Aluehallintavirasto: Asuntokauppa ilman näyttöä? Vaarana tämä!

Etelä-Suomen aluehallintaviraston ylitarkastaja Jouko Rikkilä kertoo, että ostamalla asunnon ilman näyttöä luopuu tärkeästä perusoikeudestaan: ennakkotarkastuksesta. Jos asunnossa on esimerkiksi silmin havaittavaa hometta, on vastuu silloin ostajalla.

Sosiaalisessa mediassa runsaasti ihmetystä herättäneen asuntoilmoituksen kaltaiset tapaukset ovat jossain määrin tuttuja myös Etelä-Suomen aluehallintavirastossa.

– Tällaisia tapauksia on aina silloin tällöin. Tärkeintä kaupassa on, että kiinteistövälittäjä muistaa kertoa ostajalle, että hän menettää asunnon ennakkotarkastuksen tuoman turvan, Etelä-Suomen aluehallintaviraston ylitarkastaja Jouko Rikkilä toteaa.

– Ostaja ei voi vedota asuntokauppalakiin, eli jos asunnossa on silmin havaittavia virheitä, hän on niistä vastuussa. Mikäli esimerkiksi silmin havaittavaa hometta on, ongelma on ostajan vastuulla.

– Asuntokauppalain mukaan ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut asunnon tai ilman hyväksyttävää syytä jättänyt käyttämättä myyjän tarjoaman tilaisuuden asunnon tarkastamiseen, hän ei saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita tarkastuksessa.

Mikä on tilanne silloin, kun asuntonäyttöä ei järjestetä ollenkaan, eli uusi koti on ostettava melkeinpä sokkona myyjästä johtuvista syistä?

– En osaa aivan täysin vastata, mutta on hyvin mahdollista, että ostajalla on silloin oikeus vedota ennakkotarkastusoikeuteensa. Tässä on suuri vastuu välittäjällä ja hänen on ajettava kummankin etua. Jos välittäjä on käynyt asunnossa, on hänen annettava kaikki mahdollinen tieto asunnon ostajalle ja laitettava ne myös myyntiesitteeseen. Lisäksi myyjän on muistettava omat riskinsä esimerkiksi siinä tapauksessa, että mahdollisia oikeustoimia tai muita kuluja tulee jälkeenpäin.

Hannele Lampela/ MTV3

Lue myös:

    Uusimmat