Tutkimus: Ilmansaasteet tupakkaa ja alkoholia pahempi uhka terveydelle – nämä ovat maapallon pahimmat paikat

Pienhiukkasten vähentäminen YK:n suosittelemalle tasolle toisi keskivertoihmiselle 2,3 vuotta lisää elinaikaa.

Ilmansaasteet ovat tupakkaa tai alkoholia vakavampi terveysuhka maapallolla, kertoo Chicagon yliopiston alaisen Energy Policy -instituutin tuore tutkimus. Silti saastumisen ehkäisyyn käytetään vain murto-osa siitä rahasta, joka on varattu esimerkiksi infektiotautien vastaiseen työhön.

Instituutin vuotuisen ilmanlaatuindeksi (AQLI) mukaan ilmaan pääsevät pienhiukkaset, joita tulee muun muassa ajoneuvojen ja teollisuuden päästöistä ja metsäpaloista, muodostavat suurimman ulkoisen uhan ihmisten terveydelle.

Jos pienhiukkasten määrää saataisiin pysyvästi vähennettyä YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön WHO:n suosittelemiin rajoituksiin, keskivertoihmisen eliniänodote pitenisi tutkimuksen mukaan 2,3 vuotta.

Esimerkiksi tupakanpolton lasketaan lyhentävän elinikää keskimäärin 2,2 vuodella ja imeväis- ja lapsuusiän huonon ravinnon 1,6 vuodella.

Pienhiukkaset altistavat muun muassa keuhko- ja sydänsairauksille ja syöville.

Etelä-Aasian tilanne surkea

Surkein tilanne ilmansaasteiden suhteen on Aasiassa ja Afrikassa.

Saastuneimmat maat löytyvät Etelä-Aasiasta: Bangladesh, Intia, Nepal ja Pakistan. Maailman saastunein suurkaupunki ilmanlaadultaan on Intian pääkaupunki Delhi.

Rahoitus ilmansaasteiden vastaiseen työhön kehittyvissä maissa on erittäin heikkoa. Saasteiden vastaiseen työhön ei ole samanlaista maailmanlaajuista rahastoa kuin esimerkiksi hiv-, malaria- ja tuberkuloosityöhön keskittyvä Global Fund, joka jakaa tähän tarkoitukseen vuosittain neljä miljardia dollaria.

–  Kuitenkin ilmansaasteet lyhentävät keskivertoihmisen elämää esimerkiksi Kongon demokraattisessa tasavallassa enemmän kuin tuberkuloosi, malaria ja muut terveysuhat, raportissa sanotaan.

Kiina parantanut hyvin

Merkittävää työtä ilmansaasteiden vähentämisessä on tehnyt Kiina. Mittausjaksolla vuodesta 2013 vuoteen 2021 saasteiden määrä väheni yli 42 prosenttia. Tämän ansiosta keskivertokiinalaisen elämä piteni 2,2 vuodella.

Yhdysvalloissa määrätietoinen lainsäädäntötyö on niin ikään vähentänyt ilmansaasteiden määrää noin 65 prosentilla sitten vuoden 1970, mikä tarkoittaa keskivertoamerikkalaiselle 1,4 vuotta lisää elinaikaa.

Myös Euroopassa ilmansaasteiden vähentäminen on onnistunut keskimäärin hyvin, mutta erot Länsi- ja Itä-Euroopan välillä ovat suuria. Ilmansaasteiden suhteen saastunein Euroopan maa oli tutkimuksen mukaan Bosnia.

Lue myös:

    Uusimmat