MTV Oy:n Tietosuojakäytäntö: Näin käytämme tietojasi

1. YLEISTÄ

Me MTV Oy:ssä olemme sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietojasi (jäljempänä: ”henkilötiedot” tai ”tiedot”) hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Olemme sitoutuneet myös noudattamaan toimialan itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (”ASML”) suoramarkkinointia koskevia käytännesääntöjä ja Interactive Advertising Bureaun (”IAB”) kohdennetun verkkomainonnan itsesääntelyohjeistusta.

Tietosuojalainsäädännällä viitataan voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön, kuten Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) sekä tietosuojalakiin (5.12.2018/1050). Niitä tietosuojaan liittyviä termejä, joita ei ole määritelty tässä tietosuojakäytännössä, tulkitaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee sinua, jos olet MTV Oy:n verkkopalveluiden, kuten mtv:n tai C Moren, MTV Oy:n mobiilisovellusten tai MTV:n verkkosivujen (kuten MTVuutiset.fi) käyttäjä.

MTV Oy:n Luukku -sähköpostipalvelun tietosuojakäytännön löydät täältä.

MTV Oy:n tietosuojakäytännön mainostaja- ja yritysasiakkaille sekä muille yhteistyökumppaneille löydät täältä.

MTV on monipuolinen mediayhtiö, ja toimituksemme käsittelee henkilötietoja myös toimitukselliseen ja journalistisiin tarkoituksiin. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä toimituksellisessa kontekstissa löydät täältä.


2. REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

Rekisterinpitäjä: MTV Oy

Y-tunnus: 1093944-1

Osoite: Ilmalankatu 2, 00033 MTV

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

MTV Oy / Tietosuojavastaava

Ilmalankatu 2, 00033 MTV


MTV Oy kuuluu Telia-konserniin. Telia-konsernin tietosuoja-asioista voit lukea tästä. Jokainen Telia-yhtiö toimii erillisenä rekisterinpitäjänä, ellei erikseen ole toisin todettu. Mikäli sinulla on kysyttävää, miten Telia huolehtii tietosuojasta, voit olla yhteydessä Telia Companyn tietosuojavastaavaan osoitteessa: DPO-TC@teliacompany.com.


3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Saamme käsittelemämme henkilötiedot sinulta itseltäsi, keräämällä tietoja palveluiden käytöstä ja käyttäytymisestäsi eri kanavissa sekä hankkimalla tietoja ulkopuolisista lähteistä, kuten yhteistyökumppaneilta tai palveluntarjoajilta sekä muilta Telia-yhtiöiltä.


3.1. Itse antamasi tiedot

mtv-palvelu
 • Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus*, salasana*
 • Sähköpostiosoite* (=käyttäjätunnus)
 • Etu- ja sukunimi*
 • Syntymävuosi*
 • Osoite*
 • Postinumero*
 • Sukupuoli*
 • Puhelinnumero
 • Luvat, suostumukset ja kiellot (esimerkiksi sähköisen suoramarkkinoinnin osalta)

C More

 • Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus*, salasana*
 • Sähköpostiosoite* (=käyttäjätunnus)
 • Etu- ja sukunimi*
 • Maksukorttitiedot (kortin numerosta 6 ensimmäistä ja 4 viimeistä numeroa sekä kortin voimassaoloaika)*
 • Maksamisesta kertyvät laskutus- ja maksutiedot
 • Luvat, suostumukset ja kiellot (esimerkiksi sähköisen suoramarkkinoinnin osalta)

*=pakollinen tieto. Mikäli päätät olla antamatta meille näitä tietoja, emme välttämättä voi tarjota palveluitamme sinulle.  

Kun olet meihin yhteydessä esimerkiksi osallistuessasi kilpailuihin tai erilaisiin kyselyihin taikka antaessasi palautetta, keräämme sinusta myös seuraavat tiedot: 

 • Kilpailuja koskevat tiedot
 • Asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot
 • Lähettämäsi julkaistavaksi tarkoitettu aineisto (valokuvat, mielipide- ja muut kirjoitukset)
 • Kommentit ja muut käyttäjän reaktiot palveluissa ja muu käyttäjän lähettämä aineisto (esim. valokuvat)

Tarkempi lista kerätyistä henkilötiedoista löytyy ohesta.


3.2. Teknisesti kerättyjä tietoja palveluiden käytöstä

Keräämme tietoa palveluidemme käytöstä, siitä mitkä palveluistamme sinua kiinnostavat sekä millaista sisältöä katsot mielelläsi esimerkiksi verkkosivuillamme tai mtv:ssä. Keräämme tietoa myös käyttämiesi laitteiden teknisistä ominaisuuksista voidaksemme tarjota sinulle hyvän käyttökokemuksen. Tietojen kerääminen tapahtuu evästeiden tai käyttäjätunnuksen avulla. Keräämiemme tietojen avulla meidän on mahdollista suositella sinulle ohjelmia ja sisältöjä, joiden uskomme kiinnostavan sinua.

Evästeitä käytetään myös palveluiden toiminnallisuuden mahdollistamiseen ja analytiikkaan. Evästeiden avulla esimerkiksi palvelujemme käyttö on sinulle helpompaa ja näkemäsi mainonta vastaa paremmin kiinnostusalueitasi. 

Lisätietoja evästeiden käytöstä löydät täältä.


3.3. Muualta saadut tiedot

Voimme saada henkilötietojasi muilta Telia-yhtiöiltä. Voimme myös yhdistää henkilötietojasi muiden Telia-yhtiöiden välillä tässä tietosuojakäytännössä kuvatun mukaisesti.

Saamme henkilötietoja myös muista ulkoisista lähteistä, kuten yksityisistä rekisteripalveluista ja viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä. Lisäksi yhdistämme evästeiden perusteella segmenttitasoisia tietoja yhteistyökumppaneidemme rekistereistä lainsäädännön edellytysten puitteissa.


4. MIHIN TARKOITUKSIIN JA MILLÄ OIKEUSPERUSTEELLA TIETOJASI KÄSITELLÄÄN

Käsittelemme henkilötietoja useisiin eri käyttötarkoituksiin, joista pääasiallisimmat on kuvattu alla. Kaikki käyttötarkoitukset löydät kappaleen lopussa olevan linkin takaa.


4.1. Palveluiden tarjoaminen ja asiakassuhteen hoitaminen

Käsittelemme tietojasi käyttäjätilin luomiseksi, palveluiden tuottamiseksi ja palveluiden toimivuuden varmistamiseksi sekä mahdollisen tilauksen tekemiseksi sinun ja MTV Oy:n välisen sopimuksen ja sen täytäntöönpanon perusteella.


4.2. Sisällön personointi ja tuotekehitys

Parantaaksemme asiakaskokemusta meidän on keräämiemme tietojen avulla mahdollista suositella sinulle ohjelmia ja sisältöjä, joiden uskomme kiinnostavan sinua. Lisäksi palveluiden käytöstä saatua tietoa käytetään palveluiden ylläpitämiseen, kehittämiseen ja analytiikkaan sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Tietojesi käsittely näihin tarkoituksiin perustuu väliseemme asiakassuhteeseen ja siihen liittyvään oikeutettuun etuun.


4.3. Mainonta ja suoramarkkinointi

Tietojasi voidaan käyttää MTV:n ja Telia-yhtiöiden palveluiden ja mainonnan sekä MTV:n mainostaja-asiakkaiden mainonnan personointiin ja kohdentamiseen. Mtv-palvelu on käyttäjälle ilmainen mainosrahoitteinen palvelu, joten rekisteröityessäsi tähän palveluun keräämme sinulta enemmän tietoja kuin rekisteröityessäsi C More -palveluun.  Mtv-palveluun rekisteröitymisen yhteydessä antamiasi tietoja hyödynnämme muodostaessamme kohderyhmiä mainostaja-asiakkaillemme. Mainostajien avulla pystymme tarjoamaan sinulle mtv-palvelun sisällön ilmaiseksi. Tietojesi käsittely perustuu MTV:n ja/tai kolmannen osapuolen liiketoimintaan liittyvään oikeutettuun etuun sekä sinun ja MTV:n väliseen asiakassuhteeseen.

Mainonnan personointi ja kohdentaminen tapahtuu pääasiassa käyttäjätunnukseen liitetyn ikä- ja sukupuolisegmentin sekä postinumerotiedon avulla. Segmentit muodostetaan antamiesi tietojen, rikastetun tiedon ja käyttöhistorian avulla.

Lisäksi henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, lainsäädännön ja antamiesi suostumusten puitteissa niin MTV:n (mukaan lukien kaikki samaan konserniin kuuluvat yhtiöt) kuin yhteistyökumppaneidemme tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme sekä lainsäädännön edellytysten mukaisesti sähköisen suoramarkkinoinnin osalta antamaasi suostumukseen.


4.4. Kaikki käyttötarkoitukset

Käsittelemme henkilötietoja myös muihin käyttötarkoituksiin.

Lue kaikki käyttötarkoitukset täältä.


4.5. Henkilötietojen käsittely Telia-yhtiöiden välillä

Telia-konserniin kuuluvien yhtiöiden sisällä voidaan käsitellä, yhdistää ja ristiin ajaa henkilötietoja konserniin kuuluvien yhtiöiden kesken, mikäli sille on perusteltu tarve esimerkiksi yhtiöiden liiketoiminnan harjoittamiseksi ja suunnittelemiseksi, lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi ja muihin hallinnollisiin tarkoituksiin sekä tuotteiden ja palveluiden luomiseksi ja kehittämiseksi, asiakasymmärryksen lisäämiseksi, palvelun toimittamiseksi ja tuottamiseksi, markkinointiin sekä muihin tarkoituksiin, joihin kyseiset yhtiöt ovat kertoneet käsittelevänsä henkilötietoja. Telia-yhtiöt vastaavat henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta sekä rekisteröityjen informoinnista ja rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta itsenäisesti.


5. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI?

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö, raportointivelvoite tai muu oikeudellinen velvoite velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään. Kun tietoja ei enää tarvita, ne poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa.

Alla on kuvattu pääasialliset säilytysaikoja koskevat käytäntömme.

Mtv-palvelu:

Säilytämme henkilötietoja kaksi vuotta siitä, kun käyttäjä on rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi. Mikäli käyttäjä ei kahden vuoden kuluttua enää käytä mtv-palvelua poistamme tilin ja käyttäjän yhteystiedot.

C More:

Pääsääntöisesti säilytämme käyttäjän henkilötietoja kaksi vuotta siitä, kun käyttäjä rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi. Mikäli käyttäjä ei kahden vuoden sisällä ole käyttänyt C More -palvelua, poistamme käyttäjätilin. Voimme kutenkin säilyttää C Moren tilin poistamisen jälkeen kyseiseen tiliin liitettyä sähköpostiosoitetta käyttöehtojen valvomiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi enintään kahden vuoden ajan tilin sulkemisesta. 

Asiakastyytyväisyyskyselyt, muut tutkimukset ja markkinointia varten tarpeelliset tiedot:

Asiakastyytyväisyystutkimusten ja muiden kyselyiden osalta, kyselytutkimuksesta riippuen vastaajien henkilötiedot poistetaan tai anymisoidaan viimeistään kahden vuoden kuluessa sen kalanterivuoden päättymisestä, jonka aikana kyselytutkimus on suoritettu. 

Palvelukohtaisten säilytysajoista poiketen, markkinointia varten tarpeellisia henkilötietoja säilytetään kuitenkin niin pitkään, kun kohdistamme markkinointia rekisteröidylle tai rekisteröityyn ollaan yhteydessä tietyistä palveluista tai tuotteista, eikä rekisteröity ole ilmoittanut vastustavasi henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointiin, tai suoramarkkinoinnin perustuessa suostumukseen, peruuttanut antamaansa suostumusta. Henkilötietojen käsittelyn suostumuksia, kieltoja ja rajoituksia säilytetään niin kauan kuin ne ovat voimassa.

Muut henkilötietojen säilytysajat ja säilytysaikoja koskevat kriteerit: 

Yllä mainituista pääsäännöistä poiketen henkilötietoja voidaan säilyttää tarvittavan ajan, mikäli niitä tarvitaan esimerkiksi reklamaation tai vastaavan asian selvittämiseen tai oikeudenkäyntiin liittyen.  Lisäksi henkilötietoja voidaan säilyttää lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi. Esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön ja veroviranomaisen velvoittamana joudumme tallentamaan kaikki tiedot maksutapahtumista kuuden vuoden ajan.  

Lisätietoja: 

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen säilytysajoista ja säilytysaikoja koskevista kriteereistä. Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme.


6. KENELLE TIETOJASI LUOVUTETAAN TAI SIIRRETÄÄN?

Noudatamme henkilötietojen luovutuksissa ja henkilötietojen käsittelijöiden käyttämisessä tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tai siirtää Telia-yhtiöille tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti, silloin kuin luovutukselle tai siirrolle on laillinen käsittelyperuste. Telia-yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja tässä tietosuojakäytännössä ja sen osana olevassa erillisessä käyttötarkoituslistauksessa määriteltyihin tarkoituksiin mukaan lukien markkinoidakseen tuotteitaan tai palveluitaan.

Mikäli MTV Oy tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, voimme voi joutua luovuttamaan henkilötietoja siihen osallisille tahoille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa tilanteissa. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan, mikäli olemme osallisena oikeudenkäynneissä tai vastaavissa oikeudellisissa menettelyissä.

Luovutamme yhteistyökumppaneillemme segmenttitasoista tietoa digitaalisen mainonnan kohdentamista varten ja tietoja markkinointia varten. Sivustomme ja palvelumme sisältävät kolmansien osapuolten evästeitä.

Huomioithan lisäksi, että sivustomme voi sisältää linkkejä myös yhteistyökumppaneidemme ja muiden kolmansien osapuolien palveluihin. Näiden kolmansien osapuolien toimiessa rekisterinpitäjänä, sovelletaan kyseisen osapuolen omaa tietosuojakäytäntöä, emmekä me vastaa niiden sisällöstä emmekä näiden kolmansien osapuolien harjoittamasta henkilötietojen käsittelystä. Suosittelemme tutustumaan kyseisen sivuston tietosuojakäytäntöihin.

Käytämme palveluidemme tuottamiseen ja siihen liittyvään henkilötietojen käsittelyyn erilaisia ulkopuolisia palveluntarjoajia, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, maksukorttiyhtiötä, digitaalisen markkinoinnin palveluyrityksiä, asiakkuuksien hallintaan liittyviä palveluntarjoajia, ulkoista asiakaspalvelua, datan rikastamista tekeviä yrityksiä, tutkimuksia toimeksiannostamme tekeviä yrityksiä ja erilaisia teknisiä alustoja tarjoavia yrityksiä sekä muita henkilötietojen käsittelijän asemassa olevia tahoja. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi määrittelemillämme tavoin palveluidemme tuottamiseksi. Lisäksi olemme huolehtineet tietosuojalainsäädännön edellyttämistä sopimuksista näiden tahojen kanssa.


7. SIIRRETÄÄNKÖ TIETOJASI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE?

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueen (”ETA”) sisällä, mutta niitä voidaan käsitellä myös ETA-alueen ulkopuolella. Mikäli henkilötietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen siirron lainmukaisuudesta soveltuvalla suojamekanismilla, kuten EU-USA Privacy Shield -suojamekanismilla tai Euroopan komission mallisopimuslausekkeita käyttämällä.

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen siirtoihin ja käytettyihin suojamekanismeihin liittyen. Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme.


8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Suojaamme henkilötiedot asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein mukaan lukien henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus. Pyrimme myös varmistamaan järjestelmiemme toimivuuden vikatilanteissa ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

Tietojasi käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn, kuten asiakaspalvelussa työskentelevät henkilöt ja muut työtehtäviensä takia tietoja käsittelevät henkilöt.

Henkilötietoja ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella ja palveluissa. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa pääsynhallinta, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus. Pääsyoikeudet tietoihin ovat vain tarvittavilla MTV Oy:n ja Telia-yhtiöiden työntekijöillä sekä sopimussuhteessa olevilla palveluntarjoajilla, taikka muilla lainsäädännön ja erikseen määriteltyjen edellytysten mukaisesti

Ilmoittamme palveluiden kautta mahdollisista tietoturvauhkista ja mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Voimme myös tilapäisesti sulkea palvelut henkilötietojen suojaamiseksi.


9. SINUN OIKEUTESI 

Rekisteröitynä sinulla on kaikki tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet. Oikeutesi soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu kuitenkin henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin sekä oikeus saada tietosuojalainsäädännössä määritellyt tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi sinulla on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisuun ja oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on tietyin rajoituksin oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan taikka puutteellisen henkilötiedon korjaamista. Lisäksi sinulla on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista. Pyynnöstäsi poistamme henkilötiedot, ellei lainsäädäntö edellytä meitä säilyttämään niitä, taikka jokin muu tietosuojalainsäädännön mukainen poikkeusperuste sovellu.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää tietyissä tilanteissa henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto oikeus koskee lähtökohtaisesti sellaisia henkilötietoja, jotka olet toimittanut meille jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja joiden käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai sopimus, ja joiden käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus käsittelyn vastustamiseen

Sinulla on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien. Voimme kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen MTV:n taikka kolmannen tahon pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Huomioithan, että suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn.

Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin antamasi suostumus.

Miten voit käyttää näitä oikeuksia?

Itse antamasi henkilötiedot voit tarkistaa mtv:n ja C Moren Omat tiedot -osioista. Siellä voit hallinnoida esimerkiksi asiakasviestinnän ja sähköisen suoramarkkinoinnin lupiin liittyviä asioita sekä tarkistamaan laajemmin sinusta kerättyjä henkilötietoja sekä poistamaan tietojasi kyseisistä palveluista. Jos haluat käyttää muita rekisteröidyn oikeuksia, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Henkilöllisyys tarkistetaan ennen pyynnön käsittelemistä. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Mikäli et ole tyytyväinen saamiisi vastauksiin, ja katsot henkilötietojasi käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista, sinun on mahdollista tehdä asiasta valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä


10. MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Kehitämme MTV Oy:n palveluita ja voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi. Uusin versio on saatavilla nettisivuillamme. Olennaisista muutoksista pyrimme ilmoittamaan ensisijaisesti palveluissamme näkyvin ilmoituksin sekä mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa myös käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

Tietosuojakäytäntö on julkaistu 1.4.2020 ja se astuu voimaan 15.4.2020.

Tietosuojakäytännön aiempi versio, joka oli voimassa 19.12.2019 - 14.4.2020 löytyy täältä.

Tietosuojakäytännön aiempi versio, joka oli voimassa 23.4.2018 - 18.12.2019 löytyy täältä.

Tietosuojakäytännön aiempi versio, joka oli voimassa 15.2.2017 - 22.4.2018, löytyy täältä.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.

Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja