaja Juha Halonen.

Valtaosa Elkomen asiakkaista löytyy teollisuuden puolelta. Elkomen osaamisen ydin on teollisuudessa mittaaminen ja tiedonkeruu, jota yritys on tehnyt yli 30-vuotisen toimintansa ajan. IoT-verkon mukaantulo on mahdollistanut muun muassa teknologian siirtymisen langattomaksi.

– Teknologia ympärillä on muuttunut ja kehittynyt ajan saatossa, mutta asiakkaiden haasteet ovat edelleen usein samoja. Niistä meillä on valtavan pitkä kokemus ja ymmärrys, Halonen sanoo.

Elkomen toiminta kattaa laitemaahantuonnin lisäksi projektitoimitukset asiakkaille avaimet käteen -periaatteella. Elkome erottuu kilpailijoistaan muun muassa sillä, että saman katon alta löytyy asiantuntevat rahkeet järjestelmien suunnitteluun, toteutukseen, asennukseen ja ylläpitoon.

IoT-antureista tietoa teollisuuden eri tarpeisiin

Tyypilliset mittaustarpeet teollisuuden puolella liittyvät koneiden ja laitteiden kunnonvalvontaan. Esimerkiksi värähtelyä mittaava anturi voi työkoneeseen liitettynä hälyttää kriittisen pisteen ylittävästä tärinästä, mikä kertoo koneen hajoamisesta.

– Tällaista ei edes välttämättä muuten huomattaisi, sillä tärinä lisääntyy hiljakseen merkkinä hajoamisesta, Halonen huomauttaa.

Tutustu tästä

Teollisuudessa on usein haasteena myös se, että laitteita ohjaavassa automaatiossa on jo paljon anturointia, mutta tietoa niistä ei saada siirrettyä IoT-järjestelmään yhdestä ja samasta paikasta.

– Teollisuudessa on paljon koneita ja laitteita, joissa hyödynnetään erilaista älykkyyttä eli kerätään jo tietoa. Nyt se pystytään LoRaWAN-teknologialla toimivien lähettimien avulla viemään IoT-sovelluksiin, mikä mahdollistaa jo kerätyn datan hyödyntämisen uudella tavalla.

Kone- ja laitevalmistajat lähestyvät Halosen mukaan usein juuri tietyn anturin tarpeessa. IoT-teknologia on monelle tänä päivänä jo ainakin jossain määrin tuttua. Usein asiakkaat kuitenkin lähestyvät myös ongelman kanssa, jonka ratkomiseen he tarvitsevat asiantuntija-apua. Monelle yritykselle on kannattavampaa keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja hakea apua mittausteknisiin ongelmiin ulkopuolelta.

– Maansiirtourakoitsijalla voi olla 20 kaivinkonetta, joiden käytön hän tuntee luonnollisesti läpikotaisin. Kun pitäisi kerätä tietoa, kuinka paljon koneet ovat käytössä ja ovatko ne kunnossa, me toimitamme tähän järjestelmän, jolla urakoitsija pystyy näkemään helposti esimerkiksi koneidensa reaaliaikaisen käyttöasteen, Halonen kertoo.

Tutustu tästä

Eri toimialoilla pystytään hyödyntämään Halosen mukaan IoT-teknologiaa muun muassa ympäristömittauksissa, kuten maaperän kosteuden ja lämpötilan, erilaisten kaasupitoisuuksien ja säätilojen mittauksessa. Esimerkiksi tehdasalueella, jossa käsitellään kemikaaleja, antureita voidaan ripotella alueelle mittaamaan kaasupitoisuuksia ja hälyttämään raja-arvojen ylityksistä.

Kiinteistöpuolella kerätään jo paljon olosuhdetietoa muun muassa sisälämpötilasta, hiilidioksidipitoisuuksista ja ilmankosteudesta. Nämä ovat tuttuja suureita monelle omasta arjesta. Samoja mittauksia tarvitaan myös tehdasrakennusten ja tuotanto-olosuhteiden seurannassa.

– IoT-antureilla voidaan olosuhteiden lisäksi seurata, onko tiloissa liikettä eli henkilöitä, ovatko valot päällä ja miten tiloissa kuljetaan eli tehdä perinteistä kulunvalvontaa.

Toinen iso mittaustarve liittyy kulutukseen. Energian- ja vedenkulutukseen liittyvää mittaustietoa hyödynnetään kuluttajapuolella, jossa omaa kulutusta optimoidaan saatuun tietoon perustuen. Jatkuvaa vedenkulutusta seuraamalla pystytään havaitsemaan myös esimerkiksi vuotava putki ja siitä mahdollisesti seuraava vesivahinko.

”Toimintavarma, luotettava ja kustannustehokas ratkaisu”

Kotimaisen Digitan vuonna 2016 käyttöön otettu IoT-verkko on rakennettu jo olemassa olevien radio- ja tv-mastojen päälle.

– LoRaWAN-teknologiaan perustuva IoT-verkko on kantavuudeltaan erinomainen, Halonen sanoo.

LoRa-teknologian suurin hyöty on langattomuus, mikä tekee siitä kustannustehokasta. Jos sama teknologia on aiemmin toteutettu langallisesti, se on vaatinut kalliiden tietoliikenneyhteyksien rakentamisen. Langattomat anturit ovat toimintavalmiita ja toimivat akkuvirralla.

– Toinen tärkeä hyöty liittyy kantavuuteen: esimerkiksi ilmastokoneen tuuletin voi sijaita kellarissa, jossa 4G-verkon kantavuus ei mitenkään riitä. IoT-verkko kantaa läpi seinien. LoRa-teknologia tarjoaa pitkän kantaman vaatimaan langattomaan mittaukseen todella kustannustehokkaan ratkaisun, joka on toimintavarma ja luotettava. Digitalla on lisäksi laajalti tukiasemia, joiden ansiosta verkko kuuluu myös esimerkiksi tunneleissa, Halonen kiteyttää.

IoT-teknologiaa hyödynnetään koko ajan vain enemmän. Halonen korostaa, että teknologia sopii kaikille toimialoille. Sen soveltamisen mahdollisuudet ovat rajattomat. 

– Meilläkin on tarjota erilaisia LoRaWAN-antureita ja -lähettimiä liki 150 eli mahdollisuuksia on valtavasti. Sovelluksia on vaikea lokeroida mihinkään tiettyyn toimialaan. IoT-antureita voidaan käyttää kiinteistöpuolella, teollisuudessa tai ympäristömittauksessa, Halonen sanoo.

Digitan IoT-verkko

  • Valtakunnallinen verkko, jota voi hyödyntää IoT-ratkaisuissa (Internet of Things).
  • Verkon väestöpeitto on  99 % :n ja sisäpeitto 97 %:n.
  • Tarkoitettu langattomaan ja energiatehokkaaseen tiedonsiirtoon


Lue myös:

    Uusimmat