Finnwatch: Näihin veroparatiiseihin rikkaat muuttavat Suomesta – "Varakas voi välttää verot kokonaan"

Paljon omaisuustuloja saaneet muuttavat Suomesta huomattavasti muita useammin esimerkiksi Sveitsiin, Singaporeen ja Arabiemiraatteihin, jotka eivät verota sijoitusomaisuuden myyntivoittoja kuin poikkeustapauksissa. 

Asia käy ilmi yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkivan kansalaisjärjestö Finnwatchin seurantaraportista.

Raportti pohjautuu Tilastokeskuksen aineistoihin, ja siinä tarkastellaan vuosina 2019-2022 tapahtuneita muuttoja kohdemaittain.

Todennäköisyys sille, että suuria omaisuustuloja saanut valitsee muuttokohteekseen Sveitsin, Singaporen, Arabiemiraatit, Luxemburgin tai Kyproksen, oli raportin mukaan 4–7-kertainen pienempituloiseen maastamuuttajaan verrattuna.

Finnwatchin mukaan tulokset viittaavat siihen, että verosuunnittelulla on vaikutusta muuttokohteiden valintaan.

– Suomen lainsäädännön puutteet kannustavat muuttamaan veroparatiisiin ennen omaisuuden realisointia. Näin toimimalla erittäin varakas henkilö voi välttää kokonaan sijoitusomaisuuden myynnistä normaalisti perittävät verot, sanoo Finnwatchin veroasiasiantuntija Saara Hietanen tiedotteessa.

Espanja ja Ranska tarjoavat erityisvero-ohjelmia

Raportin mukaan suuria omaisuustuloja saaneet suosivat myös maita, jotka houkuttelevat varakkaita maahanmuuttajia erityisvero-ohjelmien avulla. Tällaisia maita ovat muun muassa Espanja ja Ranska.

Sen sijaan Portugalin suosio on raportin mukaan romahtanut suuria omaisuustuloja saaneiden keskuudessa sen jälkeen, kun Suomi irtisanoi maiden välisen verosopimuksen vuonna 2018.

Sen jälkeen maat ovat olleet verosopimuksettomassa tilassa, millä on ollut kiristävä vaikutus monien tulotyyppien verotukseen.

Vuosien 2014–2018 tarkastelussa Portugaliin suuntasi yli 12 prosenttia kaikista suuria omaisuustuloja saaneista maastamuuttajista, mutta nyt julkaistussa tarkastelussa enää reilu prosentti.

– Pelkkä etelän lämpö ei riitä houkuttelemaan varakkaimpia muuttajia. Portugalin suosio muuttokohteena romahti Suomen irtisanottua poikkeuksellisia veroetuja tarjonneen verosopimuksen, Finnwatchin Hietanen sanoo.

Lue myös:

    Uusimmat