MTV Oy:n Tietosuojakäytäntö: Näin käytämme tietojasi

19.12.2019: Olemme päivittäneet tietosuojakäytäntöjämme.

MTV:lle uutis- ja ajankohtaissisältöjä tuottanut Mediahub Oy on fuusioitu osaksi MTV Oy:tä. Muutoksen myötä olemme päivittäneet tietosuojakäytäntömme ja yhdistäneet Mediahub Oy:n tietosuojainformaation osaksi MTV:n tietosuojakäytäntöjä. MTV Oy on rekisterinpitäjä Mediahubiin liittyvän henkilötietojen käsittelyn osalta. Kerromme päivitetyssä tietosuojakäytännössämme mm. henkilötietojen käsittelystä journalistisiin tarkoituksiin. Lisäksi olemme täsmentäneet tietosuojainformaatiota mm. rekisteröityjen oikeuksien ja henkilötietojen siirtämisen ja luovuttamisen osalta. Lue lisää alla olevasta tietosuojakäytännöstämme. 


Rekisterinpitäjä: MTV Oy

Y-tunnus: 1093944-1


Tietosuojavastaavan yhteystiedot:


MTV Oy / Tietosuojavastaava

Ilmalankatu 2, 00033 MTV


1. YLEISTÄ

Me MTV Oy:ssä olemme sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietojasi (jäljempänä: ”henkilötiedot” tai ”tiedot”) hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Olemme sitoutuneet myös noudattamaan toimialan itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (”ASML”) suoramarkkinointia koskevia käytännesääntöjä ja Interactive Advertising Bureaun (”IAB”) kohdennetun verkkomainonnan itsesääntelyohjeistusta.

Tietosuojalainsäädännällä viitataan voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön, kuten Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) sekä tietosuojalakiin (5.12.2018/1050). Niitä tietosuojaan liittyviä termejä, joita ei ole määritelty tässä tietosuojakäytännössä, tulkitaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee sinua, jos olet MTV Oy:n verkkopalveluiden, kuten mtv:n tai C Moren, MTV Oy:n mobiilisovellusten tai MTV:n verkkosivujen (kuten MTVuutiset.fi ja salatutelamat.fi) käyttäjä.

MTV Oy:n Luukku -sähköpostipalvelun tietosuojakäytännön löydät täältä.

MTV Oy:n tietosuojakäytännön mainostaja- ja yritysasiakkaille löydät täältä.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä toimituksellisessa kontekstissa löydät täältä.

 

2. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Saamme käsittelemämme henkilötiedot sinulta itseltäsi, keräämällä tietoja palveluiden käytöstä ja käyttäytymisestäsi eri kanavissa sekä hankkimalla tietoja ulkopuolisista lähteistä, kuten yhteistyökumppaneilta tai palveluntarjoajilta.


2.1. Itse antamasi tiedot

mtv 
 • Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus*, salasana*
 • Sähköpostiosoite* (=käyttäjätunnus)
 • Etu- ja sukunimi*
 • Syntymävuosi*
 • Osoite*
 • Postinumero*
 • Sukupuoli*
 • Puhelinnumero
 • Luvat, suostumukset ja kiellot

C More

 • Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus*, salasana*
 • Sähköpostiosoite* (=käyttäjätunnus)
 • Etu- ja sukunimi*
 • Maksukorttitiedot (kortin numerosta 6 ensimmäistä ja 4 viimeistä numeroa sekä kortin voimassaoloaika)*
 • Maksamisesta kertyvät laskutus- ja maksutiedot
 • Luvat, suostumukset ja kiellot

*=pakollinen tieto

Kun olet meihin yhteydessä esimerkiksi osallistuessasi kilpailuihin tai erilaisiin kyselyihin taikka antaessasi palautetta, keräämme sinusta myös seuraavat tiedot: 

 • Kilpailuja koskevat tiedot
 • Asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot
 • Lähettämäsi julkaistavaksi tarkoitettu aineisto (valokuvat, mielipide- ja muut kirjoitukset)
 • Kommentit ja muut käyttäjän reaktiot palveluissa ja muu käyttäjän lähettämä aineisto (esim. valokuvat)

Tarkempi lista kerätyistä henkilötiedoista löytyy ohesta.


2.2. Teknisesti kerättyjä tietoja palveluiden käytöstä

Keräämme tietoa palveluidemme käytöstä, siitä mitkä palveluistamme sinua kiinnostavat sekä millaista sisältöä katsot mielelläsi esimerkiksi verkkosivuillamme tai mtv:ssä. Keräämme tietoa myös käyttämiesi laitteiden teknisistä ominaisuuksista voidaksemme tarjota sinulle hyvän käyttökokemuksen. Tietojen kerääminen tapahtuu evästeiden tai käyttäjätunnuksen avulla. Keräämiemme tietojen avulla meidän on mahdollista suositella sinulle ohjelmia ja sisältöjä, joiden uskomme kiinnostavan sinua.

