Parkkikiekkopelleily päättyy – paperilaput pysyvät pannassa

Vääränlaisista parkkikiekoista annetut pysäköintivirhemaksut ovat jäämässä suurilta osin historiaan.

Pysäköintikiekon tarkasta sääntelystä vapauttava asetus astuu voimaan joulukuun ensimmäisenä päivänä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa pysäköintikiekko määritellään laitteeksi, jolla ilmoitetaan pysäköinnin alkamisaika.

Tyyli on vapaa – ainakin melkein

Uudessa asetuksessa kiekon koolle tai värille ei ole asetettu tarkkoja vaatimuksia. Tärkeintä on, että pysäköinnin alkamisaika on selvästi luettavissa.

Perinteisen pysäköintikiekon lisäksi jatkossa sallitaan myös tekniset välineet. Paperiset tai pahviset laput, joihin pysäköinnin alkamisaika on piirretty tai kirjoitettu, eivät sen sijaan ole hyväksyttyjä.

Pysäköinnin alkaminen voidaan ilmoittaa myös sähköisesti etäluettavalla parkkikiekkopalvelulla tai -järjestelmällä, kunhan kyseisen ilmoitustavan käyttökelpoisuus on vahvistettu kunnan alueella. Käyttömahdollisuudesta ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla. Järjestelmä tai palvelu voi olla esimerkiksi matkapuhelinsovellus.

Uuden asetuksen mukaan pysäköinnin alkamisajaksi voidaan merkitä täsmälleen se kellonaika, jona ajoneuvo on pysäköity. Pysäköintiaika lasketaan kuitenkin alkavaksi seuraavasta puoli- tai tasatunnista kuten nykyisinkin, merkitsemistavasta riippumatta.

Pysäköintikiekko on edelleen sijoitettava näkyvälle paikalle ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle niin, että pysäköinnin alkamisaika on ulkopuolelta selvästi luettavissa.

Sääntelyn keventämisellä edistetään hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö

Lue myös:

    Uusimmat