Egyptissä vain jätteenkerääjät kierrättävät – teollisuusjäte suoraan Niiliin

Kierrätys on Egyptissä lähes tuntematon käsite. Kairon jätteistä noin kolmannes jää kadulle. Teollisuusjäte kuljetetaan kaatopaikan sijaan useammin aavikolle tai Niiliin. Uusi laki määrää kuitenkin roskaamisesta sakkorangaistuksen.

Egyptin väliaikainen presidentti Adly Mansour hyväksyi lähes viimeisenä virkatehtävänään kesäkuun alussa lain roskaamisesta. 

Vuodelta 1967 peräisin olevaan hygienialakiin on nyt lisätty asetus, joka määrää kovat sakot jätteitä julkisille teille, silloille, ratakiskoille, arkeologisille alueille, Niiliin, rannoille ja rannikolle ja kaikkialle kaatopaikkojen ulkopuolelle jättäville tahoille. Sakon suuruus vaihtelee kahdesta tuhannesta kymmeneentuhanteen euroon.

Lakiasetus antaa lisäksi paikallisviranomaisille oikeuden sakottaa ketä tahansa kansalaista roskaamisesta 20 euron tai jopa 500 euron suuruisella sakolla. Toistuvasta roskaamisesta voidaan rangaista kaksinkertaisella sakkosummalla. 

Roskien heittäminen kadulle on Egyptissä yleistä ja julkisia roska-astioita on harvassa. 

Roskaamisesta määrätyistä sakoista ei ole vielä uutisoitu. Egyptissä on yleistä, että lakien noudattamista ei valvota ja eikä lain rikkomisesta seuraa rangaistuksia. Samaan aikaan roskaamislakiasetuksen kanssa voimaan tulleesta laista seksuaalisesta häirinnästä on jo langetettu useita vankeustuomioita ja määrätty lukuisia sakkorangaistuksia. 

Lue myös:

    Uusimmat