Eduskunta ei käsittele kansalaisaloitetta Venäjän konsulaatin lakkauttamisesta

MTV Uutiset Ahvenanmaalla - halutaanko Venäjän konsulaatti lakkauttaa? 5:48
MTV Uutiset Ahvenanmaalla – halutaanko Venäjän konsulaatti lakkauttaa?

Eduskunta ei käsittele kansalaisaloitetta, jossa esitetään Venäjän konsulaatin lakkauttamista Ahvenanmaalla. Puhemies kieltäytyi ottamasta asiaa käsittelyyn, koska aloite on vastoin kansalaisaloitteita koskevaa lainsäädäntöä.

Perustuslain mukaisesti kansalaisaloite voi koskea vain lainsäädäntöasioita. Kansalaisaloitelaissa taas edellytetään, että aloite sisältää lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä.

Venäjän konsulaatin lakkauttamista Ahvenanmaalla koskeva kansalaisaloite sen sijaan koskee kansainvälistä sopimusta.

Huhtikuussa vireille pantu kansalaisaloite sai syyskuussa kokoon eduskuntakäsittelyyn tarvittavat 50 000 allekirjoitusta.

Valtionjohto: Konsulaatti saa jatkaa

Presidentti Sauli Niinistö ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat marraskuun puolivälissä, ettei Suomi ryhdy toimiin Venäjän Maarianhaminan-konsulinviraston suhteen.

Niinistö ja ministerivaliokunta keskustelivat tuolloin selvityksessä, jossa tarkasteltiin Ahvenanmaan kansainvälisoikeudellista erityisasemaa ja Venäjän Maarianhaminan-konsulinvirastoa. He totesivat, että laaditun selvityksen pohjalta ei nykytilanteessa ryhdytä toimiin konsulaatin suhteen.

Viranomaiset seuraavat, että konsulinvirasto toimii valtuuksiensa puitteissa.

Lue myös:

    Uusimmat