Mainos

Kokoomuksen 30 kohtaa: Näin turvapaikanhakijat kotoutetaan

2:10

Kokoomus on julkaissut tänään listan toimista, joilla turvapaikan saavien kotoutumista voitaisiin edistää. Kokoomus ehdottaa muun muassa nopeasti alkavaa kielikoulutusta, johon tulijalla on velvollisuus osallistua.

Kokoomuksen kotouttamisohjelmassa ehdotetaan myös esimerkiksi palkatonta työkokeilua ja lisää vuokra-asuntorakentamista erikokoisiin kuntiin. 

Puolueen maahanmuuttopoliittinen työryhmän johtaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen kertoo, että toimien tärkein tavoite on saada turvapaikanhakijat töihin.

– Turvapaikkakriisin kustannukset ratkaisee lopulta se, miten Suomeen jäävät pystytään työllistämään. Kokoomuksen ehdottaman työpajatoiminnan kautta tulijoita voidaan työllistää vaikka vanhusten siivousavulla tai huonekalujen korjaustyössä eli sellaisilla hiukan matalamman tuottavuuden töillä, joita ei muuten välttämättä tehtäisi Suomessa ollenkaan, Satonen sanoo. 

Satonen tähdentää, että turvapaikan saaneiden aiempaa koulutusta ja työhistoriaa pitää pystyä hyödyntämään mahdollisimman hyvin.

– Olisi hölmöläisen hommaa aloittaa koulutus nollasta, jos turvapaikansaaja olisi valmis työelämään kevyemmälläkin osaamispohjaa täydentävällä koulutuksella, Satonen toteaa.

Kokoomuksen 30 kohdan kotouttamislista

Hakemusten käsittelyä on nopeutettava:

- Turvapaikkahakemukset tulee saada käsitellyksi 3 kuukaudessa hakemuksen jättämisestä.

- Suomen tulee edistää palautussopimusten aikaansaamista kahdenkeskisillä ja kansainvälisillä toimilla.

- Lainsäädäntöä tulee uudistaa siten, että vastaanottokeskukset voivat käyttää tarvittaessa järjestyksenvalvojia keskuksen turvallisuuden takaamiseksi.

- Tuomioistuinprosesseja tulee edelleen tehostaa esimerkiksi keventämällä hallinto-oikeuksien käsittelykokoonpanoa selvissä asioissa.

- Kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistamiseen tulee osoittaa riittävät resurssit.

- Törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistaminen tulee voida tehdä nykyistä tehokkaammin.

- Luotava toimintamalleja, joilla vapaaehtoisjärjestöt voivat olla edistämässä turvapaikanhakijoiden aktiviteetteja.

Nopeasti alkava koulutus auttaa kotoutumaan:

- Kotoutumiskoulutukseen tulee päästä 3 kuukauden kuluessa turvapaikkapäätöksen saamisesta.

- Kaikille saaneille tulee laatia kotoutumissuunnitelma kolmessa kuukaudessa turvapaikkapäätöksen hyväksymisestä.

- Kielikoulutukseen osallistumisen tulee olla jokaisen turvapaikkaa hakevan velvoite jo vastaanottokeskuksesta alkaen.

- Kielikoulutuksen suorittaminen tulee mahdollistaa osittain työssä oppimalla.

- Kotoutumissuunnitelmiin tulee lisätä henkilön aikaisemman osaamisen selvittäminen kevennetyllä mallilla, kuten työkokeilulla.

- Kotoutumiskoulutusta kehitetään siten, että siihen sisältyy aina myös työelämään tutustumista ja yrittäjyystietoutta.

- Kielikoulutuksen järjestämisessä tulee hyödyntää monipuolisesti eri toimijoita, kuten vapaaehtoisia, kansalaisopistoja ja järjestöjä nykyistä paremmin.

Koulutuksella edellytyksiä työelämään:

- Osana ammatillisen koulutuksen reformia otetaan käyttöön uusi koulutussopimusmalli, jolla parannetaan työnantajien mahdollisuutta tarjota opiskelupaikkoja yrityksissä ja mahdollistaa joustavasti tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamisen ja paremmat työelämävalmiudet.

- Opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen uudistamisesta siten, että kasvava maahanmuuttajataustaisen oppilaiden määrä huomioidaan.

- Mahdollistetaan joustava siirtyminen valmistavasta koulutuksesta tavallisiin opetusryhmiin, kun osaamistaso esimerkiksi kielitaidon osalta on siihen riittävä.

- Taataan suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä opettajien riittävä määrä ja opetuksen resurssit.

- Varhaiskasvatuksessa huomioidaan kasvava maahanmuuttajataustaisten päiväkoti-ikäisten lasten määrä.

- Huomioidaan kotiäitien kotoutumisen ja kielenopetuksen erityiskysymykset.

- Korkeakoulutuksessa selkiytetään aiempien opintojen hyväksi lukemista ja tuetaan joustavia opintopolkuja.

- Tuetaan kuntia jakamaan hyviä käytäntöjään turvapaikanhakijoiden koulutuksessa.

Vapaaehtoisilla ja järjestöillä tärkeä rooli kotoutumisessa:

- Säilytetään järjestötoiminnan varainhankinnan nykyinen verotuskohtelu toiminnan mahdollistajana.

- Huomioidaan viranomaisten ohjeissa ja määräyksissä järjestötoiminnan erityispiirteet.

Työelämää joustavoittamalla kohti nopeaa työllistymistä:

- Paikallista sopimista lisäämällä annetaan työnantajille paremmat mahdollisuudet työllistää oleskeluluvan saaneita.

- Tuetaan oppisopimuksen käyttöä esimerkiksi väljentämällä työnantajavelvoitteita ja tuomalla palkkauksesta sopiminen paikallisen sopimisen piiriin.

- Palkattomaan työkokeiluun tulee voida osallistua myös sillä perusteella, että henkilö on ensimmäistä kertaa Suomen työmarkkinoilla.

- Kannustetaan turvapaikan saaneita yrittäjyyteen.

- Edistetään työvoimapoliittisen rekrykoulutuksen käyttämistä turvapaikansaaneiden työllistämiseen.

- Tarkastellaan lainsäädännössä säädettyjä tutkinto- ja kielitaitovaatimuksia esimerkiksi ruotsin kielen osaamisen osalta, jotta kaksikielisyysvaatimuksesta ei muodostu työllistymisen estettä sellaisessa tilanteessa, jossa sitä ei tosiasiallisesti tarvita.

Työhön kannustava sosiaaliturva:

- Turvapaikan saamisen jälkeisten toimeentuloa turvaavien etuuksien täysimääräisen saamisen edellytyksenä tulee olla kotoutumissuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin osallistuminen.

- Turvapaikan saaneiden tukijärjestelmää muokattaessa on myös edistettävä heidän mahdollisuuksiaan huolehtia omasta toimeentulostaan, esimerkiksi kannustamalla yrittäjyyteen.

Lisää asuntorakentamista asumisen edellytyksiä turvaamaan:

- Hallituksen on otettava käyttöön lisäkeinoja kohtuuhintaisten asuntojen saatavuuden lisäämiseksi.

- Pääkaupunkiseudulle ja muihin suuriin kaupunkeihin tapahtuvan paineen tasaamiseksi on tärkeätä huolehtia, että myös kaupunkiseutujen ympäryskunnat osallistuvat lisääntyneeseen asuntotarpeeseen vastaamiseen.

- Myös kasvukeskusten ulkopuolisia kuntia on kannustettava vastaanottamaan turvapaikansaaneita.


Mainos

Lisää aiheesta

  Suosituimmat videot

  Mainos

  Uusimmat

  Mainos
  Mainos
  Mainos
   

  Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.