Evästeitä käytetään myös palveluiden toiminnallisuuden mahdollistamiseen ja analytiikkaan. Evästeiden avulla palvelujemme käyttö on sinulle helpompaa ja näkemäsi mainonta vastaa paremmin kiinnostusalueitasi. 

Lisätietoja evästeiden käytöstä löydät täältä.


2.3. Muualta saadut tiedot

Saamme henkilötietoja MTV Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, yksityisistä rekisteripalveluista ja viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä. Lisäksi yhdistämme evästeiden perusteella segmenttitasoisia tietoja yhteistyökumppaneidemme rekistereistä lakien sallimalla tavalla.


3. MIHIN TIETOJASI TARVITAAN?

3.1. Palveluiden tarjoaminen ja asiakassuhteen hoitaminen

Käsittelemme tietojasi käyttäjätilin luomiseksi, palveluiden tuottamiseksi ja palveluiden toimivuuden varmistamiseksi sekä mahdollisen tilauksen tekemiseksi sinun ja MTV Oy:n välisen sopimuksen perusteella.


3.2. Sisällön personointi ja tuotekehitys

Parantaaksemme asiakaskokemusta meidän on keräämiemme tietojen avulla mahdollista suositella sinulle ohjelmia ja sisältöjä, joiden uskomme kiinnostavan sinua. Lisäksi palveluiden käytöstä saatua tietoa käytetään palveluiden ylläpitämiseen, kehittämiseen ja analytiikkaan. Tietojesi käsittely näihin tarkoituksiin perustuu väliseemme asiakassuhteeseen.


3.3. Mainonta

Tietojasi käytetään suostumuksesi perusteella MTV:n palveluiden ja mainonnan sekä MTV:n mainostaja-asiakkaiden mainonnan personointiin ja kohdentamiseen. Mtv on käyttäjälle ilmainen mainosrahoitteinen palvelu, joten rekisteröityessäsi tähän palveluun keräämme sinulta enemmän tietoja kuin rekisteröityessäsi C More -palveluun.  Mtv:hen rekisteröitymisen yhteydessä antamiasi tietoja hyödynnämme  muodostaessamme kohderyhmiä mainostaja-asiakkaillemme. Mainostajien avulla pystymme tarjoamaan sinulle mtv:n sisällön ilmaiseksi. Tietojesi käsittely perustuu siten MTV:n liiketoimintaan liittyvään oikeutettuun etuun sekä sinun ja MTV:n väliseen asiakassuhteeseen.

 

Mainonnan personointi ja kohdentaminen tapahtuu pääasiassa käyttäjätunnukseen liitetyn ikä- ja sukupuolisegmentin sekä postinumerotiedon avulla. Segmentit muodostetaan antamiesi tietojen, rikastetun tiedon ja käyttöhistorian avulla.


3.4. Muut käyttötarkoitukset

Käsittelemme henkilötietoja myös muihin käyttötarkoituksiin.

Lue kaikki käyttötarkoitukset täältä.


4. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI?

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö, raportointivelvoite tai muu oikeudellinen velvoite velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään.

Mtv:n ja C Moren osalta säilytämme henkilötietojasi kaksi vuotta siitä, kun olet viimeksi kirjautunut joko mtv:hen tai C Moreen. Lisäksi henkilötietoja säilytetään myös lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi. Esimerkiksi verottajaa varten säilytämme tiedot maksuista kuuden vuoden ajan.  


5. KENELLE TIETOJASI LUOVUTETAAN TAI SIIRRETÄÄN?

Noudatamme henkilötietojen luovutuksissa ja henkilötietojen käsittelijöiden käyttämisessä tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietoja voidaan siirtää MTV:n kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti. Mikäli MTV on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, voimme voi joutua luovuttamaan henkilötietoja siihen osallisille tahoille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa tilanteissa. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan, mikäli olemme osallisena oikeudenkäynneissä tai vastaavissa oikeudellisissa menettelyissä.

Luovutamme yhteistyökumppaneillemme segmenttitasoista tietoa digitaalisen mainonnan kohdentamista varten ja tietoja markkinointia varten. Sivustomme ja palvelumme sisältävät kolmansien osapuolten evästeitä.

Huomioithan lisäksi, että sivustomme voi sisältää linkkejä myös yhteistyökumppaneidemme ja muiden kolmansien osapuolien palveluihin. Näiden kolmansien osapuolien toimiessa rekisterinpitäjänä, sovelletaan kyseisen osapuolen omaa tietosuojakäytäntöä, emmekä me vastaa niiden sisällöstä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston tietosuojakäytäntöihin.

Käytämme palveluidemme tuottamiseen ja siihen liittyvään henkilötietojen käsittelyyn myös ulkopuolisia palveluntarjoajia, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, maksukorttiyhtiötä, digitaalisen markkinoinnin palveluyrityksiä, asiakkuuksien hallintaan liittyviä palveluntarjoajia (CRM), ulkoista asiakaspalvelua, datan rikastamista tekeviä yrityksiä, tutkimuksia toimeksiannostamme tekeviä yrityksiä ja erilaisia teknisiä alustoja tarjoavia yrityksiä. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi määrittelemillämme tavoin palveluidemme tuottamiseksi.


6. SIIRRETÄÄNKÖ TIETOJASI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE?

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueen (”ETA”) sisällä. Mikäli henkilötietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen siirron lainmukaisuudesta soveltuvalla suojamekanismilla, kuten EU-USA Privacy Shield -suojamekanismilla tai Euroopan komission mallisopimuslausekkeita käyttämällä.

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen siirtoihin ja käytettyihin suojamekanismeihin liittyen.

 

7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Suojaamme henkilötiedot asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein mukaan lukien henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus. Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

Tietojasi käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn, kuten asiakaspalvelussa työskentelevät henkilöt ja muut työtehtäviensä takia tietoja käsittelevät henkilöt.

Henkilötietoja ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella ja palveluissa. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa pääsynhallinta, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain MTV Oy:n työntekijöille sekä MTV Oy:n sopimussuhteessa oleville palveluntarjoajille.

Ilmoittamme palveluiden kautta mahdollisista tietoturvauhkista ja mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Voimme myös tilapäisesti sulkea palvelut henkilötietojen suojaamiseksi.


8. SINUN OIKEUTESI 

Sinulla on oikeus tarkistaa mitä henkilötietoja MTV Oy:llä on sinusta sekä pyytää tietojesi oikaisemista tai päivittämistä. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin. Itse antamasi tiedot voit tarkistaa mtv:n ja C Moren Omat tiedot -osioista. Siellä voit hallinnoida esimerkiksi asiakasviestinnän ja markkinoinnin lupiin liittyviä asioita.

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Pyynnöstäsi poistamme tietosi, ellei laki edellytä meitä säilyttämään niitä esimerkiksi kirjanpitotarkoituksiin.

Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä sekä pyytää meitä siirtämään henkilötietosi, jotka itse olet meille toimittanut, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle yritykselle.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus koska tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Peruuttamisella ei ole kuitenkaan vaikutusta sitä edeltävään käsittelyyn.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät Tietosuoja-sivustoltamme.

Pystyt mtv:n ja C Moren Omat tiedot -toiminnon kautta tarkistamaan laajemmin sinusta kerättyjä tietoja sekä poistamaan tietojasi kyseisistä palveluista. Jos haluat käyttää muita oikeuksia, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.

• Jos olet mtv:n asiakas ja haluat käyttää oikeuksiasi, lähetä pyyntösi yhteydenottolomakkeella mtv:n asiakaspalveluun.

• Jos olet C Moren asiakas ja haluat käyttää oikeuksiasi, lähetä pyyntösi yhteydenottolomakkeella C Moren asiakaspalveluun.

• Jos sinulla on muuta kysyttävää tietojesi käsittelystä, lähetä tiedustelusi osoitteeseen: tietosuojavastaava@mtv.fi.

Henkilöllisyys tarkistetaan ennen pyynnön käsittelemistä. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen.

Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Mikäli et ole tyytyväinen saamiisi vastauksiin, ja katsot henkilötietojasi käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista, sinun on mahdollista tehdä asiasta valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.


10. MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Kehitämme MTV Oy:n palveluita ja voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi. Olennaisista muutoksista pyrimme ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan myös käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen ja palveluihin rekisteröityneiden käyttäjien osalta hyväksytämme uudet ehdot käytön yhteydessä.

Tietosuojakäytäntö on julkaistu 20.4.2018 ja se astuu voimaan 23.4.2018.

Tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi 19.12.2019.

Tietosuojakäytännön aiempi versio, joka oli voimassa 23.4.2018 - 18.12.2019 löytyy täältä.

Tietosuojakäytännön aiempi versio, joka oli voimassa 15.2.2017 - 22.4.2018, löytyy täältä.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.

Olemme päivittäneet MTV Oy:n tietosuojakäytännön. Päivityksen yhteydessä Mediahub Oy:n tietosuojakäytäntö on yhdistetty osaksi MTV:n tietosuojakäytäntöjä. Lue lisätietoja tästä.

Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja