Tietosuojakäytäntö

MTV:n tietosuojakäytäntöjen tiivistelmä

Käytämme henkilötietojasi muun muassa:

 • tarjotaksemme sinulle palveluita ja kohdistaaksemme sinulle markkinointia (antamiesi tietojen ja palveluiden käyttöanalyysin perusteella
 • voimme myös luovuttaa tietojasi yhteistyökumppaneillemme markkinointitarkoituksiin

Keräämme tietoja eri lähteistä:

 • sinulta itseltäsi, mukaan lukien palveluihin tuottamasi materiaali
 • teknisesti palvelun käytöstäsi, esimerkiksi palvelussa katsomasi sisällöt
 • palveluihin mahdollisesti liittämistäsi sosiaalisen median palveluista
 • kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista

Sähköinen suoramarkkinointi:

 • mikäli olet liittynyt postituslistallemme tai muuten antanut suostumuksen suoramarkkinointiin, voimme lähettää sinulle sähköistä suoramarkkinointia
 • voit peruuttaa antamasi suoramarkkinointiluvan niin halutessasi

Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille tahoille:

 • voimme luovuttaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme perusteltuihin, alla tarkemmin määriteltyihin tarkoituksiin, muun muassa: markkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä palveluidemme toteuttamiseen ja analysointiin osallistuville tahoille

Käytämme evästeitä ja muita seurantatekniikoita:

 • muun muassa seurataksemme ja analysoidaksemme palveluidemme käyttöä ja tarjotaksemme suosituksia, sekä profilointiin markkinoinnin ja palveluiden kohdentamiseksi
 • lisäksi palvelumme voivat sisältää kolmansien tahojen evästeitä sekä ns. yhteisöliitännäisiä

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, miten ja mitä henkilötietojasi MTV käsittelee:

 • voit tarkastaa MTV:n henkilörekistereissä olevat itseäsi koskevat tiedot jäljempänä annettuja ohjeita noudattaen
 • säilytämme tietosi niin kauan kuin se on tarpeellista tässä tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin

Voimme muuttaa tietosuojakäytäntöämme alla tarkemmin kuvatusti:

 • Palveluiden käytön jatkaminen voi kuitenkin edellyttää muutoksien hyväksymistä

Saadaksesi tarkempia tietoja MTV:n tietosuojakäytännöistä, ole hyvä ja perehdy tähän tietosuojakäytäntöön kokonaisuudessaan. Tarvittaessa voit milloin tahansa ottaa yhteyttä MTV:hen osoitteella tietosuojavastaava@mtv.fi tai jäljempänä ilmoitettuja muita yhteystietoja käyttäen.

1 Yleistä

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme, ja miten käsittelemme näitä tietoja. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkien MTV:n tarjoamien verkkopalveluiden käyttöön, mukaan lukien mobiilisovelluksemme (applikaatiot), sähköpostipalvelut sekä MTV:n hallinnoimiin internetsivustoihin (yhdessä ”Palvelut”). Mobiilisovelluksiimme, jotka ovat saatavilla esim. Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojakäytännönlisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja.

Käyttäjän tulee lukea tämä tietosuojakäytännön ennen kuin hän aloittaa Palveluiden käytön, ja hyväksyä henkilötietojen ja evästeiden käyttö tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä taikka MTV:n voimassa olevia Palveluita koskevia käyttöehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palveluita.

MTV on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen; sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. MTV on sitoutunut myös noudattamaan toimialan itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (”ASML”) suoramarkkinointia koskevia käytännesääntöjä ja Interactive Advertising Bureaun (”IAB”) kohdennetun verkkomainonnan itsesääntelyohjeistusta.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi keräämme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan Palveluiden käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

2 Keräämiemme tietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan MTV:llä käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • palveluiden tilaamiseen ja käyttäjätilien luomiseen
 • palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen sekä personointiin ja suositteluihin
 • palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun sekä yleiseen ja kohdennettuun asiakasviestintään
 • markkinoinnin kohdentamiseen palveluiden käytön, kiinnostusalueiden, katseluhistorian, demografiatietojen ja sijaintitietojen perusteella
 • käyttäjien tavoittamiseen ja suoramarkkinointiin
 • markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien, segmenttien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen
 • käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen
 • liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen

Lähetämme mobiilisovelluksiemme kautta Palveluihin liittyviä push-ilmoituksia. Käyttäjä voi poistaa push-ilmoitukset käytöstä laitteen asetuksissa.

3 Mitä tietoja keräämme ja mistä lähteistä

Henkilötietoja kerätään sekä käyttäjältä itseltään sekä muista lähteistä. Tietoja kerätään eri kanavissa (internet, sähköposti, mobiilisovellukset ym.) käyttäjän itsensä antamana, yhteistyökumppaneiltamme, tai tietojen kerääminen voi tapahtua Palvelun teknisessä toteutuksessa automaattisesti.

