Kuluttajilta kysyttyä: tv-mainonta on helppotajuista ja hyödyllistä

Nykykuluttajien ajatellaan usein olevan varsin mainoskriittisiä. Mainonnan neuvottelukunnan teettämän tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista, 62 %, kuitenkin suhtautuu mainontaan myönteisesti. Samaa osoittavat myös MTV:n omat kampanjamittaukset. 

MTV on viimeisen kahden vuoden aikana tutkinut yli sata katkomainonnan kampanjaa, joiden perusteella vajaa puolet kuluttajista pitää näkemästään tv-mainonnasta. Lisäksi keskimäärin 57 % kuluttajista kokee tv-mainonnan antavan positiivisen kuvan mainostajasta.

Naiset ja iäkkäämpi väestö pitää mainonnasta muuta väestöä enemmän ja mainonta myös vaikuttaa heihin parhaiten. Mainonnasta pitäminen korreloi hankinta-aikeiden kanssa ja vaikuttaa näin kuluttajan ostokäyttäytymiseen.

Tarinankerronta tärkeässä roolissa

Yksi keskeisimmistä tekijöistä mainonnasta pitämisen kannalta on hyvä tarinankerronta. Tarina, juoni ja oivaltava huumori korostuvat pidetyimpien mainosten keskeisissä elementeissä. Myös visuaalisuus ja näyttävyys korostuvat. Hyvä käsikirjoitus ja laadukas tuotanto ovat siis avainasemassa.

Suomalaisiin vetoaa myös kotimaisuus, hyväntekeväisyys, ”yhteinen hyvä” ja ylipäätänsä kaikki tunteisiin vetoava sisältö.

TV-mainonta koetaan tarpeellisena

Vahva tarinallisuus siis auttaa onnistumisessa, mutta taktinenkaan mainonta ei ärsytä, jos viesti on selvä ja informaatiota riittävästi.

Yleisesti ottaen tv-mainontaa pidetään varsin tarpeellisena sillä 64 % kuluttajista kokee, että heidän tv-mainonnasta samaansa tieto on hyödyllinen.

Tv-mainontaa ymmärretään hyvin: viestin välittyminen luonnollisesti vaihtelee kampanjakohtaisesti paljonkin, mutta peräti 67 % kuluttajista kokee näkemänsä mainonnan helppotajuiseksi. Mainonnan viestien määrän tulee kuitenkin olla rajallinen; tutkimusten mukaan yhdellä selkeällä pääviestillä varmistetaan viestin paras läpimeno.

Suurimmat haasteet mainostajan tunnistamisessa

Suurimmat haasteet tv-mainonnassa ovat mainostajan tunnistaminen ja mainontaan perehtyminen eli se kuinka tarkkaan kuluttajat todella katsovat mainoksen. Myös nämä asiat korreloivat pitämisen kanssa: mitä pidetympi mainos on sitä paremmin kuluttajat perehtyvät mainokseen ja yhdistävät sen oikeaan mainostajaan.

Lähteet:

Mainonnan neuvottelukunta / IRO Research Oy, Tuhat suomalaista, marraskuu 2015, n=1000

RAM / MTV Paneelin tutkitut tv-kampanjat 2014-2016, n=115

Käytämme Spotti.fi-sivustollamme evästeitä parantaaksemme palvelumme käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme