Tupakointi parvekkeella

Parvekkeella tupakointi on viime aikoina kuumentanut tunteita monissa taloyhtiöissä. Tupakoitsijoiden reviirin yleensäkin jatkuvasti pienentyessä myös paineet parvekkeella tupakoinnin täydelliseen kieltämiseen ovat voimistuneet. Parvekkeella tupruttelu voidaan jo nyt periaatteessa kieltää taloyhtiön järjestyssäännöissä. Käytännössä tätä ei juuri tapahdu, sillä siihen puuttuminen on Suomen Kiinteistöliiton päälakimies Anu Kärkkäisen mukaan vaikeaa:

"Asunto-osakeyhtiölakihan mahdollistaa kyllä sen, että yhtiön sääntöjä toistuvasti, jatkuvasti ja olennaisesti rikkovan huoneisto voitaisiin ottaa yhtiön haltuun. Meillä ei kuitenkaan ole tiedossa tapauksia, joissa yhtiökokouksessa olisi tehty hallintaanottopäätös tupakointikiellon rikkomisesta johtuen. Sellaisesta ei ole myöskään tuomioistuinkäytäntöä ja on kyllä aika vaikea kuvitella, että tuomioistuin vahvistaisi taloyhtiön päätöksen haltuunotosta sillä perusteella, että joku on tupakoinut omalla parvekkeellaan."

Onkin esitetty, että kun nämä taloyhtiön nykyisin käytössä olevat keinot eivät riitä, pitäisikö parveketupakointi kieltää jollakin muulla keinolla -esimerkiksi tupakkalailla. Kärkkäinen muistuttaa, että taloyhtiöiden rakennukset ja niiden parvekkeet ovat erilaisia. Eroja on myöskin tupakoinnin määrässä:

"On täysin eri asia polttaa avoparvekkeella ylimmässä kerroksessa tai lasitetulla parvekkeella ensimmäisessä kerroksessa, josta savu ja haju yleensä siirtyy helpommin lähellä oleviin huoneistoihin. Toisaalta on mietittävä myös sitä, mihin vedetään raja tupakoinnissa. On satunnaisia tuuritupruttelijoita ja on ketjupolttajia."

Kysymys aiheutetuista terveyshaitoista ei sekään ole yksiselitteinen. Aiheutuuko kessuttelusta suurempaa terveyshaittaa parvekkeella, vai sen siirtämisestä asunnon seinien sisäpuolelle, missä on pahimmassa tapauksessa pieniä lapsia. Sama ongelma on muistettava, jos tupakoitsijoille osoitetaan oma paikka taloyhtiön pihalta: se ei saa sijaita ilmastointikanavien aukkojen tai leikkipaikkojen läheisyydessä.

Kerrostalokyttääjiähän Suomessa riittää joka rappuun. Valvonta toimisi varmasti tehokkaasti yhdellä taholla - mutta olisikohan sekään kaikkien edun mukaista?

"Olemme Suomen kiinteistöliitossa varsin ehdottomia sen suhteen, että missään tapauksessa sellaista lakia ei voi säätää, jonka nojalla taloyhtiö, isännöitsijä tai muut asukkaat joutuvat toimimaan valvojina ja ilmiantajina. Valvonnan on kuuluttava viranomaiselle", Kärkkäinen painottaa. "Sanktiona voisi olla uhkasakko ja jos kieltoa rikotaan, aivan virallinen sakkorangaistus."

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut parveketupakoinnin tutkimisesta toimeksiannon ja tehtävää varten on perustettu työryhmä. Kärkkäinen toivoo tuloksia ohjeellisessa muodossa vielä tämän kevään aikana, jotta niitä voitaisiin esitellä julkisuudessakin. Nopeaan lakimuutokseen hän ei kuitenkaan usko.

(JKA 12.3.2006)

Lue myös:

    Uusimmat