Mainos

Alma Median lehdet yhä voitollisia

Alma Media konsernin viime vuoden liikevaihto oli 36 miljoonaa markkaa edellisvuotista pienempi. Merkittävin syy tähän oli MTV3-kanavan 104 miljoonalla markalla laskenut mainosajan liikevaihto. Alpressin liikevaihtoa kasvattivät merkittävästi lisääntyneet levikkituotot sekä laajentunut painotoiminta. Iltalehden osuus 48 miljoonan markan levikkituottojen kasvusta oli 38 miljoonaa. Alprintin liikevaihdon laskusta 40 miljoonaa markkaa johtui yrityskaupoista, Alma Media kertoo .

Tuloksellisesti merkittävimmät Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Ruotsissa toimiva TV4 AB, Talentum Oyj, Suomen Tietotoimisto Oy, Tampereen Tietoverkko Oy, Pearson Television Entertainment Oy, Suomen Urheilutelevisio Oy ja Suomen Lehdentekijät -ryhmä Oy. Yhteensä näiden osakkuusyhtiöiden vaikutus Alma Median tulokseen oli 23 miljoonaa markkaa miinuksella (27 miljoonaa plussalla vuotta aiemmin). TV4 AB:n osuus tästä oli 2 miljoonaa markkaa miinuksella (+21 miljoonaa vuotta aiemmin), Talentum Oyj:n osuus -16 miljoonaa ja Suomen Urheilutelevisio Oy:n osuus -9 miljoonaa (-1 miljoona markkaa).

Alma Media liiketoiminnan kulut kasvoivat kuusi prosenttia eli 166 miljoonaa markkaa. Merkittävimmät syyt kulujen kasvuun olivat vuoden viimeisellä neljänneksellä toteutetut toiminnan uudelleenorganisoinnista johtuneet alaskirjaukset. Muita merkittäviä kustannustekijöitä olivat Broadcasting-liiketoimintaryhmän noin 30 miljoonalla nousseet ohjelmakustannukset, runsaat 30 miljoonaa markkaa kasvaneet paperikustannukset ja lisääntyneet tuotekehityskustannukset. Digi-tv lisäsi kustannuksia edellisvuoteen verrattuna 22 miljoonaa markkaa.

Alpressin ja BIG:n liikevoitot olivat edelleen varsin hyvällä tasolla. Merkittävimmin kannattavuus heikkeni Broadcasting-, New Media- ja Alprint- liiketoimintaryhmissä. Näissä kaikissa liiketoimintaryhmissä toteutettiin vuoden aikana erilliset kustannustehokkuutta parantavat ohjelmat, joiden vaikutukset näkyvät vuoden 2002 alusta lukien.

Alpress edellisvuoden tapaan

Alpressin liiketoiminta sujui viimeiselle vuosineljännekselle saakka edellisen ennätysvuoden tapaan. Siihen asti lisääntyneet levikkituotot ja tehostunut toiminta yhdessä lisääntyneen painotoiminnan kanssa kompensoivat mm. paperinhintojen noususta aiheutuneen kustannusrasitteen. Alpressin levikkituotot kasvoivat 48 Mmk pääasiassa Iltalehden hyvän levikkikehityksen ja hinnankorotuksen ansiosta. Ilmoitustuotot sen sijaan jäivät 11 miljoonaa markkaa edellisvuotta pienemmäksi. Voimakkainta ilmoitustuottojen väheneminen oli Aamulehdessä.

Ulkopuolisen painotoiminnan liikevaihto kasvoi 20 miljoonaa. Alpressin liikevaihto kasvoi 7 %. Huolimatta vuoden viimeisen neljänneksen voimakkaasta ilmoitustuottojen alenemisesta Alpress saavutti koko vuodelta varsin tyydyttävän liikevoittotason, Alma Media kertoo. Alpressin liikevoitto vastasi 11 % (13 %) liikevaihdosta ja oli 134 Mmk (145 Mmk).

Business Information Group jatkoi kasvua

Kauppalehti

BIG:n liikevaihdon kasvu oli kolme prosenttia. Ryhmän kannattavuutta heikensi se, että mm. onlinen ja toimituksen resursseja lisättiin voimakkaasti alkuvuodesta, jolloin koko vuoden kasvun odotettiin muodostuvan toteutunutta selvästi suuremmaksi. Kauppalehti kärsi eniten mm. syyskuisen terroristi- iskun aiheuttamasta liikematkustuksen vähenemisestä, sillä tämän alan mainonta lähes tyrehtyi.

Balance Consulting Oy:llä ja vuoden aikana tytäryhtiöksi tulleella Baltic News Servicellä ei ollut merkittävää tulosvaikutusta. Balance Consulting Oy:n liikevaihto oli 5 Mmk ja BNS:n liikevaihto 11 Mmk. Kauppalehti Online oli Suomen ylivoimaisesti suosituin talouteen keskittyvä verkkopalvelu. Sen sisällön myynti kasvoi 19 %, mutta ilmoitusmyynti laski lievästi.

BIG:n liikevoitto oli 45 miljoonaa markkaa (52 miljoonaa), mikä vastasi 17 %:n (20 %) liikevoittotasoa. Talentumin tulososuus on huomioitu Alma Median konsernituloslaskelmassa osana osakkuusyhtiöiden tulosta. Talentum-konsernin liikevaihto oli 107 miljoonaa euroa (117 miljoonaa euroa) ja liiketappio 6,4 miljoonaa euroa (liikevoitto 8,5 miljoonaa euroa).

Broadcasting tappiolla

Broadcasting-liiketoimintaryhmän liikevaihto laski yhdeksän prosenttia ja tulos painui raskaasti tappiolle. Merkittävimmät syyt heikentyneeseen kannattavuuteen olivat alentunut mainosmyynti, ohjelmakustannusten nousu ja Ruotsin TV4 AB:n heikentynyt kannattavuus.

MTV3-kanavan mainosajan myynnin liikevaihto aleni edellisvuoteen verrattuna 104 miljoonalla markalla mikä pienensi nettomääräisesti liikevoittoa 79 miljoonalla. Osakkuusyhtiöiden vaikutus Broadcasting-liiketoimintaryhmän liikevoittoon oli -1 miljoonaa (24 miljoonaa). Ruotsissa toimiva TV4 AB:n liikevaihto oli 2,192 miljardia kruunua (2,509 miljardia), ja sen voitto ennen veroja oli 235 miljoonaa kruunua (336 miljoonaa).

Broadcasting-liiketoimintaryhmän liiketappio oli 117 miljoonaa markkaa (liikevoitto 9 miljoonaa vuotta aiemmin). MTV Oy omistaa TV4 AB:stä 23,4 %.

Broadcasting-liiketoimintaryhmässä MTV Oy toteutti erittäin merkittävän kustannussäästöohjelman, jonka vaikutukset näkyvät vuonna 2002. Ohjelman puitteissa henkilöstön määrää vähennettiin noin 140 henkilötyövuodella ja samalla ohjelmakarttaa tehostettiin keskittymällä prime timeen. Vuositasolla toimenpiteet alentavat kustannuksia 60-80 miljoonaa markkaa.

Ohjelmakustannukset kasvoivat vuonna 2001 edellisvuodesta 30 Mmk. Merkittävä syy tähän oli mm. urheilun lähetysoikeuksien hintojen nousu. MTV säilytti 40 %:n katsojaosuutensa ja asemansa ylivoimaisesti katsotuimpana televisiokanavana. Broadcasting-liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 967 miljoonaa (1,059 miljardia) ja liiketappio 117 miljoonaa (liikevoitto 9 miljoonaa).

Radio Novan liikevaihto oli 62 miljoonaa markkaa (59 miljoonaa) ja MTV3-Telen 26 miljoonaa (4 miljoonaa). Kumpikin yhtiö teki positiivisen tuloksen.

Alma Media aloitti digitaaliset televisiolähetykset elokuussa. Alma Media lähettää digitaalisessa muodossa MTV3-kanavan ohjelmiston, Subtv:n ohjelmiston sekä Urheilukanavan ohjelmiston. MTV Oy omistaa 50 % Urheilukanavaa hallitsevasta Suomen Urheilutelevisio Oy:stä. Digisovittimien puute vähittäiskaupassa on hidastanut oleellisesti digitaalisen television liikkeellelähtöä Suomessa. Digitaalinen televisiotoiminta lisäsi Alma Media -konsernin kustannuksia edellisvuodesta 22 Mmk:lla.

New Media tappiolla

Kannettava tietokone

Alma Media on kävijämäärillä mitattuna Suomen johtava Internet-palvelujen tuottaja. New Media -liiketoimintaryhmän liiketoiminnan ydinalueen muodostavat erilaiset sisältöpalvelut, luokiteltuun ilmoitteluun keskittyvät online-palvelut ja - palvelukonseptit sekä teksti-tv-, mobiili- ja liittymäliiketoiminta.

MTV3 Interactiveen kuuluvat MTV3-brandin alla toimivat MTV3 Internet, MTV3 Mobiili, MTV3 Internet- ja Laajakaista -liittymät sekä MTV3 Tekstikanava. MTV3 Interactiven liikevaihto oli noin 27 miljoonaa markkaa,

Luokiteltujen verkkopalveluiden liikevaihto oli noin 20 miljoonaa, josta rekrytoinnin osuus oli noin 13 miljoonaa ja asuntojen noin 6 miljoonaa sekä autojen noin miljoona markkaa. Konsernin verkkolehtien yhteenlaskettu liikevaihto oli 19 miljoonaa markkaa.

New Media -liiketoimintaryhmän toimintaympäristö muuttui nopeasti vuoden aikana. Vielä vuoden 2001 alussa painotettiin kasvua, mutta ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien painopistettä siirrettiin kasvusta kannattavuuteen. Tästä syystä liiketoimintaryhmän liikevaihdon kasvu jäi viiteen prosenttiin.

Toimintojen lopettaminen aiheutti 36 miljoonan markan kertaluonteisia kustannuksia, minkä lisäksi erilaisia alaskirjauksia tehtiin 6 miljoonalla markalla. New Media -liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 99 miljoonaa (95 miljoonaa ja liiketappio 90 miljoonaa (liiketappio 59 miljoonaa). Ryhmän johdon tavoitteena on saavuttaa positiivinen liikevoitto vuodelta 2002.

Alprintin liikevaihto laski

Alprintin liikevaihto laski edellisvuodesta 12 prosenttia. Tämä johtui mm. siitä, että vuoden aikana Alprint myi Tampereella pienrotaationsa konsernin ulkopuolelle. Lisääntyneestä liiketappiosta 15 miljoonaa markkaa johtui poikkeuksellisista ja kertaluonteisista toiminnan tervehdyttämiseen liittyvistä kustannuksista. Koko Alprintin vuotta leimasi toiminnan tervehdyttäminen, mikä tähtää kannattavuuden selkeään paranemiseen vuonna 2002. Vuoden aikana ryhmän henkilöstö väheni yli 200 henkilöllä. Alprintin liikevaihto oli 435 miljoonaa (497 miljoonaa) ja liiketappio 43 miljoonaa (29 miljoonaa).

Näkymät kuluvalle vuodelle

Alma Media uskoo mediamainonnan kasvava kuluvana vuonna. Lisäksi yhtiö uskoo paperinhintojen laskevan sekä palkkakustannusten kohoavan lievästi. Alma Median kustannusrakenne on toteutettujen kustannustehokkuuden tervehdyttämistoimenpiteiden ansiosta parempi kuin vuonna 2001, yhtiö kertoo

Alpressin ja BIG:n liikevoitot ensimmäiseltä neljännekseltä jäävät edellisvuotista pienemmäksi. Koko vuoden kannattavuus riippuu merkittävästi toisen vuosipuoliskon talouskehityksestä, Alma Media kertoo.

MTV:n kustannusrakenne on sekä kiinteiden kustannusten että ohjelmakustannusten osalta aikaisempaa tehokkaampi. Koko vuoden kannattavuuteen vaikuttaa merkittävästi vuoden viimeisen neljänneksen televisiomainonnan myynti. Lisäksi koko vuoden tulokseen vaikuttaa mahdollisesti 1.7.2002 toteutettava toimilupamaksun puolittuminen. Toteutuessaan se säästää loppuvuoden kustannuksia noin 7 miljoonaa euroa, Alma Media kertoo.

(MTV3)

Mainos

Lisää aiheesta
  Mainos

  Suosituimmat videot

  Mainos

  Uusimmat

  Mainos
  Mainos
  Mainos
   

  Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.