Keräämme seuraavanlaisia tietoja käyttäjistä eri lähteistä:

Tietoja, jotka käyttäjä antaa. Keräämme tietoja, jotka käyttäjä antaa esimerkiksi rekisteröityessään Palveluihimme, osallistuessaan Palveluissamme olevaan kilpailuun tai kyselyyn, tilatessaan uutiskirjeen, taikka kun käyttäjä tekee tilauksen Palveluissamme tai on yhteydessä asiakaspalveluumme eri medioissa.

Tällaisia tietoja ovat:

 • nimi
 • ikä, syntymäaika ja sukupuoli
 • osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • mahdollinen yksilöllinen nimimerkki Palveluissa tai muu yksilöivä tunnus
 • laskutus- ja maksutiedot, kuten maksukorttitiedot (kortin numerosta 6 ensimmäistä ja 4 viimeistä numeroa, ja voimassaolo)
 • tuote- ja tilaustiedot sekä peruutustiedot
 • asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot MTV:n henkilöstöön tai funktioihin
 • kilpailuja koskevat vastaukset
 • käyttäjän lähettämä julkaistavaksi tarkoitettu aineisto (valokuvat, mielipide- ja muut kirjoitukset)
 • kommentit ja muut käyttäjän reaktiot Palveluissa ja muu käyttäjän lähettämä aineisto (esim. valokuvat)
 • käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot ml. muista palveluista saadut tiedot (esim. Facebook)
 • luvat, suostumukset ja kiellot (myös liittyen kolmansien osapuolten palveluihin).

Teknisesti kerättyjä tietoja Palveluiden käytöstä. Keräämme teknisesti tietoja Palveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista jäljempänä tarkemmin kuvatusti. Tietojen kerääminen on automaattista.

Tällaisia tietoja ovat:

 • IP-osoite (ja sijaintimaa)
 • toimet ja niiden ajat Palveluissa (kuten Palveluissa katseltujen ohjelmien tiedot tai käytetyt sivustot ajankohtineen)
 • sijaintitiedot tukiasema-, WLAN- tai GPS-paikannuksen perusteella (erillisen päätelaitteella tai muutoin annetun suostumuksen perusteella)
 • laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot
 • käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot
 • selaimen tyyppi ja kieliasetukset
 • Palveluihin ohjannut sivusto ja sivusto, johon Palveluista on siirrytty, palvelin ja verkkotunnus
 • asiakaspalvelupuhelut, sähköpostit, ja asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot

Käytämme Palveluidemme yhteydessä kolmansien osapuolten tarjoamia analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics, comScore, TNS Metrix.

Jos käyttäjä liittää Palveluihin liittyvän käyttäjätilinsä kolmansien osapuolten palveluihin, kuten Facebook tai muu sosiaalisen median palvelu, tai kirjautuu tällaisen palvelun kautta, saamme kyseisestä palvelusta käyttäjän tiliin sisältyviä tietoja. Kolmansien osapuolten palveluihin liittyvistä evästeistä on kerrottu tarkemmin jäljempänä. Voimme myös saada henkilötietoja yhteistyökumppaneiltamme liittyen Palveluiden tarjoamiseen tällaisten tahojen palveluihin liittyen.

Markkinointikieltojen osalta saamme tietoja kieltorekistereistä, kuten ASML:n Robinson-rekistereistä.

Tietojen rikastaminen ja yhdistäminen

Palvelun tarjoamiseksi ja markkinointia varten voimme kerätä ja/tai päivittää käyttäjää koskevia tietoja myös MTV:n kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä (Bonnier-rekisterit) tai kolmansien osapuolten tarjoamista lähteistä, kuten viranomaisten julkisista rekistereistä tai yksityisistä rekisteripalveluista (kuten Bisnode ja Fonecta), peräisin olevilla tiedoilla. Lisäksi voimme rikastaa tietoja yhteistyökumppaneidemme rekistereistä ja yhdistää segmenttitason tietoja evästeiden perusteella.

Markkinointirekisteri

Palveluihimme liittyvään pysyvään markkinointirekisteriin voimme tallentaa tiedot käyttäjän nimestä, syntymävuodesta, ja äidinkielestä, yhden häneen liitettävän tunnistetiedon, markkinointisuostumukset- ja kiellot sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten. Markkinointirekisteriä käytetään MTV:n ja sen yhteistyökumppaneiden palveluiden markkinointiin. Markkinointirekisterissä säilytetään tietoja toistaiseksi. Tietojen käytön suoramarkkinointiin voi kieltää kohdassa 10 kuvatusti.

4  Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin suoramarkkinointia ja segmenttitasolla digitaalisen mainonnan kohdentamista varten, mielipide- ja markkinatutkimuksiin, tietojen päivittämiseen tai muihin vastaaviin selvityksiin yhteistyökumppaneillemme.

Tietoja luovutetaan myös Palveluiden toteuttamiseen osallistuville tahoille, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajille, luottokorttiyhtiöille, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluille. Kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa myös tietojen analysointiin ja digitaalisen mainonnan toteuttamiseen osallistuville tahoille.

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, taikka Palveluiden Käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä Palveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös muille kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa esimerkiksi kytkemällä Palvelut kolmansien osapuolten palveluihin, kuten sosiaalisen median palveluihin tai muutoin.

Lisäksi voimme luovuttaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten Palveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja Palvelusta poistumiseen käytettyjä osoitteita, sekä tietoja laitealustatyypeistä, palveluhyödykkeiden käytöstä, klikkauksista ja niin edelleen) niistä kiinnostuneille kolmansille osapuolille avustaaksemme näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja, Palveluita, kampanjoita ja/tai Palveluiden käytettävyyttä ja kiinnostavuutta.

5 Käyttäjän Palveluun tuottamien tietojen käyttö

Palveluiden käyttöön liittyen, kuten käyttämällä Palveluiden kommentointiominaisuuksia, käyttäjä luovuttaa tietoja myös muille palveluiden käyttäjille: kaikki tällaiset tiedot ovat oletusarvoisesti julkista tietoa, eikä tällä tavoin luovutetuilla tiedoilla ole yksityisyysolettamaa. Muut käyttäjät voivat kommentoida, muokata tai välittää tällaisia tietoja. Tällaiset tiedot (ml. nimimerkit) voivat säilyä Palvelussa myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. MTV ei ole vastuussa muiden käyttäjien tai kolmansien tahojen itsenäisesti suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.

6 Evästeet ja muut seurantatekniikat

Käytämme evästeitä, jäljitteitä, komentosarjoja ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme Palveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia, parantaaksemme Palveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotaksemme suosituksia, kehittääksemme Palveluita edelleen sekä mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa palveluita käyttävät selaimet. Evästeiden keräämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Evästeen sisältämä tieto voidaan liittää tunnistettujen käyttäjien osalta keräämiimme henkilötietoihin, kuten käyttäjätunnukseen kohdentamiseen ja analysointiin liittyen.

Palvelu voi sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden sekä mainosverkostojen evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi Palveluiden käytön yhteydessä.

Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen

Käyttäjä voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta muodostetaan käyttäjäprofiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta.

Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen Palveluiden käyttämistä tai Palvelun käytön aikana säätää selaimen asetuksista selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä (ns. ingocnito tai private browsing-asetus). Mobiililaitteiden osalta käyttäjä voi säätää laitteensa ja sovellusten asetuksia seurantaominaisuuksiin liittyen Evästeiden ja seurannan poistaminen käytöstä voi vaikuttaa Palveluiden toimivuuteen.

Käyttäjä voi osassa Palveluitamme hallinnoida suoramarkkinointiin liittyviä asetuksia ja suostumuksia Omat tiedot/Oma profiili-valikon kautta. Hallintavalikko voi joissakin Palveluissa olla myös eri nimellä.

Kolmansien osapuolten keräämät tiedot ja käyttämät tekniikat

Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, voivat kohdentaa mainontaa käyttäjän todennäköisten kiinnostusalueiden perusteella ja tarjota kiinnostavampaa markkinointia ja mainoksia verkkokäyttäytymisen ja muiden tietojen perusteella. Näitä tietoja hyödynnetään myös oman markkinointimme kohdentamiseen kolmansien osapuolten palveluissa.

Palvelumme sisältävät myös ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin, Twitterin tai Instagramin Tykkää ja/tai Jaa-painikkeen. Yhteisöliitännäiset on sulautettu osaksi Palveluitamme, mutta niiden toiminnallisuus ja sisältö tulevat kolmannelta osapuolelta. Osa yhteisöliitännäisistä voi myös mahdollistaa kolmansien osapuolten kerätä tietoa Palveluiden käytöstä, mikäli käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun. Jos käyttäjä on kirjautunut ulos tai jos käyttäjällä ei ole kyseisen palvelun käyttäjätiliä, käyttäjän selain/laite lähettää rajoitetumpia tietoja.

Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluiden ehtoihin kussakin palvelussa. Tietosuojaa koskeviin ehtoihin voi Facebookin osalta tutustua täällä, Twitterin osalta täällä ja Instagramin osalta täällä.

Hyödynnämme Palveluidemme yhteydessä omia ja kolmansien osapuolten tarjoamia teknisiä työkaluja kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Myös mittaus- ja analyysipalvelut, kuten Google Analytics, käyttävät evästeitä. MTV ja sen yhteistyökumppanit voivat kerätä tietoja markkinoinnin tehokkuudesta, kuten mainosten näyttökerrat, mainosten ja sähköpostin- tai tekstiviestin avaustiedot ja avaustietojen johtaminen osto-/tilaustapahtumaan.

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä MTV vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin. MTV voi hyödyntää kolmansien osapuolten palveluissa kerättyjä tietoja Palveluiden käyttäjien analysointiin, ryhmittelyyn sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja rajaamiseen kyseissä palveluissa.

Mainonnan kohdentamisen estämisestä on kerrottu lisää kohdassa 10.                                   

7 Henkilötietojen käsittelijät

MTV-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja käsittelevät vain henkilöt, Tietoja voivat käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt MTV:n ohjeistuksen mukaisesti.

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointia varten, sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Käyttäjän henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Valitsemme huolella palveluntarjoajat ja varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

8 Tietojen siirto kolmansiin maihin

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti

9 Rekisterien suojaus

Rekistereitämme suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. ml. henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus. Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella ja palveluissa. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa pääsynhallinta, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain MTV:n työntekijöille sekä MTV:n sopimussuhteessa oleville palveluntarjoajille.

Ilmoittamme Palveluiden kautta mahdollisista tietoturvauhkista ja mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Voimme myös tilapäisesti sulkea Palvelut henkilötietojen suojaamiseksi.

10 Käyttäjän oikeudet

Tietojen tarkastaminen. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa MTV:n henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointiviestejä noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksi tai ilmoittamalla siitä erikseen MTV:lle. Mikäli käyttäjä päättää olla vastaanottamatta suoramarkkinointiviestejä, voimme edelleen lähettää käyttäjälle asiakasviestintää, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliä, Palveluiden tarjoamista tai MTV:n liiketoimintaa.

Suostumuksen peruuttaminen. Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän MTV:lle erikseen antamaan suostumukseen, käyttäjällä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn.

Jos käyttäjä haluaa käyttää yllä olevia oikeuksiaan, käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä MTV:hen kohdassa 13 ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen.

Mainonnan kohdentamisen estäminen. Käyttäjä voi estää mainonnan kohdentamisen muuttamalla selaimensa asetuksia tai mobiililaitteensa asetuksista. Estämisen jälkeen käyttäjälle voidaan näyttää yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainontaa ei ole valittu ja kohdennettu käyttäjän kiinnostusalueiden tai palveluiden käytön perusteella. Lisäksi käyttäjä voi määrittää sovellusten asetuksista löytyvän mainonnan kohdentamiseen liittyvän valinnan pois päältä. Riippuen käyttäjän laitteesta asetukset löytyvät eri paikoista.

Käyttäjä saa lisätietoja ja voi hallinnoida kolmansien osapuolten selainkäyttöön perustuvan mainonnan kohdentamista ja evästeiden käyttöä kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti Your Online Choices -sivuston kautta, jossa käyttäjä voi estää myös kohdentamisen sivustolla listattujen palveluiden/verkostojen osalta (opt-out).

Sijaintitiedot. Mobiilisovelluksen osalta sijaintitietoja koskevat suostumukset voidaan poistaa kyseisen sovelluksen asetuksista. Poistaminen estää markkinoinnin kohdentamisen sijaintitietojen perusteella.

Evästeiden estämisestä ja poistamisesta on kerrottu edellä kappaleessa 6.

11 Tietojen säilyttäminen

MTV säilyttää käyttäjän tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Jos käyttäjä ei enää tilaa palveluita tai uudista käyttöoikeuttaan Palveluiden käyttöehtojen mukaisesti taikka asiakassuhde on muutoin päättynyt, käyttäjän henkilötiedot pääosin poistetaan, siirretään pysyvään markkinointirekisteriin tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

Palveluiden keskustelupalstoille ja julkisiin palautteisiin voi jäädä näkyviin käyttäjän nimimerkki ja siihen liittyvä käyttäjän tuottama sisältö myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tietoja voidaan säilyttää myös kirjanpito-, viestintä-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

12  Muutokset tietosuojakäytäntöön

Kehitämme Palveluamme ja voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi. Olennaisista muutoksista pyrimme ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan myös käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen ja Palveluihin rekisteröityneiden käyttäjien osalta hyväksytämme uudet ehdot käytön yhteydessä.

13 Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii MTV Oy (Y-tunnus: 2618191-1) ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

MTV Oy

Ilmalankatu 2, 00033 MTV

Puh: 010 300 300

Tietosuojakäytäntö on julkaistu 15.2.2017 

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.

Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja