Otkesilta uutta tietoa Raaseporin ja Ivalon varusmiesonnettomuuksista

Onnettomuustutkintakeskuksen raportit Puolustusvoimissa viime vuonna tapahtuneista kahdesta turmasta valmistuivat.

Uudenmaan prikaatin Dragsvikin varuskunnassa Raaseporissa yhdeksän varusmiestä joutui veden varaan 10. lokakuuta 2023, kun heidät käskettiin poistumaan veneestä. Heistä yksi, tuolloin 19-vuotias varusnainen, oli veden alla noin kymmenen minuuttia, ja häntä jouduttiin elvyttämään ennen kuljettamista sairaalaan.

Inarin Ivalossa puolestaan kaksi laskuvarjojääkäriä loukkaantui 7. maaliskuuta 2023, kun he tekivät laskuvarjolla hyppyharjoitusta helikopterista. Utin jääkärirykmentin varusmiehet loukkasivat kumpikin hypyn aikana olkavartensa, ja toinen joutui lykkäämään loppuosaa varusmiespalveluksestaan.

Kummassakin turmassa oli puutteita harjoituksen suunnittelussa, Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) summaa tiedotteessaan. Moitteita se antaa myös tiimityön puutteista sekä siitä, että päätökset saattavat jäädä liikaa oman harkinnan varaan.

Otkesin selvityksessä tuli nyt esiin myös uusia asioita: kyseinen varusnainen oli ollut ennen turmaa onnettomuusrastin alkaessa niin uupunut, että muut ryhmän jäsenet olivat lähes joutuneet nostamaan hänet veneeseen.

Varusmiesten harjoitusten suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan lisää resursseja, toteaa Onnettomuustutkintakeskus. Kannanotto perustuu nyt valmistuneisiin tutkintoihin, joissa Otkes selvitti varusmiehille viime vuonna Raaseporin Dragsvikissa ja Inarin Ivalossa tapahtuneita onnettomuuksia.

Aselajien rajapinnassa on pulmia

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Kurt Kokko sanoo, että näissä kahdessa onnettomuudessa tuli ilmi pulmia aselajien yhteistyön rajapinnassa.

– Mainitsemme usein tutkinnan päättymisen jälkeen niin sanotun reikäjuustomallin. Harjoituksien laatimisen ja toteutuksen eri vaiheissa oli puutteita: (Dragsvikin) marssi toteutettiin vanhojen harjoitusten pohjalta, tarkistamatta, soveltuivatko esimerkiksi vanhat harjoituskäskyt uuteen harjoitukseen. Veneillä siirtymistä ja rantautumista ei suunniteltu turvalliseksi. Käytännössä rantautumisen turvallisuuden hallinta jää Puolustusvoimissa maalla ja merellä sovellettavien määräysten väliin (kahden aselajin välimaastoon), Kokko arvioi tiedotteessa.

Ivalon turma puolestaan tapahtui ilma- ja maavoimien yhteisharjoituksessa. Siinä esiin tulivat lentokoneen ja helikopterin käyttökelpoisuuden erot.

–  (Maavoimien) laskuvarjojääkärien koulutuksessa käytetään pääsääntöisesti lentokonetta, eikä helikopterille ole esimerkiksi maaharjoittelumallia. Olosuhteet helikopterissa ja lentokoneessa ovat kuitenkin erilaiset, vertaa Ivalon turman tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta.

Otkes arvioi, että Puolustusvoimien henkilöstön vaihtuvuus ja koulutusjärjestelmän muutokset ovat johtaneet niin kutsutun hiljaisen tiedon katoamiseen. Armeijan hierarkkisessa, suorituspainotteisessa kulttuurissa ei Otkesin mukaan välttämättä ymmärretä tai uskalleta ilmaista osaamisen puutteita ja kysyä tarkennuksia saatuihin ohjeistuksiin.

Kurt Kokko kuitenkin korostaa, että vaikka määräykset jäisivät tulkinnanvaraisiksi, ei se saa estää varusmiesten harjoitusten turvallisuutta.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Dragsvikin tapauksen perusteella Puolustusvoimille kohennusta sekä harjoituskäskyjen laatimiseen, avoimempaan vuoropuheluun että tehdyistä virheistä oppimiseen. Ivalon turma kirvoitti esimerkiksi suosituksen parantaa turvallisuusjohtamista.

Turman vakavuus jäi aluksi katveeseen

Dragsvikissa tapahtuneen varusmiesten onnettomuuden vakavuus ei käynyt ilmi Merivoimien Uudenmaan prikaatin ensitiedotteesta lokakuussa 2023. Ensimmäisen tiedotteen mukaan varusmies oli joutunut veden varaan, ja hänet oli elvytystoimien jälkeen toimitettu sairaalaan.

Myöhemmin ilmeni, että yhdeksän varusmiestä oli määrätty poistumaan kuljetusveneestä, minkä vuoksi he olivat joutuneet liian syvään veteen. Kaikki yhdeksän loukkaantuivat.

Samoin kävi myöhemmin ilmi, että 19-vuotias varusnainen ehti olla hukuksissa kymmenisen minuuttia, hänen sydämensä pysähtyi, mutta hänet saatiin nostettua ylös ja elvytettyä. Nainen joutui onnettomuuden jälkeen toipumaan sairaalahoitoon.

Otkes ei ota tänään julkaistuissa tiedotteissaan kantaa Puolustusvoimien tiedottamiseen nyt tutkituissa kahdessa varusmiesten onnettomuudessa.

Lue myös:

    Uusimmat