Henkivartijoita palkataan suojaamaan avioeroa ja perinnönjakoa

Henkilösuojausala kasvaa Suomessa edelleen. Henkilösuojausta käyttävät paitsi liikemiehet ja julkisuuden henkilöt, myös aivan tavalliset ihmiset esimerkiksi avioerotilanteissa.

Rikollisuus ja erityisesti näkyvästi uutisoidut rikokset ruokkivat henkilösuojauksen tarvetta, toteaa Etelä-Suomen Lisäturva Oy:n toimitusjohtaja Petri Toivanen.

– En tosin näe, että Suomi olisi vielä sellainen maa, jossa henkilösuojausta käytettäisiin koko ajan.

Ihmisten tietoisuus palveluiden saatavuudesta on nostanut tilausten määrää, kertoo puolestaan Total Sec Oy:n toimitusjohtaja Hannu Vappula.

– Alalla on ollut havaittavissa pientä nousua muun muassa oikeudenkäyntien turvaamisessa. Tarvetta henkilösuojaukselle voi tulla silloin, kun takana on riitainen avioero tai perinnönjako.

Henkilösuojauksen käyttö on edelleen pientä, vaikka ala pikkuhiljaa kasvaakin, toteaa Suomen Erikoisturvaryhmä Oy:n operatiivinen johtaja Mikko Salmi.

– Yritykset ostavat henkilösuojausta johtajilleen ja varakkaat yksityishenkilöt itselleen.

Esimerkkeinä Salmi mainitsee asianajat sekä huoltajuuskiistojen osapuolet.

Henkilösuojauksen tarpeeseen vaikuttavat ennen kaikkea yksittäiset tapahtumat; näistä muutoksista trendien vetäminen on haasteellista, toteaa Securitaksen toimitusjohtaja Jarmo Mikkonen.

– Erinäköisten uhkatilanteiden mahdollisuus on tosin lisääntynyt, joten liikevaihto jatkaa kasvuaan.

Suomi tulee tässäkin asiassa muiden maiden perässä, Mikkonen lisää.

– Mitään kenguruloikkia ei kuitenkaan ole ollut eikä ole odotettavissa.

Kunnat ovat henkilösuojausyritysten uusi asiakasryhmä

Vartijoitten käyttö kodinhoitajien ja terveydenhoitajien koskemattomuuden suojaamisessa muun muassa kotikäynneillä on kasvussa, kertoo Etelä-Suomen Lisäturva Oy:n toimitusjohtaja Petri Toivanen.

– Näissä tilanteissa tiedetään yleensä ennalta, että ollaan menossa esimerkiksi lääkitsemään arvaamatonta henkilöä.

Myös esimerkiksi terveyskeskuksissa henkilösuojausta käytetään lääkärien suojaamiseen, Toivanen kertoo.

– Tarve on kasvanut 2000-luvun alkuvuosista eteenpäin. Aivan viime vuosina tilanteet ovat kappalemääräisesti nousseet.

Henkilösuojausta käytetään tarpeen tullen esimerkiksi Lappeenrannassa, kertoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin turvallisuuspäällikkö Atte Mälkiä.

– Tarvittaessa on mahdollista, että otetaan vartija tai poliisi mukaan kotikäynnille.

Henkilösuojauksen käyttö onkin Mälkiän mukaan parin viime vuoden aikana lisääntynyt alueella.

Tarvetta henkilösuojaukselle olisi enemmänkin, rahaa ei

Tarvetta henkilösuojaukselle olisi enemmänkin myös yksityisellä sektorilla, toteaa GreyMan Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Lipsanen.

– Henkilösuojauksen käyttöä vähentää oikeanlaisen kulttuurin puuttuminen sekä taloudelliset seikat. Henkilösuojaus on edelleen aika harvojen ihmisten etuoikeus.

Avioerot, lähestymiskiellot ja suomalainen mentaliteetti aiheuttavat sen, että tarve kasvaa edelleen, Lipsanen toteaa.

Lue myös:

    Uusimmat