Käden viivat kertovat kuka olet

Kädestä lukeminen, eli kirologia antaa kuvan ihmisen persoonallisuudesta ja mahdollisuuksista. Kyse ei ole niinkään ennustamisesta kuin tutustumisesta ihmisen yksilöllisiin piirteisiin.

Olen oppinut kädestä lukemisen isältäni parikymmentä vuotta sitten. Isäni uskoo kirologisiin tulkintoihin, vaikka onkin oikeassa elämässä vakavasti otettava tutkija. Olen tulkinnut lukuisia käsiä, tuttuja ja tuntemattomia. Käsien lukeminen on ollut tapa tutustua ihmisiin tai murtaa jää hiljaisissa illanistujaisissa.

Mielestäni tärkeintä luennassa on vuorovaikutus toisen ihmisen kanssa. Viestit tulee välittää lempeän kannustavasti ja kuunnella toista ihmistä, jos hän haluaa puhua. Vaikka aiheeseen suhtautuisi keveästi, ei saa unohtaa omaa vastuutaan kun kertoo toiselle ihmiselle vakavia asioita.

Tulkitse luovasti mutta älä vääristä viestiä

Vaaka

Ihmisestä tietää heti enemmän, kun häntä ottaa kädestä kiinni. Energia ja lämpö, joka virtaa kahden ihmisen välillä on joskus hyvin vahvaa ja joskus aivan hukassa. Oikeanlaisen tunnelman ja virran löytäminen saa sanat soljumaan itsestään. Viivojen välille on helppo löytää yhteyksiä ja merkitystä. Joskus taas luenta ei ota onnistuakseen; energia ei vain jostain syystä virtaa. Usein tutulle lukeminen on erityisen haastavaa. Voi olla vaikea tulkita käden viivoja ja sulkea silmänsä siltä, mitä jo toisesta tietää.

Olen kerran muuttanut käden viestin luennan aikana. Luin ujon ja hiljaisen tytön kättä. Hän ei katsonut minua kohti, eikä kommentoinut sanojani. Tytöllä oli kuitenkin vahva kumpu peukalon tyvessä, joka viestii esiintymistaidosta. Tällainen ihminen on yleensä huomion keskipiste ja säteilee näyttämöllä. Tämä tuntui vaikealta uskoa tytöstä, joten sanoin hänen viihtyvän paremmin kulisseissa kuin lavan keskellä. Luennan päätteeksi hän sanoi kaiken muun osuneen kohdilleen, paitsi tämän lavaesiintymisen – hän kun oli teatterissa näytellyt ikänsä ja viihtyi erinomaisesti estradeilla.

Kolme perusviivaa

Luennan aloittaminen

Vasen käsi kuvaa syntymässä annettuja lahjoja ja oikea käsi sitä, miten näitä edellytyksiä käyttää. Luen suurimmaksi osaksi vasemman käden piirteitä, joten kaikki esitellyt viivat koskevat vasenta kämmentä. Oikeasta kädestä katson lähinnä eroavaisuudet vasemman käden piirteisiin.

Käden kolme perusviivaa ovat sydämen viiva, pään viiva ja elämän viiva. Näitä viivoja vertailemalla huomaa yleensä yhden viivan olevan muita vahvempi ja syvempi. Tämä kertoo, ohjaavatko ihmistä valinnoissa tunteet, järki vai vahvat vaistot.

Elämän viiva kertoo kokemuksista

Luenta kannattaa aloittaa elämän viivasta. Elämän viivaa luetaan ylhäältä alas, eli viiva lähtee peukalon ja etusormen välistä. Tapahtumat viivalla voi ajoittaa elämänvaiheittain. Jos viiva risteilee esimerkiksi elämän alkupuolella, ihminen on nuorempana hakenut suuntaansa ja kokenut pettymyksiä. Syvä viiva kertoo elämänhalusta, energiasta ja vitaliteetista. Lähelle rannetta ulottuva viiva löytyy ihmiseltä, joka voi halutessaan elää pitkälle vanhuuteen.

Katkokset viivassa voivat olla vaiheita elämässä, jossa terveys ei ole kunnossa. Usein ne viittaavat kuitenkin uuden elämän aloittamiseen tyhjältä pöydältä. Jos viiva kaartuu sileänä ja katkeilematta eteenpäin, ihmisen elämän ”punainen lanka” on nuoresta asti selvillä. Uomiaan vaihtava ja polveileva viiva kuuluu ihmiselle, joka etsii suuntaansa ja hakee muutoksilla elämäänsä merkitystä.

Elämän viiva

Viivat peukalosta kohti elämän viivaa kertovat vahvoista vaikuttimista, eli siitä kuinka paljon ympäröivät ihmiset ja tapahtumat vaikuttavat elämänkulkuun (1). Joskus tällainen kokemus jopa muuttaa elämän viivan suuntaa. Viivat, jotka kulkevat alhaalta ylös kertovat omista vaikutuksista ympäröivään maailmaan ja ihmisiin (2). Runsaasti molempia viivoja sisältävä käsi voisi kuulua esimerkiksi poliitikolle tai toimittajalle.

Pienet viivat, jotka laskeutuvat kohti elämän viivaa sen ulkopuolelta, ovat ansioita (3). Ne voivat merkitä esimerkiksi virstanpylväitä elämässä tai rahantuloa. Viivat, jotka lähtevät alaspäin elämän viivasta ovat menetyksiä (4). Viivat voivat kuvastaa luopumista tietystä työstä tai lasten lähtöä kotoa. Tulee kuitenkin muistaa, etteivät kaikki ansiot ole positiivisia, eikä luopuminen ole aina pahasta.

Jos elämän viiva päättyy kohti rannetta, mutta jatkaakin vielä matkaansa kohti peukaloa mutkan tai katkoksen jälkeen, henkilö ei elä 140-vuotiaaksi vaan jättää jälkensä tuleville sukupolville. Tämä perintö voi olla esimerkiksi tärkeä elämäntyö.

Joskus elämän viivan viereltä löytyy Marsin kaari, joka suojaa elämää ulkoisilta vaikutuksilta (5). Viiva on saman muotoinen kuin elämän viiva ja voi seurata sitä koko etäisyydeltään tai vain osan matkaa. Vahva Marsin viiva löytyy kameleontilta, jolla on taipumus esittää rooleja. Tällaisen ihmisen todellista luonnetta voi olla vaikea selvittää, sillä hän ei helpolla päästä ihmisiä lähelle aitoa sisintään.

Pään viiva mittaa logiikkaa ja tiedonhalua

Kolme perusviivaa

Pään viivaa luetaan vasemmalta oikealle, mutta sen tapahtumia ei voi ajoittaa. Pään viiva kertoo loogisuudesta ja taipumuksesta järkeilyyn.

Vahva ja syvä viiva kuvaa rationaalista ihmistä, jolla on taipumusta analysoida maailmaa ja oivaltaa asioita nopeasti. Heikko, poukkoileva viiva kertoo käytännönläheisestä suhtautumisesta asioihin tai ihmisestä, joka ei perustele valintojaan järkisyillä. Joskus kyseessä on persoona, jonka erikoinen tapa ajatella ei sovi perinteisiin muotteihin.

Lukuisat pienet viivat, jotka nousevat pään viivalta kertovat inspiraatiosta. Alaspäin laskevat viivat kielivät ahdistuksesta.

Keskimäärin pään viiva päättyy nimettömän alle. Tätä lyhyempi viiva viittaa taipumukseen keskittyä elämässä muuhun kuin älyllisiin pohdiskeluihin. Pitempi viiva kuuluu ihmiselle, jolla on runsaasti tiedonhalua ja päättelytaitoja.

Pään viiva voi olla eri pituinen vasemmassa kuin oikeassa kädessä. Vasen käsi edustaa sitä, mitä meille on syntymässä annettu ja oikea käsi näyttää, mitä tällä perinnöllä teemme. Jos pään viiva on oikeassa kädessä selvästi lyhyempi kuin vasemmassa, ihminen ei käytä koko potentiaaliaan. Vastaavasti pitempi viiva oikeassa kädessä kertoo ihmisestä, joka on kovalla aherruksella lisännyt tietovarantoaan.

Jos pään viiva kaartuu alaspäin loppua kohden, ihmisellä on taipumus käyttää päätään haaveiluun, mielikuvitukseen ja luovuuteen. Ylöspäin kaartuva viiva taas viittaa ahkeruuteen ja opiskeluun. Jos viiva haarautuu kahtia, henkilö pystyy yhtä aikaa molempiin. Haarukkaa sanotaan kirjailijan merkiksi.

Pään viivan ja sydänviivan välistä löytyvää ristiä kutsutaan nimellä la croix mystique. Mystiikan risti löytyy ihmiseltä, jolla on yliluonnollisia kykyjä.

Sydänviiva viitoittaa rakkauselämää

Sydänviiva

Sydämen viivaa luetaan oikealta vasemmalle, eli sydänviiva alkaa pikkusormen alta. Viiva kertoo tavasta tuntea ja osoittaa rakkautta. Sydänviivalla näkyvät tunne-elämän vaiheet voidaan ajoittaa vain suuntaa antaen, eli viivan alkuosa kuvaa nuoruuden kokemuksia ja loppupää aikuisiän aikoja.

Pitkä sydänviiva viittaa tunteellisuuteen ja herkkyyteen. Ihminen, jolla viiva ulottuu lähelle etusormea on romanttinen, mutta voi myös satuttaa itsensä rakkaudessa. Lyhyemmän viivan omaava henkilö ei yhtä helposti paljasta tunteitaan. Syvä, vahva viiva kertoo tunteiden voimakkuudesta ja tunteen palosta. Heikko, risteilevä viiva taas haaveluista, päättämättömyydestä tai kevyestä suhtautumisesta tunne-elämään.

Viivan varrella esiintyvät saarekkeet (1) kertovat tunne-elämän haikeista vaiheista, esimerkiksi vakavan suhteen päätyttyä. Suora viiva viittaa uskolliseen, yksiavioiseen luonteeseen. Ketjuuntuva rakkausviiva (2) viittaa flirttailevaan henkilöön, jolla on usein monta rautaa tulessa.

Rakkaussuhteiden määrää voi arvioida tutkimalla pienien viivojen määrä sydänviivan varrella, sen ylä- ja alapuolella. Mitä enemmän näitä pieniä suhdeviivoja näkyy, sen aktiivisempi rakkauselämä henkilöllä on. Runsaasti sydänviivan alapuolelle kaartuvia viivoja sisältävä käsi kertoo taipumuksesta masentua ja surra rakkaussuhteiden päätyttyä. Ylöspäin kaartuvia suhdeviivoja sisältäviä käsiä näkee hieman harvemmin – vain sellaisilla ihmisillä, jotka eivät koe pettymyksiä rakkaudessa tai jää niitä murehtimaan.

Suuret rakkaudet, jotka ihminen muistaa vielä kuolinvuoteellaan, näkyvät lyhyinä vaakasuorina viivoina kämmensyrjässä pikkusormen ja sydänviivan välissä (3). Mitä pitempi viiva on, sen vahvempi ja merkittävämpi rakastuminen on kyseessä. Jos viiva näkyy kättä kääntämättä, kyseessä on vakava suhde, kuten avioliitto.

Oikean käden samasta kohtaa pikkusormen ja sydänviivan välistä löytyy avioeroviiva. Suhdetta kuvaava viiva päättyy poikkiviivaan, muodostaen sen kanssa t-kirjaimen.

Jos sydämen viiva päättyy ylöspäin ihminen on sosiaalinen ekstrovertti. Alaspäin päättyvä kärki kuuluu ujommalle introvertille. Monilla ihmisillä viiva haarautuu, joka kertoo sosiaalisesta luonteesta, mutta ajoittaisesta tarpeesta vetäytyä omaan rauhaan. Kolmihaaraisena päättyvän sydänviivan omaava ihminen on onnellinen rakkaudessa.

Kohtalo on omissa käsissäsi

Kohtalonviiva, terveysviiva, auringonviiva, Venuksen vyö

Kohtalonviiva kulkee keskisormen ja ranteen välissä, tosin tämä viiva löytyy hieman eri kohdista eri ihmisillä (1). Jos viiva on selvästi nimettömän ja ranteen välissä (varsinkin kun kohtalonviiva on myös näkyvillä), on kyseessä kuitenkin harvinaisempi auringon viiva (2). Auringon viivasta on kerrottu Apollon kukkulan yhteydessä.

Kohtalonviivan puuttuminen viittaa yleensä pessimistiseen tai kyyniseen luonteeseen. Ihminen joutuu tekemään töitä onnensa eteen. Hänestä tuntuu, ettei mitään ojenneta tarjottimella. Suora, selvästi näkyvä viiva kertoo optimistista, joka luottaa hyvään onneensa ja jonka mielestä elämä hymyilee hänelle. Kohtalonviiva kertoo, että ihmisellä on tunne suunnasta ja tarkoituksesta.

Englanniksi kohtalonviivaa kutsutaan fortune lineksi, joka viittaa myös rikkauksiin. Jos kohtalonviiva yhtyy elämänviivaan, on usein kyse yhteisestä perheyrityksestä, perheen rahallisesta tuesta elämänmuutoksissa tai perinnöstä.

Terveysviiva löytyy kuntoilijalta, Venuksen vyö seurapiiriperhoselta

Terveysviiva on viisto viiva, joka löytyy pikkusormen ja ranteen välistä (3). Viiva on yleensä lyhyempi kuin muut käden pääviivat. Terveysviiva voi myös puuttua kokonaan. Tämä ei viittaa sairasteluun vaan ihmiseen, jolla ei ole tarvetta tai kiinnostusta pohtia terveyttään. Vahva, suora viiva lupaa hyvää terveyttä, mutta ylikorostunut viiva varoittaa liiallisesta terveysintoilusta. Katkeileva ja mutkitteleva viiva on merkki elämää häiritsevistä terveysongelmista tai ainakin luulosairaudesta.

Venuksen vyö on kaari, joka sijaitsee keskisormen ja nimettömän alla (4). Tällainen viiva esittelee tapahtumarikkaan elämän, josta voisi helposti kirjoittaa vaikka näytelmän. Vyö ei kerro onko kyseessä komedia vai tragedia, vaan pelkästään sen, että tapahtumia riittää. Tällainen henkilö on usein romanttinen ja huomiohakuinen.

Sormien kukkuloilla on monta tarinaa

Kukkulat

Kämmenen kukkuloita arvioidaan niiden koon, lujuuden ja näkyvyyden perusteella. Tämä voi olla haaste, ellei ole tunnustellut monia kämmeniä. Harjoittelun voi aloittaa vertailemalla oman käden kumpuja keskenään. On tosin huomattava, että etusormen kukkula on usein luonnostaan hieman korkeammalla kuin muiden sormien kummut.

Jupiterin kukkula sijaitsee etusormen alla (1). Vahva kumpu kuvaa johtajuutta ja määrätietoisuutta. Jupiterin merkki tällä kummulla, joka muistuttaa numeroa 4, merkitsee vahvaa egoa ja megalomaanisia suunnitelmia. Tasainen alanko etusormen alla kuvaa ihmistä, joka on mieluummin muiden vietävissä kuin aloitteentekijä.

Saturnuksen kukkula sijaitsee keskisormen alla (2). Kohouma on merkki perheen tärkeydestä ja samalla usein vakavasta, pohdiskelevasta luonteesta. Joskus kummulta lähtee viivoja, jotka on teilattu poikkiviivoin. Tällaisella ihmisellä on vaikeita perhesuhteita, jotka ovat jättäneet häneen kivuliaita muistoja. Jos sydänviiva päättyy Saturnuksen kukkulalle, henkilö omistautuu tai jopa uhrautuu perheensä vuoksi.

Apollon kukkula sijaitsee nimettömän alla (3). Vahva, kehittynyt ja kohollaan oleva kumpu kertoo taiteellisuudesta, luovuudesta sekä korkeakulttuurin arvostamisesta. Viivat, jotka lähtevät nimettömän alta alaspäin kuvaavat henkilön taiteellisia lahjoja musiikin, teatterin, kirjallisuuden tai taiteiden alalla. Joiltain ihmisiltä löytyy pitkä viiva, joka laskee Apollon kukkulalta kohti rannetta. Tällaista Auringon viivaa kantava ihminen on syntynyt onnellisten tähtien alla. Hän tuntee olevansa aidosti onnellinen ja nauttii luovuudestaan. Hän voi halutessaan niittää mainetta ja menestystä urallaan.

Merkuriuksen kukkula sijaitsee pikkusormen alla (4). Vahva, lihaisa kumpu löytyy hoivaavalta ja empaattiselta luonteelta. Merkuriuksen vahva läsnäolo on tyypillinen terveydenhuollon ammattilaisilla ja vapaaehtoistyöntekijöillä. Monet pienet poikkisuorat viivat kummulla viittaavat yksityiskohtien havaitsemiseen, kommunikointikykyyn tai tekniseen lahjakkuuteen. Yhdessä kohollaan olevan kukkulan kanssa nämä merkit viittaavat esimerkiksi kirurgin käteen.

Kummut paljastavat todellisen luonteen

Kukkulat

Marsin kumpu löytyy kämmenen oikealta reunalta (5). Mars edustaa temperamenttia, fyysisyyttä ja aggressiota. Hieman kohollaan oleva kumpu viestii rohkeudesta, mutta ylikorostunut kumpu kertoo riitaisasta ihmisestä. Jos kämmenen ulkosyrjällä on kohouma juuri Marsin kohdalla, ihmisellä on kiivas ja äkkipikainen luonne. Jos kämmenen ulkosyrjältä löytyy kohouma alempaa, läheltä Lunan kukkulaa, ihmisellä on taipumusta pitkävihaisuuteen.

Jos Marsin kummulla on tähti, eli kaksi tai useampi toisiaan leikkaava viiva, kannattaa tarkistaa onko henkilöllä muutkin äärimmäisen kylmäverisyyden merkit. Tällaisella henkilöllä on lusikkamainen peukalo, eli peukalon pää on selkeästi isompi kuin sen juuri. Lisäksi keskisormen keskimmäisestä nivelestä löytyy toinen tähti. Nämä merkit löytyvät ani harvoin, mutta kun ne näkyvät, henkilö kykenee surmatöihin.

Lunan kumpu sijaitsee kämmenen oikealla alareunalla (6). Vahva Lunan kumpu kuvaa mielikuvitusta, luovuutta, fantasioita ja intuitiota. Kuuta muistuttava kaarikuvio tai sormenjälki kummulla kertovat kuudennesta aistista. Viivat, jotka lähtevät kämmenen ulkosyrjältä ja ylittävät Lunan kukkulan, kertovat levottomuudesta ja kaukokaipuusta. Tällainen ihminen muuttaa useammin kuin muut ja voi hyvin löytää elämänkumppaninsa ulkomailta, matkustella työssään tai vaihtaa kotimaata.

Venuksen kumpu sijaitsee peukalon tyvessä (7). Jos kumpu on kohollaan lähellä elämänviivaa kehystäen sen peukalonpuoleista reunaa, on kyseessä aistillinen ja romanttinen ihminen. Jos kumpu on kohollaan peukalon ulkosyrjällä, ihminen on intohimoisen seksuaalinen. Peukalon taipeessa oleva kohouma (8) kertoo lavakarismasta ja säteilystä.

Ranteen renkaat kertovat mahdollisten lasten lukumäärän. Jos rengas ei ole kokonainen, voi kyseessä olla raskauden keskeytyminen tai kasvattilapsi.

Muutokset ovat mahdollisia

Yleensä viivat säilyvät muuttumattomina läpi elämän, eli kaikki kämmenen merkit löytyvät jo vastasyntyneeltä. Joskus viivat kuitenkin muuttuvat ja kehittyvät, tosin niin hitaasti ja vaivihkaa ettei sitä yleensä huomaa. Esimerkiksi piilevän lahjakkuuden kehittäminen voi piirtyä uutena viivana Apollon kukkulalle. Käteen jäänyt arpi voi kertoa omaa tarinaansa kantajastaan, varsinkin kun viilto on osunut Marsin kukkulalle, eli aggression ja temperamentin kuvaajalle.

Joskus jokin käden viivoista hehkuu punertavana. Tämä on merkki viivan tärkeydestä juuri siinä elämäntilanteessa. Jos sydänviiva hehkuu, on tärkeä kuunnella sydäntään ja sen toiveita. Jos pään viiva punertaa, on parempi luottaa järkisyihin.

Näillä eväillä pääset kirologian alkuun. Luennan avulla voi tutustua ihmisiin syvällisemmin ja viettää monia hauskoja yhdessä pohtien viivojen merkitystä tulevalle. Kirologian tarkoituksena on tarjota oivalluksia elämän valintoihin, vaikka tulkintaan ei suhtautuisikaan kuolemanvakavasti. Tilaisuus tutustua toisen ihmisen elämään on aina voimavara, sillä jokaiselta kädeltä oppii jotain uutta.

Teksti:Stephanie Sinclair

Kuvat: Stephanie Sinclair, pohjana kirologi Vieno Puustjärven Internet-sivujen käsiselite

Huom! Pikkukuvat suurenevat klikkaamalla

Lue myös

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja