Seksiä tunteilla ja ilman – Naisen ja miehen ero

Usein kuulee sanottavan, että miehille seksi on vain seksiä, mutta naisilla on seksuaalisessa kanssakäymisessä aina tunteet mukana. Mutta onko tällaista sukupuolten välistä eroa todellisuudessa olemassa? Kuinka tärkeitä tunteet oikeastaan ovat sukupuolisuhteessa?

Miesten halukkuus seksiin

Yleisen kliseen mukaan miehet ovat aina valmiita seksiin ja lähes kenen kanssa tahansa. Voidaan sanoa, että väittämä pitää ainakin osittain paikkansa. Tämä tuli hyvin esille yhdysvaltalaisen Elaine Hatfieldin tekemässä tutkimuksessa. Hän lähetti joukon mies- ja naispuolisia henkilöitä yliopistoalueelle tehtävänään kysyä ohikulkijoilta seuraavaa:

1) Lähdetkö kanssani ulos?
2) Tuletko luokseni illalla?
3) Tuletko kanssani sänkyyn?

Puolet miehistä suostui menemään ulos täysin tuntemattoman naisen kanssa. 69 prosenttia miehistä suostui menemään naisen luokse ja peräti 75 prosenttia miehistä oli valmiita harrastamaan seksiä. Kuten voimme havaita, miehille oli suurempi kynnys suostua treffeihin kuin seksuaaliseen kanssakäymiseen. Naisista 56 prosenttia suostui treffeihin ja ainoastaan kuusi prosenttia iltavierailuun. Kukaan naisista ei ollut valmis seksiin ventovieraan miehen kanssa!

Mistä moinen ero miesten ja naisten välillä sitten johtuu? Tutkijoiden mukaan eräs syy löytyy hormoneista. Miesten ei tarvitse kuin vilkaista tai ajatella viehättävää naista ja heidän plasmansa testosteronitasot kohoavat välittömästi. Jo miellyttävän naisen kanssa käydyn lyhyen keskustelun aikana miehen testosteronitasot kohoavat noin 30 prosenttia.

Testosteroni vastaavasti vaikuttaa miehen libidoon. Testosteronimäärät ovat suorassa suhteessa halukkuuden voimakkuuteen. Miehillä tätä hormonia on keskimäärin 20–40 kertaa enemmän kuin naisilla. Miehet ovat sen vuoksi naisia seksuaalisesti aktiivisempia. Tosin on olemassa miehiä, joilla on hyvin heikko seksuaalivietti ja toisaalta naisia, jotka ovat seksuaalisesti erittäin aktiivisia.

Syitä miesten ja naisten välisiin eroihin löytyy myös aivopuolelta. Melbournen yliopistossa havaittiin, että mitä suuremmat aivot ihmisellä on, sitä nopeammin hän kiihottuu. Australialaisten neurofysiologien mielestä ratkaisevassa roolissa on erityisesti mantelitumakkeen koko. Miehillä on tyypillisesti suuremmat aivot kuin naisilla, joten osittain tästä seikasta johtuen miesten kiihottuminen on naisia nopeampaa.

Yhdysvaltalaiset tutkijat Hamann ja Herman havaitsivat magneettikuvauksen avulla, että miehen ja naisen aivoaktivaatiossa on seksuaalisen kiihottumisen aikana pienoisia eroja. Alastoman naisen tai seksuaalisen kanssakäymisen näkeminen saa aikaan miesten aivoissa voimakkaita reaktioita. Aktivaatiota tapahtuu myös niissä alueissa, jotka säätelevät erektiota. Toki alastoman miehen tai aktin näkeminen saa naistenkin aivot aktivoitumaan. Aktivaatio on kuitenkin vähäisempää ja sitä esiintyy osittain eri alueilla kuin miehillä. Tässä yksi selitys siihen, miksi pornografia kiihottaa erityisesti miehiä.

Miesten voimakasta seksuaalista kiinnostusta on selitetty myös geenien kautta. Mitä enemmän ja useamman kumppanin kanssa miehet harrastavat seksiä, sitä paremmin he jatkavat geeniperimäänsä. Miehelle on siis edullista olla nopeasti valmis seksiin. Erektion syntyminen kestääkin keskimäärin vain 3–8 sekuntia.

Miesten tunteet

Tunteet eivät edellisten perusteella ole miehillä ehkä niin ratkaisevassa asemassa kuin naisilla, mutta kyllä tunteilla silti oma merkityksensä miehenkin seksielämässä on. Sukupuolisuhteessa on nimittäin aina mukana hitunen tunteita. Tunteet eivät ehkä ole voimakkaita tai ne ovat itsekkäitä, eivätkä vastaa toisen osapuolen tunnetarpeita. Ilman rakkautta sukupuolisuhde ei kuitenkaan ole niin nautinnollinen, mitä se voisi olla. Seksi on ilon antamista ja saamista sekä tunteiden ilmaisemista ja tyydyttämistä.

Miehiä syytetään usein siitä, etteivät he halua sitoutua naiseen. Luja uskomus on, että miehet haluavat vain tyydyttää seksitarpeensa ja suunnata kohti uusi valloituksia. On toki olemassa miehiä, joita vaivaa donjuanismi (miehen sukupuolinen yliaktiivisuus, joka ilmenee runsaina seksikumppaneina), mutta tunteettoman ulkokuoren alla voi piillä muutakin kuin seksinnälkää.

On nimittäin miehiä, jotka yhdistävät syvät tunteet heikkoudeksi. He tekevät kaikkensa vaikuttaakseen tunteettomilta, ettei kukaan pitäisi heitä hentomielisinä. He saattavat käyttäytyä naista kohtaan jopa tyystin välinpitämättömästi. Totuus voi kuitenkin olla aivan toinen – nämä miehet välittävät liikaa. He pelkäävät tunteiden tekevän heistä haavoittuvia. He pelkäävät myös tulevansa hylätyksi. Tällaiset miehet eivät paljasta todellisia tunteitaan, ennen kuin heidän rakkautensa kohde on ensin osoittanut syvää kiinnostusta heitä kohtaan.

Joillekin voi tulla pienoisena yllätyksenä se, että miehet riutuvat rakkaudessa naisia enemmän. Yhdysvaltalainen rakkauden mysteereitä tutkiva antropologi Helen Fisher teki tutkimuksen, jossa hän selvitti miesten ja naisten käyttäytymistä rakastumisen aikana. Fisherin tutkimuksen mukaan 40 prosenttia naisista odottaa malttamattomana puhelua tai viestiä rakkaaltaan, järjestää aikataulunsa rakkaansa aikataulujen mukaisesti ja pitää suhdettaan elämänsä tärkeimpänä asiana. Miehillä vastaava prosenttiluku on peräti 60.

Myös parisuhteen hajoaminen on miehille naisia vaikeampaa. Psychology Today -lehden mukaan miehet eivät yksinkertaisesti ymmärrä koska avioliitto on ohi. Miehet syyllistyvät jopa nöyristelyyn pitääkseen liiton koossa. Eroaminen aiheuttaa miehille myös naisia enemmän terveysongelmia. Eronneilla miehillä on keskimääräistä suurempi riski sairastua sydäntautiin, diabetekseen ja syöpään. Ero saattaa laukaista miehillä myös alkoholiongelman. Miehet eivät siis ole aivan niin tunteettomia, miltä he saattavat vaikuttaa.

Naiset ja seksi

Antropologi Mary Battenin mukaan naiset ovat kautta aikain etsineet geneettisesti laadukasta miestä. Naisille on myös ollut tärkeää löytää mies, joka huolehtii mahdollisista jälkeläisistä. Väärä valinta johtaa usein siihen, että nainen joutuu yksin kantamaan vastuun lisääntymisen seurauksista. Nainen jää hoitamaan yhteistä lasta ja mies liihottelee menojaan. Naisen panokset seksiin ovat huomattavasti suuremmat kuin miehen ja sen vuoksi nainen ei lähde niin helposti mukaan seksiseikkailuihin kuin mies. Nainen haluaa varmistaa, että mies on kiinnostunut hänestä persoonana, eikä ainoastaan hetkellisen nautinnon tuottajana.

Ehkäisymenetelmien kehittyminen ja naisten hyväksyminen seksuaalisena olentona ovat kuitenkin muuttaneet tilannetta siten, että myös naisten on helpompaa hakea vain pelkkää seksuaalista tyydytystä. Indianan yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että ehkäisyllä on erittäin paljon merkitystä naisten seksuaalikäyttäytymiseen. Myös naisten tuntemukset omasta viehättävyydestään vaikuttavat heidän seksuaalisuuteensa.

Naisten kuukautiskierto määrittää kuitenkin pitkälti naisten halukkuuden metsästää seksiä ilman sitoutumisia ja suurempia tunteita. Australiassa tehdyn tutkimuksen mukaan naiset pukeutuvat ovulaation aikana seksikkäämmin kuin kierron muina aikoina. Naisen seksuaalikäyttäytymistä tutkineen Roy Levinin mukaan naiset ovat ovulaation aikana seksuaalisesti erittäin aktiivisia ja kiinnostuneita vieraista kumppaneista. Tämä tuli esille myös wieniläisen tutkijan Karl Grammerin tutkimuksessa. Hänkin havaitsi, että naiset pukeutuvat ovulaation aikana erityisen seksikkäästi, varsinkin, mikäli he ovat liikkeellä ilman vakituista kumppaniaan. Lisäksi naiset hakeutuvat tavallista useammin vieraiden miesten seuraan.

Naisten tunteet

Lemmen kemiallisia saloja ovat tutkineet lontoolaisen National Addiction Centren tutkijat, Pisan yliopiston professorit ja Helen Fisher. He ovat havainneet mielenkiintoisia asioita. Miehen ja naisen kohdatessa toisensa, heidän elimistössään tapahtuu erilaisia reaktioita. Ensinnäkin heidät valtaa himo ja motivaatio. Tällöin ei vielä koeta varsinaisia syvällisiä tunteita. Ensimmäisen vaiheen aikana molemmilla sukupuolilla erittyy testosteronia ja naisilla myös estrogeenia. Varsinkin miehillä himo on päällimmäinen asia. Miehet haluavat päästä sänkyyn naisen kanssa. Naisilla taas tunnepuoli voi herätä jo lyhyenkin keskustelun aikana.

Professori Semir Zekin mukaan rakastuneen ihmisen aivoissa tapahtuu muutoksia neljässä kohtaa.

Ensimmäisenätapahtuu aktivoitumista etumaisessa aivovyössä. Alue saa aikaan tyytyväisyyden ja iloisuuden tuntemuksia. Seuraavaksi aktivoituu keskimmäinen aivosaari. Kyseinen alue on yhteydessä erilaisiin tunnekokemuksiin. Myös aivokuorukka ja häntätumakkeen suippeneva taka-alaosa reagoivat rakastumiseen. Nämä aivo-osat aktivoituvat yleensä sekä positiivisissa että negatiivisissa tuntemuksissa. Rakastumisen aikana vastaavasti sellaiset aivoalueet, jotka aktivoituvat masennuksen tai surullisuuden aikana, eivät aktivoidu lainkaan.

Rakastuminen saa ihmisen tuntemaan olonsa positiiviseksi ja hyväksi. Rakastuminen vähentää myös toisten kriittistä tarkastelua ja kielteisiä tunteita. Rakastumisessa on kysymys myös kemiasta, sillä rakkauden tunteiden aktivoimat aivolohkot ovat samoja, jotka reagoivat kiintymystä tuottaviin aivohormoneihin. Hormoneilla on siten tärkeä merkitys myös rakastumisessa.

Rakastuneen ihmisen elimistössä tapahtuu reaktioita, jotka myötävaikuttavat seksin nautittavuuteen. Erityisen tärkeitä tunteet ovat naisille, koska heidän seksuaalireaktionsa eivät ole niin suoraviivaisia kuin miesten.

Rakastumisen vaikutus seksiin

Sekä mies että nainen voivat harrastaa seksiä, johon liittyy hyvin vähän tunnekokemuksia. Seksiin pohjautuva suhde voi tarjota aistinautintoja, mutta se ei kuitenkaan kehity, sillä ihmisellä on myös rakkauteen liittyviä tarpeita. Pelkkää seksuaalista tyydytystä etsivä ihminen vaeltaa kumppanin luota toiselle. Tällainen henkilö kuluttaa nopeasti loppuun seksuaalisen viehätyksen etsiessään jatkuvasti uusia kokemuksia ja valloituksia.


Teksti Kari Heusala

Kuvat: Shutterstock

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja