Etkö tule raskaaksi? Syytä sisäistä kelloa!

Tutkimusten mukaan ihmisen biologinen kello tikittää eri rytmeissä vuoden ajasta riippuen. Samat geenit vaikuttavat niin kaamosmasennukseen kuin raskauksiin ja keskenmenoihinkin.

Kalenteri kädessä raskautumista yrittäville tiedoksi, että hedelmällisyys on tiukasti kytköksissä ihmisen sisäiseen kelloon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin neljän keskeisen kellogeenin suhdetta suomalaisten hyvinvointiin.

Tutkimuksessa todettiin, että sisäisen kellon ARNTL- ja NPAS2 -geeneillä on vaikutusta raskauksiin ja keskenmenoihin. Samat geenit on yhdistetty myös kaamosmasennukselle altistaviksi perintötekijöiksi.

Aivojen tumakkeen hermosoluissa sijaitseva ihmisen "keskuskello" tahdistaa elimistön uni-valverytmiä sekä vuorokausirytmiä. Samat kellogeenit säätelevät solujen aineenvaihduntaa ja jakautumista. Keskuskellon rytmi vaihtelee vuodenajan mukaan, ja rytmin häiriintyminen voi altistaa monille terveysriskeille.

Teksti: MTV3/Helmi

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kuva: Shutterstock

Lue myös:

    Uusimmat