Ovatko nämä kaikkein hankalimmat liikennesäännöt? Useampi kuin joka toinen myönsi, ettei osaa kunnolla

Missä tilanteissa autoilija väistää pyöräilijää? 1:22
Missä tilanteissa autoilijan on väsitettävä pyöräilijää?

Suomalaisilla on vielä petrattavaa liikennesääntöjen kanssa.

Liikenneturvan kyselyn perusteella peräti kuusi kymmenestä suomalaisesta kokee, että omassa liikennesääntötuntemuksessa olisi parantamisen varaa erityisesti autoilijoiden ja pyöräilijöiden väistämissäännöissä.

Vain kolmasosa vastaajista arvioi osaavansa kyseiset säännöt hyvin.

– Jos säännöt tunnetaan huonosti tai niitä ei muista syistä noudateta, ennakoiminen liikenteessä vaikeutuu ja pahimmillaan seurauksena on vaaratilanne tai onnettomuus, toteaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

Esimerkiksi pyörätien ja ajoradan risteyksessä tapahtuvat moottoriajoneuvon ja pyöräilijän väliset törmäykset ovat usein seurauksiltaan vakavia.

– Jo väistämissääntöjä noudattamalla moni onnettomuus olisi estettävissä ennalta, Piippa jatkaa.

Sääntöjen noudattamattomuus voi aiheuttaa kiukkua

Liikenneturvan koulutusohjaaja Elias Ruutti varoittaa samaisessa tiedotteessa, että mikäli tienkäyttäjä kokee, etteivät toiset noudata sääntöjä, voi seurauksena olla ärsyyntymistä, mikä puolestaan voi pahimmillaan eskaloitua todelliseksi vaaratilanteeksi.

– Kun säännöt tunnetaan paremmin, sekä virheellinen käyttäytyminen että virheellisen käyttäytymisen kokeminen vähenevät. Myös vastakkainasettelu eri kulkumuotojen välillä pienenee, Ruutti sanoo.

Vaikka säännöt periaatteessa tunnettaisiin, ongelma voi olla niiden käytännön tulkinnassa.

– Epäselvyyksiä voi syntyä esimerkiksi silloin, jos kuljettajalla ei ole riittävää tietoa tarpeeksi alhaisen tilannenopeuden valintaan esimerkiksi risteyksissä, joissa on merkittäviä näköesteitä, Ruutti toteaa.

Lähde: Liikenneturva

Lue myös:

    Uusimmat