Päästöjä tarkkailevan tutkimuksen tulos: Suomi jäämässä tavoitteestaan

Teknologiset hiiliinielut eivät korvaa päästövähennyksiä – "Ensimmäinen vaihtoehto pitää olla puhtaat ratkaisut ja päästöjen vähentäminen" 2:09
Teknologiset hiiliinielut eivät korvaa päästövähennyksiä – "Ensimmäinen vaihtoehto pitää olla puhtaat ratkaisut ja päästöjen vähentäminen"

Suomi ei näytä saavuttavan hiilineutraalisuustavoitettaan ilman lisätoimia, ilmenee VTT:n, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksesta.

Tutkimuksessa laskettiin Suomen tulevia päästöjä ja hiilinieluja kolmen vaihtoehtoisen skenaarion mukaan. Pohjana olivat viime vuoden maaliskuuhun mennessä toimeenpannut päätökset sekä EU:n ilmasto- ja energiasäädökset.

Missään vaihtoehdossa Suomi ei pääsisi tavoitteeseensa, eli hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä.

Keskeiset erot skenaarioiden välillä liittyvät esimerkiksi investointien toteutumiseen sekä maataloudessa ja liikenteessä käyttäytymisen muutokseen. Laskelmien lähtöoletuksista riippuen lisätoimien tarve oli 2–19 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Lue myös:

    Uusimmat