MTV Oy:n Luukku-sähköpostipalvelun tietosuojakäytäntö

1. YLEISTÄ

Me MTV Oy:ssä olemme sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietojasi (jäljempänä: ”henkilötiedot” tai ”tiedot”) hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Olemme sitoutuneet myös noudattamaan toimialan itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (”ASML”) suoramarkkinointia koskevia käytännesääntöjä ja Interactive Advertising Bureaun (”IAB”) kohdennetun verkkomainonnan itsesääntelyohjeistusta.

Tietosuojalainsäädännällä viitataan voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön, kuten Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) sekä tietosuojalakiin (5.12.2018/1050). Niitä tietosuojaan liittyviä termejä, joita ei ole määritelty tässä tietosuojakäytännössä, tulkitaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee sinua, jos olet MTV Oy:n ylläpitämän Luukku -sähköpostipalvelun käyttäjä.


2. REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

Rekisterinpitäjä: MTV Oy

Y-tunnus: 1093944-1

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

MTV Oy/ Tietosuojavastaava

Ilmalankatu 2, 00033 MTV


Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Sähköposti: tietosuojavastaava@mtv.fi

MTV Oy / Tietosuojavastaava

Ilmalankatu 2, 00033 MTV


MTV Oy kuuluu Telia-konserniin. Telia-konsernin tietosuoja-asioista voit lukea tästä. Jokainen Telia-yhtiö toimii erillisenä rekisterinpitäjänä, ellei erikseen ole toisin todettu.  

Mikäli sinulla on kysyttävää, miten Telia Company huolehtii tietosuojasta, voit olla yhteydessä konsernin tietosuojavastaavaan osoitteessa: DPO-TC@teliacompany.com.


3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Saamme käsittelemämme henkilötiedot sinulta itseltäsi ja keräämällä tietoja käyttämiesi laitteiden teknisistä ominaisuuksista ja muista lähteistä.


3.1 Itse antamasi tiedot

  • Kirjautumistiedot: käyttäjätunnus* (=sähköpostiosoite), salasana*
  • Etu- ja sukunimi*
  • Syntymävuosi*
  • Sukupuoli*
  • Puhelinnumero*
  • Katuosoite
  • Postinumero
  • Paikkakunta*
  • Toissijainen sähköpostiosoite
  • Luvat, suostumukset ja kiellot (esimerkiksi sähköisen suoramarkkinoinnin osalta)

* = pakollinen tieto. Mikäli päätät olla antamatta meille näitä tietoja, emme välttämättä voi tarjota palveluitamme sinulle.  


3.2 Kerättävät tiedot

Keräämme tiedon siitä mistä IP-osoitteesta käytät sähköpostipalvelua. Keräämme tietoa myös käyttämiesi laitteiden teknisistä ominaisuuksista, kuten selaimesta, selainversiosta ja käyttöjärjestelmästä, pystyäksemme vikatilanteissaselvittämään vian syitä.

Luukku -palvelu käyttää vain evästeitä, jotka liittyvät palvelun toiminnallisuuksien mahdollistamiseen. Nämä evästeet ovat istuntokohtaisia.


3.3. Muualta saadut tiedot

Voimme saada henkilötietojasi muilta Telia-yhtiöiltä. Voimme myös yhdistää henkilötietojasi muiden Telia-yhtiöiden välillä tässä tietosuojakäytännössä kuvatun mukaisesti.


4. MIHIN TARKOITUKSIIN JA MILLÄ OIKEUSPERUSTEELLA TIETOJASI KÄSITELLÄÄN?

Käsittelemme henkilötietoja useisiin eri käyttötarkoituksiin, joista pääasiallisimmat on kuvattu alla. Kaikki käyttötarkoitukset löydät kappaleen lopussa olevan linkin takaa.


4.1 Pääasialliset käyttötarkoitukset:

Tarvitsemme rekisteröityessäsi antamiasi tietoja käyttäjätilin luomiseen ja sähköpostipalvelun tuottamiseen. Tilatessasi Luukku-lisäpalveluita, tarvitsemme antamasi tiedot tilaamasi palvelun toimittamiseen. Käytämme tietojasi myös asiakas- ja palveluviestintään. Tietojen käsittely perustuu palvelusopimukseen.

Lisäksi henkilötietoja käytetään markkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, lainsäädännön ja antamiesi suostumusten puitteissa niin MTV:n (mukaan lukien kaikki samaan konserniin kuuluvat yhtiöt) kuin yhteistyökumppaneidemme tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi. Suostumusta sähköiseen suoramarkkinointiin kysytään rekisteröitymisen yhteydessä. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme sekä lainsäädännön edellytysten mukaisesti sähköisen suoramarkkinoinnin osalta antamaasi suostumukseen.

Tietojasi käytetään MTV:n palveluiden ja mainonnan sekä MTV:n mainostaja-asiakkaiden ja Telia-yhtiöiden mainonnan personointiin ja kohdentamiseen. Luukku-sähköpostipalvelu on käyttäjälle ilmainen mainosrahoitteinen palvelu, joten rekisteröityessäsi tähän palveluun keräämme sinulta tietoja, joita hyödynnämme muodostaessamme kohderyhmiä mainostaja-asiakkaillemme. Tietojesi käsittely perustuu siten MTV:n ja/tai kolmannen liiketoimintaan liittyvään oikeutettuun etuun sekä sinun ja MTV Oy:n väliseen asiakassuhteeseen.

Mainonnan personointi ja kohdentaminen tapahtuu pääasiassa käyttäjätunnukseen liitetyn ikä- ja sukupuolisegmentin sekä postinumerotiedon avulla.


4.2. Kaikki käyttötarkoitukset

Käsittelemme henkilötietoja myös muihin käyttötarkoituksiin.

Lue kaikki käyttötarkoitukset täältä.


4.3. Henkilötietojen käsittely Telia-yhtiöiden välillä

Telia-konsernin yhtiöiden sisällä voidaan käsitellä, yhdistää ja ristiin ajaa henkilötietoja konserniin kuuluvien yhtiöiden kesken, mikäli sille on perusteltu tarve esimerkiksi yhtiöiden liiketoiminnan harjoittamiseksi ja suunnittelemiseksi, lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi ja muihin hallinnollisiin tarkoituksiin sekä tuotteiden ja palveluiden luomiseksi ja kehittämiseksi, asiakasymmärryksen lisäämiseksi, palvelun toimittamiseksi ja tuottamiseksi, markkinointiin sekä muihin tarkoituksiin, joihin kyseiset yhtiöt ovat kertoneet käsittelevänsä henkilötietoja. Telia-yhtiöt vastaavat henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta sekä rekisteröityjen informoinnista ja rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta itsenäisesti. Yllä mainittu ei kuitenkaan koske Luukku-sähköpostipalvelun viestintätietoja, kuten sähköpostien sisältöä taikka välitystietoja. Näitä tietoja käsitellään ainoastaan palvelun tuottamiseksi lainsäädännön asettamien reunaehtojen mukaisesti.


5. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI

Jos et käytä tiliäsi, se passivoituu ja tietosi sekä tiliin liittyvät sähköpostit poistetaan 4 kuukauden kuluttua viimeisestä käyttöpäivästä. Sinua muistutetaan tästä 2 viikkoa ennen tilin sulkeutumista sähköpostilla. Voimme kuitenkin säilyttää tiettyjä viestintään liittyviä tietoja, kuten lokitietoja mahdollisia viranomaisten esittämiä tietopyyntöjä varten. Näitä tietoja säilytämme pääasiassa vuoden ajan, ellei viranomainen velvoita säilyttämään niitä pidempään.

Markkinointia varten tarpeellisia henkilötietoja säilytetään kuitenkin niin pitkään, kun kohdistamme markkinointia rekisteröidylle, tai rekisteröityyn ollaan yhteydessä tietyistä palveluista tai tuotteista, eikä rekisteröity ole ilmoittanut vastustavasi henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointiin, tai suoramarkkinoinnin perustuessa suostumukseen, peruuttanut antamaasi suostumusta. Henkilötietojen käsittelyn suostumuksia, kieltoja ja rajoituksia säilytetään niin kauan kuin ne ovat voimassa.

Yllä mainituista pääsäännöistä poiketen henkilötietoja voidaan säilyttää tarvittavan ajan, mikäli niitä tarvitaan reklamaation tai vastaavan asian selvittämiseen tai oikeudenkäyntiin liittyen.  Lisäksi henkilötietoja voidaan säilyttää lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi.

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen säilytysajoista ja säilytysaikoja koskevista kriteereistä. Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme.


6. KENELLE TIETOJASI LUOVUTETAAN TAI SIIRRETÄÄN?

Noudatamme henkilötietojen luovutuksissa ja henkilötietojen käsittelijöiden käyttämisessä tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tai siirtää Telia-yhtiöille tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti, silloin kuin luovutukselle tai siirrolle on laillinen käsittelyperuste. Telia-yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja tässä tietosuojakäytännössä ja sen osana olevassa erillisessä käyttötarkoituslistauksessa määriteltyihin tarkoituksiin mukaan lukien markkinoidakseen tuotteitaan tai palveluitaan. Yllä mainittu ei kuitenkaan koske Luukku-sähköpostipalvelun viestintätietoja, kuten sähköpostien sisältöä taikka välitystietoja. Näitä tietoja käsitellään ainoastaan palvelun tuottamiseksi lainsäädännön asettamien reunaehtojen mukaisesti, eikä näitä tietoja luovuteta muille Telia-yhtiöille.  

Mikäli MTV Oy tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, voimme voi joutua luovuttamaan henkilötietoja siihen osallisille tahoille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa tilanteissa. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan, mikäli olemme osallisena oikeudenkäynneissä tai vastaavissa oikeudellisissa menettelyissä.

Käytämme palveluidemme tuottamiseen ja siihen liittyvään henkilötietojen käsittelyyn erilaisia ulkopuolisia palveluntarjoajia, kuten ulkoista asiakaspalvelua, sähköpostipalvelun kehityksestä ja ylläpidosta vastaavaa palveluntarjoajaa ja maksunvälityspalvelua sekä muita henkilötietojen käsittelijän asemassa olevia tahoja. Henkilötietojen käsittelijätahot käsittelevät henkilötietoja määrittelemillämme tavoin palveluidemme tuottamiseksi. Lisäksi olemme huolehtineet tietosuojalainsäädännön edellyttämistä sopimuksista näiden tahojen kanssa.

Huomioithan lisäksi, että sivustomme ja palvelumme sisältävät kolmansien osapuolten evästeitä. Lue lisää evästeistä


7. SIIRRETÄÄNKÖ TIETOJASI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE?

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueen (”ETA”) sisällä, mutta niitä voidaan käsitellä myös ETA-alueen ulkopuolella. Mikäli henkilötietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen siirron lainmukaisuudesta soveltuvalla suojamekanismilla, kuten Euroopan komission mallisopimuslausekkeita käyttämällä.

Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen siirtoihin ja käytettyihin suojamekanismeihin liittyen. Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme.


8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Suojaamme henkilötiedot asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein mukaan lukien henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus. Pyrimme myös varmistamaan järjestelmiemme toimivuuden vikatilanteissa ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

Henkilötietoja ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimilla ja palveluissa. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa pääsynhallinta, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain työntekijöille sekä sopimussuhteessa oleville palveluntarjoajille, joilla on työtehtävien hoitamisen kannalta peruste käsitellä kyseisiä tietoja.

Ilmoitamme palveluiden kautta mahdollisista tietoturvauhkista ja mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Voimme myös tilapäisesti sulkea palvelut henkilötietojen suojaamiseksi.


9. SINUN OIKEUTESI

Rekisteröitynä sinulla on kaikki tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet. Oikeutesi soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu kuitenkin henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin sekä oikeus saada tietosuojalainsäädännössä määritellyt tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi sinulla on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisuun ja oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on tietyin rajoituksin oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan taikka puutteellisen henkilötiedon korjaamista. Lisäksi sinulla on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista. Pyynnöstäsi poistamme henkilötiedot, ellei lainsäädäntö edellytä meitä säilyttämään niitä, taikka jokin muu tietosuojalainsäädännön mukainen poikkeusperuste sovellu.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää tietyissä tilanteissa henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojesi siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto oikeus koskee lähtökohtaisesti sellaisia henkilötietoja, jotka olet toimittanut meille jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja joiden käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai sopimus, ja joiden käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus käsittelyn vastustamiseen

Sinulla on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien. Voimme kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen MTV:n taikka kolmannen tahon pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Huomioithan, että suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn.

Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin antamasi suostumus.

Miten voit käyttää näitä oikeuksia?

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät Tietosuojasivustoltamme

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, voit tehdä sen Luukku-palvelun hallintaosiossa, josta löydät kohdan ”Tarkastele tietojasi”. Osiossa pääset itse muokkaamaan tietojasi ja jos haluat tietää, mitä tietoja Luukku-palvelulla on sinusta, voit tilata omat tietosi ja sähköpostiosoitteestosi Luukku.com sähköpostiisi csv-muodossa.

Jos sinulla on muuta kysyttävää tietojesi käsittelystä tai haluat käyttää muita rekisteröityjen oikeuksia, lähetä tiedustelusi osoitteeseen: tietosuojavastaava@mtv.fi.

Henkilöllisyys tarkistetaan ennen pyynnön käsittelemistä. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Mikäli et ole tyytyväinen saamiisi vastauksiin, ja katsot henkilötietojasi käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista, sinun on mahdollista tehdä asiasta valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.


10. MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Kehitämme MTV Oy:n palveluita ja voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi. Uusin versio on saatavilla nettisivuillamme. Olennaisista muutoksista pyrimme ilmoittamaan ensisijaisesti palveluissamme näkyvin ilmoituksin sekä mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa myös käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.


Tietosuojakäytäntö on julkaistu 1.4.2020 ja se astuu voimaan 15.4.2020. 

Tietosuojakäytännön aiempi versio, joka oli voimassa 15.5.2018 - 14.4.2020, löytyy täältä

Tietosuojakäytännön aiempi versio, joka oli voimassa 15.2.2017 - 22.4.2018, löytyy täältä.

Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja