MTV Oy:n tietosuojakäytäntö mainostaja- ja yritysasiakkaille: Näin käytämme tietojasi

Rekisterinpitäjä:
MTV Oy
Y-tunnus: 1093944-1

Postiosoite:
MTV Oy
00033 MTV

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Sähköposti: tietosuojavastaava@mtv.fi

Postiosoite:
MTV Oy / Tietosuojavastaava
00033 MTV

1. YLEISTÄ

Olemme MTV Oy:ssä sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietojasi (jäljempänä: ”henkilötiedot” tai ”tiedot”) hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Olemme sitoutuneet myös noudattamaan toimialan itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (”ASML”) suoramarkkinointia koskevia käytännesääntöjä ja Interactive Advertising Bureaun (”IAB”) kohdennetun verkkomainonnan itsesääntelyohjeistusta.

Tietosuojalainsäädännällä viitataan voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön, kuten Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) sekä tietosuojalakiin (5.12.2018/1050). Niitä tietosuojaan liittyviä termejä, joita ei ole määritelty tässä tietosuojakäytännössä, tulkitaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee Sinua, jos:

 • olet MTV Oy:n kanavissa ja palveluissa mainostavan yrityksen tai muuten asiakkuuteen liittyvän kumppanin* edustaja tai yhteyshenkilö. (*esim. mediatoimisto-, mainostoimisto-, viestintätoimisto-, digitoimisto- tai tuotantoyhtiökumppani)
 • olet MTV:n mainostajille suunnatun verkkosivuston www.mtv.fi/spotti (jatkossa spotti.fi) käyttäjä

Jos olet muiden MTV Oy:n palveluiden käyttäjä ja asiakas, luethan kuluttaja-asiakkaiden tietosuojakäytännön täältä sekä lisätietoja muusta henkilötietojen käsittelystä täältä

 

2. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME? 

Saamme käsittelemämme henkilötiedot sinulta itseltäsi, edustamaltasi organisaatiolta, MTV Oy:n organisaatiosta, keräämällä tietoja käytöstä ja käyttäytymisestäsi sivustolla spotti.fi tai hankkimalla tietoja ulkopuolisista lähteistä kuten yhteistyökumppaneilta tai palveluntarjoajilta.

2.1. Itse antamasi tiedot:

 • Sähköpostiosoite
 • Etu- ja sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Edustamasi yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, laskutusosoite, laskutustiedot
 • Tehtävänimike, vastuualue
 • Luvat, suostumukset ja kiellot (esim. asiakas- tai markkinointiviestintä)
 • Asiakastapahtumien osallistumiseen liittyvät tiedot
 • MTV Oy:n mainonnanbuukkausjärjestelmiin liittyvät rekisteröitymistiedot
 • Tutkimus- tai palautekyselyn vastaukset ja aineistot

Kun olet meihin yhteydessä spotti.fissä, osallistuessasi kilpailuihin tai antaessasi palautetta, keräämme sinusta myös seuraavat tiedot:

 • Yhteydenottoa koskevat tiedot
 • Kilpailua koskevat tiedot ja lähetetyt aineistot
 • Asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot

2.2. Teknisesti kerätyt tiedot

Keräämme evästeiden avulla tietoa Spotti.fi-palvelun käytöstä ja sisällönkulutuksesta. Evästetiedon avulla voimme rikastaa asiakastietoja sekä tunnistaa uusia potentiaalisia asiakkaita. Evästeiden avulla kerätyt tiedot auttavat meitä myös muodostamaan asiakassegmenttejä ja -profiileja, jotta näkemäsi BtoB-mainontamme vastaisi paremmin sinun tarpeisiisi mainostajana. Keräämme tietoa käyttämiesi laitteiden teknisistä ominaisuuksista voidaksemme tarjota sinulle hyvän käyttökokemuksen. Evästeitä käytetään lisäksi spotti.fin toiminnallisuuksien mahdollistamiseen sekä analytiikkaan.

Lisätietoja evästeiden käytöstä löydät täältä.

2.3. Muualta kerätyt tiedot

Voimme kerätä tai täydentää asiakkuuteesi liittyviä henkilötietoja tai edustamasi yrityksen tietoja yksityisistä rekisteripalveluista ja viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä (esim. yhteystietopalvelut, kaupparekisteri, luottotietorekisteri).


3. MIHIN TIETOJASI TARVITAAN?

Käsittelemme tietojasi ensisijaisesti yritys- ja mainostaja-asiakkuuden luomista ja hoitamista varten. Haluamme olla rakentamassa kanssasi pitkäaikaista ja menestyksekästä asiakassuhdetta.

Tietojasi käytetään MTV:n mainostaja- ja yritysasiakkaille suunnattujen palveluiden, viestinnän ja mainonnan tarjoamiseen, personointiin ja kohdentamiseen.

Keräämiemme tietojen avulla meidän on mahdollista suositella sinulle mainosratkaisuja ja sisältöjä, joiden uskomme kiinnostavan sinua ja vastaavan edustamasi yrityksen markkinointitarpeisiin. Suositukset pohjautuvat sekä asiakashistoriaasi että spotti.fin kautta kerättyyn evästetietoon.

Segmentoimme BtoB-asiakkaita oman mainontamme ja muun yhteydenpitomme kohdentamiseksi. Segmenttien muodostamisessa voimme käyttää antamiasi tietoja, asiakkuus- ja käyttöhistoriaan liittyviä tietoja sekä evästetiedon avulla rikastettua tietoa.

Käytämme tietojasi esimerkiksi lähettääksemme sinulle asiakastiedotteita, uutiskirjeitä tai kutsuja tilaisuuksiimme. Sinulla on aina mahdollisuus lopettaa markkinointiviestintämme vastaanottaminen tai valita, minkälaisia viestejä sinulle saa jatkossa lähettää. Löydät jokaisesta uutiskirjeestämme tai muista markkinointiviesteistämme linkin tietojesi muokkaamiseen tai halutessasi voit lähettää pyyntösi sähköpostilla osoitteeseen BtoBtietopyynnot@mtv.fi.

Hyödynnämme palveluiden käytöstä saatua tietoa myös palveluiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen, analytiikkaan ja tilastointiin sekä asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Lisäksi voimme käsitellä tietojasi lakisääteisten velvoitteiden, kuten kirjanpito- ja raportointivelvoitteiden hoitamiseksi sekä muiden oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi ja tietoturvan sekä palveluidemme jatkuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.


4. KUINKA KAUAN TIETOJASI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme tietojasi niin pitkään, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö, raportointivelvoite tai muu oikeudellinen velvoite velvoita säilyttämään tietoja pidempään.

Jos yritykselläsi ja MTV Oy:llä ei ole ollut asiakassuhdetta kahteen vuoteen tai MTV:n yhteyshenkilö ei ole kahteen vuoteen ollut sinuun yhteydessä asiakkuuteesi liittyvissä asioissa tai jos et ole kahteen vuoteen käynyt palveluissamme (spotti.fi, mainnonnanvarausjärjestelmät), poistamme henkilötietosi asiakasjärjestelmistämme. Huomioithan, että edustamasi yrityksen tiedot voivat jäädä rekisteriimme.


5. KETKÄ KÄSITTELEVÄT TIETOJASI?

Noudatamme henkilötietojen luovutuksissa ja henkilötietojen käsittelijöiden käyttämisessä tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietoja voidaan siirtää MTV:n kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti. Mikäli MTV on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, voimme voi joutua luovuttamaan henkilötietoja siihen osallisille tahoille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa tilanteissa. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan, mikäli olemme osallisena oikeudenkäynneissä tai vastaavissa oikeudellisissa menettelyissä.

Käytämme palveluidemme tuottamiseen myös ulkopuolisia palveluntarjoajia, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, digitaalisen markkinoinnin palveluyrityksiä, asiakkuuksien hallintaan liittyviä palveluntarjoajia, tutkimuksia toimeksiannostamme tekeviä yrityksiä ja erilaisia teknisiä alustoja tarjoavia yrityksiä. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi määrittelemillämme tavoin palveluidemme tuottamiseksi.


6. SIIRRETÄÄNKÖ TIETOJASI EUROOPAN ULKOPUOLELLE?

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueen (”ETA”) sisällä. Mikäli henkilötietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen siirron lainmukaisuudesta soveltuvalla suojamekanismilla, kuten EU-USA Privacy Shield -suojamekanismilla tai Euroopan komission mallisopimuslausekkeita käyttämällä.

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen siirtoihin ja käytettyihin suojamekanismeihin liittyen.


7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Suojaamme henkilötiedot asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein mukaan lukien henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus. Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

Henkilötietoja ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella ja palveluissa. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa pääsynhallinta, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain MTV Oy:n työntekijöille sekä MTV Oy:n sopimussuhteessa oleville palveluntarjoajille.

Tietojasi käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn, kuten työtehtäviensä takia tietoja käsittelevät henkilöt. Jokaisella asiakasyrityksellä on nimetty MTV Oy:n asiakkuuspäällikkö, joka ensisijaisesti käsittelee asiakkuuteen ja asiakkuuden yhteyshenkilöihin liittyviä tietoja.


8. SINUN OIKEUTESI

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä henkilötietoja MTV Oy:llä on sinusta sekä pyytää henkilötietojesi oikaisemista tai päivittämistä.

Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Pyynnöstäsi poistamme tietosi, ellei laki edellytä meitä säilyttämään niitä esimerkiksi kirjanpitotarkoituksiin.

Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä sekä pyytää meitä siirtämään henkilötietosi, jotka itse olet meille toimittanut, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle yritykselle.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus koska tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Peruuttamisella ei ole kuitenkaan vaikutusta sitä edeltävään käsittelyyn.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, lähetä pyyntösi osoitteeseen BtoBtietopyynnot@mtv.fi.

Jos sinulla on muuta kysyttävää tietojesi käsittelystä, lähetä tiedustelusi osoitteeseen: tietosuojavastaava@mtv.fi.

Henkilöllisyys tarkistetaan ennen pyynnön käsittelemistä. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen.

Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Mikäli et ole tyytyväinen saamiisi vastauksiin, ja katsot henkilötietojasi käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista, sinun on mahdollista tehdä asiasta valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

9. MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Kehitämme mainostaja-asiakkaille suunnattuja palveluitamme ja voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi. Olennaisista muutoksista pyrimme ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan myös käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen ja palveluihin rekisteröityneiden käyttäjien osalta hyväksytämme uudet ehdot käytön yhteydessä.

Tietosuojakäytäntö on julkaistu 3.5.2018 ja se astuu voimaan 7.5.2018.

Tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi 29.11.2019.

Tietosuojakäytännön aiempi versio, joka oli voimassa 1.12.2019 asti löytyy täältä.

Tietosuojakäytännön aiempi versio, joka oli voimassa 6.5.2018 asti löytyy täältä.

Käytämme Spotti.fi-sivustollamme evästeitä parantaaksemme palvelumme käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme