Tietojen käyttötarkoitukset

Alla olevaan listaan olemme koonneet henkilötietojen käyttötarkoitukset. Käyttötarkoitukset eivät ole missään erityisessä järjestyksessä. 

KÄYTTÖTARKOITUS

Palveluun rekisteröityminen ja palvelun käyttäminen sekä palveluiden ja tuotteiden toimittaminen

Asiakkaan tunnistaminen ja yksilöiminen

Asiakkaan tilaushistorian seuraaminen ja verotustekniset velvoitteet

Muutokset asiakkaan henkilötiedoissa

Asiakasviestintä ja asiakasviestinnän personointi

Mainonnan ja asiakasviestinnän kohdentaminen

Suoramarkkinointi, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi ja puhelinmarkkinointi sekä mainonnan ja markkinoinnin suunnitteleminen ja tehokkuuden mittaaminen sekä henkilötietojen yhdistäminen ja päivittäminen suoramarkkinointitarkoituksiin

Mainonnan ja ohjelmien kohdentaminen ikäsegmenteittäin

Mainonnan ja ohjelmien kohdentaminen sukupuolen mukaan

Mainonnan kohdentaminen sekä asiakastapahtumien ja kilpailujen kohdentaminen tietylle alueelle

Asiakkaan mahdollisuus valita, millaista viestintää ja sähköistä suoramarkkinointia hän haluaa vastaanottaa ja millaista ei

Kilpailun järjestäminen, siihen osallistuminen ja voittajan valinta (yleensä arvontapohjaisesti)

Kilpailuvoittojen toimittaminen

Asiakaspalvelu useissa eri asiakaspalvelukanavissa

Asiakkaan osallistamisen mahdollistaminen

Asiakkaan Palvelun käyttöhistoria: Palvelun käytön ja kehityksen analysointi sekä asiakkaan palvelukokemuksen parantaminen

Ohjelman löytämisen helpottaminen ja ohjelmien suosittelu

Ohjelman katselun jatkaminen myöhemmin

Palvelun personointi asiakkaan käyttöhistorian perusteella

Palvelun ja laitekannan analysointi, uusien tuettavien laitteiden määritteleminen, teknisten virhetilanteiden tunnistaminen ja palveluiden laadun tarkkaileminen sekä tieturvan ylläpito ja uhkatilanteiden torjunta ja palveluiden jatkuvuuden turvaaminen esimerkiksi varmuuskopioiden avulla

Liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja analytiikka sekä liiketoiminnan suunnittelun kannalta tarpeellisen tiedon ja tilastojen tuottaminen

Sisäinen sekä konsernin raportointi ja muut hallinnolliset toimenpiteet

Maksullisten Luukun lisäpalveluiden ja niihin liittyvien velvoitteiden hoitaminen

Lakisääteisten velvoitteiden, kuten kirjanpidon ja lakisääteisten raportointi- ja ilmoitusvelvollisuuksien hoitaminen

Väärinkäytösten ja petosten estäminen ja tutkinta

Väärinkäytösten ilmoittamiseen käytettävän raportointijärjestelmän (ns. whistleblowing-järjestelmä) toiminta ja ylläpitäminen

Erimielisyystilanteiden selvittämien ja oikeudellisiin kanteisiin ja vaatimuksiin vastaaminen sekä tällaisten esittäminen tarvittaessa sekä kuluttajariitalautakuntamenettelyihin ja oikeudenkäynteihin sekä vastaaviin oikeudellisiin menettelyihin osallistuminen

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on palveluiden käyttämisen ja siihen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien, kuten sopimusehtojen noudattamisen valvonnan osalta sopimussuhde ja sopimuksen täytäntöönpano. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella esimerkiksi mainontaan, suoramarkkinointiin ja siihen liittyvään profilointiin sekä asiakasviestintään sekä palveluiden ja tuotteiden kehitykseen, raportointiin ja analytiikkaan ja väärinkäytösten estämiseen ja turvallisuuden varmistamiseen liittyen. Lisäksi henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen siltä osin kuin henkilötietoja käsitellään lakisääteisten velvoitteiden, kuten lakisääteisten säilytysaikojen noudattamiseksi. Sähköisen suoramarkkinoinnin osalta henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädännön edellytysten mukaisesti rekisteröidyn suostumukseen. 

Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja