MTV Oy:n tv-kanavien myyntiehdot 2016

MTV Oy:n tv-kanavat

MTV Oy pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutoksiin. Lainsäädännön tai viranomaisten toimenpiteiden aiheuttamat hinnanmuutokset koskevat myös tehtyjä mainosaika- ja mainostilavarauksia.

Mainosaikaa ja -tilaa tilattaessa on ilmoitettava lisäksi mainostettava tuote tai palvelu. Mainosaikaa ja/tai -tilaa ostanut asiakas ei ole oikeutettu myymään sitä edelleen kolmannelle osapuolelle. MTV Oy:n korvausvelvollisuus rajoittuu ostetun kampanjan hintaan.

Mainosaikaa myydään tasapuolisesti kaikille mainostajille, mainos- ja mediatoimistoille ja muille yhteisöille nimettyjen asiakkaiden ja tuotteiden lukuun, jotka sitoutuvat noudattamaan tv-mainonnan periaatteita ja lainsäädäntöä sekä MTV Oy:n myyntiehtoja.

MTV Oy pidättää oikeuden rajoittaa ennalta määrittelemiensä toimialojen mainontaa valituissa sisältökokonaisuuksissa.

MTV Oy pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta mainoksen siirtämiseen tai tehtyjen mainosaikavarausten peruuttamiseen, mikäli erityiset syyt sitä vaativat. Tästä ilmoitetaan välittömästi samalla kun MTV Oy pyrkii antamaan tilalle uuden, entistä vastaavan lähetysajan.

MTV Oy pidättää oikeuden rajoittaa yksittäiseen kampanjaan myytävää kontaktimäärää kapasiteettitilanteen niin edellyttäessä.

Kampanja

Kampanjalla tarkoitetaan yhden kanavan kokonaisuutta, joka varataan kerralla ja jolla mainostetaan samaa tuotetta tai palvelua. Saman mainostajan erilliset kampanjat katsotaan yhdeksi kampanjakokonaisuudeksi, jos kampanjoiden välinen tauko on seitsemän (7) päivää tai vähemmän ja joissa on käytetty samaa mainosta/mainoksia ja/tai kohderyhmää.

MTV Oy pidättää itselleen oikeuden yhdistää em. erilliset kampanjat yhdeksi kokonaisuudeksi, joka saa kontaktitakuun myyntiehtojen mukaisesti.

Kontaktitakuu

Asiakkaat saavat kampanjoilleen kontaktitakuun mainoskatkon yleisössä. Kontaktitakuu myönnetään kanavakohtaisesti kampanjoihin, joiden TRP/GRP-määrä on vähintään:

MTV3

60

Sub

25

AVA/MTV Max

10

MTV Juniori

20

Kampanjalle myönnetään kontaktitakuu asiakkaan valitsemassa kohderyhmäkaupalla myytävässä kohderyhmässä. Ainoastaan ohjelmaostamista sisältävissä kampanjoissa takuu voi olla vaihtoehtoisesti Subilla ja AVAlla koko väestössä (10+).

Takuu myönnetään yksittäisen kanavan kampanjakokonaisuudelle. MTV3:lla, Subilla ja AVAlla kuitenkin siten, että prime timeen ostetut kontaktit saavat aina takuun prime timessa, mikäli kampanjan kontakteista vähintään 50 % on ostettu prime timeen.

Kokonaistakuu kampanjalle muodostuu yhteenlasketuista mainosesitysten ja/tai kontaktitilausten kontaktitakuista. MTV3-kanavan valtakunnallista ja alueellista mainontaa sisältävät kampanjat takuutetaan yhtenä kokonaisuutena.

Mikäli kampanjan kokonaiskontaktitakuu ei täyty, MTV Oy sijoittaa lisäkontakteja asiakkaan mainosesityksille siten, että kontaktitakuu saavutetaan. Kampanjan mahdollinen kontaktitakuun alitus hyvitetään myöhempien kampanjoiden yhteydessä tai asiakkaan luvalla kampanjaa jatkamalla.

Kontaktin määritys

Kontaktitakuu todennetaan aina Finnpanel Oy:n toimittamista TV-mittaritutkimuksen lopullisista katsojaluvuista.

Esitysoikeudet ja vastuuvapaus

Mainostaja vastaa mainosaineiston omistus- ja/ tai käyttöoikeuksien sekä tarvittavien tekijän-, patentti- ym. suojaoikeuksien hankkimisesta. Mainostaja vastaa spotin oikeuksista siten, että spottia voidaan esittää MTV:n televisiokanavilla eri välitystekniikoilla erilaisiin vastaanottimiin välitetyissä samanaikaisissa ja muuttamattomissa TV-lähetyksissä.

MTV Oy pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta mainosten esitysaikojen siirtämiseen tai kampanjan keskeyttämiseen, mikäli erityiset syyt sitä vaativat.

TV-mainoksen ensiesityksen jälkeen MTV Oy:llä on oikeus käyttää mainosta esittely-, koulutus- ja tutkimuskoosteissa, mikäli mainostaja ei tätä kirjallisesti kiellä.

Tv-mainoksen sisältö

Mainostaja on vastuussa mainonnan sisällöstä. Mainoksissa on noudatettava lakeja, asetuksia, mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä sekä kuluttaja-asiamiehen ja muiden viranomaisten määräyksiä. Lääkemainokset tarkastaa ennakkoon Lääketeollisuuden Lääkemainonnan tarkastusvaliokunta co. Lääketeollisuus Ry.

MTV Oy ei vastaa kustannuksista tai seuraamuksista mainostajille, jotka aiheutuvat siitä, että mainos ei täytä annettuja määräyksiä. MTV Oy pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta mainosten esitysaikojen siirtämiseen tai kampanjan keskeyttämiseen, mikäli mainoksen sisältöön liittyvät syyt sitä vaativat.

Kampanjan vahvistaminen

Kampanja on vahvistettava kirjallisesti tai sähköisessä muodossa (LIVE) tarjouksessa mainittuun viimeiseen voimassaolopäivään mennessä, muussa tapauksessa aikavaraus peruuntuu. Kampanjatarjouksen voimassaoloaika lasketaan varauksen tekoa seuraavasta työpäivästä lukien, työpäiviksi lasketaan arkipäivät.

Varausajankohdasta aikaa kampanjan alkuun

Tarjous voimassa

20 tai yli 20 työpäivää

10 työpäivää

10-19 työpäivää

5 työpäivää

5-9 työpäivää

3 työpäivää

2-4 työpäivää

1 työpäivä

1 työpäivä

kuluva päivä


Vahvistetun kampanjan muuttaminen

Vahvistetun kampanjan mainosesitysten pituutta voi muuttaa kampanjahinnan pysyessä vähintään samana.

Vahvistetun kampanjan peruuttaminen

Mikäli asiakas joutuu peruuttamaan jo vahvistetun kampanjatilauksensa, veloitetaan seuraavat peruutusmaksut, jotka lasketaan peruutetun mainosajan nettohinnasta.

Peruutus ennen lähetystä

Peruutusmaksu

Yli 30 vrk

10 %

15-30 vrk

25 %

7-14 vrk

50 %

alle 7 vrk

100 %

Peruutusmaksu lasketaan ohjelmaostamisessa esityspäivän mukaan ja kohderyhmäkaupassa kunkin kontaktitilausviikon ensimmäisestä esityspäivästä. Yhdessä kampanjassa voi olla siis erisuuruisia peruutusmaksuprosentteja sen mukaan, kuinka monta päivää ennen aiottua esitystä kampanja perutaan.

Reklamaatiot

Mainoskampanjaa tai -esitystä koskevat huomautukset tulee tehdä viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluttua kampanjan päättymisestä kirjallisena.

MTV Oy:stä johtuvan lähetysvirheen sattuessa hyvityksen tavasta ja määrästä sovitaan erikseen. Hyvitys on enintään vastaava mainosaika tai virheellisesti esitetyn mainoksen laskuttamatta jättäminen.

Yhteistoimintapalkkio

Yhteistoimintapalkkio suoritetaan MTV Oy:n hyväksymille tahoille, jotka sitoutuvat noudattamaan MTV Oy:n myynti- ja toimitusehtoja ja joiden luottokelpoisuuden MTV Oy on hyväksynyt. Yhteistoimintapalkkio on 12-15 %.

Palkkioon vaikuttavat toiminnalliset ja laadulliset tekijät:

  • käytössä ja osaamiseltaan hallinnassa ammattimaista mediaostamista palvelevat tv:n tutkimuspalvelut 1 %
  • tietojärjestelmäyhteistyö (sähköinen tilausliikenne) käyttäen joko LIVE-varausjärjestelmää tai elektronista tilaustietojen siirtoa LIVE-järjestelmään 1%
  • kampanjoiden suunnittelu, varaus ja seuranta 1 %

Yhteistoimintapalkkio on 15 %, kun taho hoitaa kaikki edellä mainitut tehtävät.

Laskutus ja maksuehdot yhteistoimintapalkkion alaisuudessa toimiville

Maksuehto on 14 päivää -1 % tai 30 päivää netto laskutuspäivästä lukien.

Viivästyskorko määräytyy viimeisimmän virallisen viivästyskorkoprosentin mukaan. Laskutusta koskevat huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun lähettämisestä.

MTV Oy varaa itselleen oikeuden, tilanteen niin vaatiessa, peruuttaa tai siirtää vahvistetun mainoskampanjan tai osia siitä ja sopia uudestaan sen laskutus- ja maksujärjestelyistä.

Ennakkolaskutusalennus

Ennakkolaskutusalennus on vaihtoehtoinen yhteistoimintapalkkiolle. Asiakas, joka maksaa kampanjan viimeistään kuusi (6) päivää ennen kampanjan alkamista saa yhteistoimintapalkkion sijasta 12 % ennakkolaskutusalennuksen. Ennakkolaskutusalennuksen lisäksi ei myönnetä muita maksutapa-alennuksia.

Alennusten laskeminen

Ostotapakohtainen bruttohinta

- kausi-indeksi

- mahdollinen muu etu

- yhteistoimintapalkkio tai ennakkolaskutusalennus

- asiakkaan yhteistyösopimusetu

= nettohinta

+ alv (voimassa olevan alv %:n mukaisesti)

= verollinen nettohinta

Itsepalvelukorvaus

MTV Oy myöntää tilaajalle itsepalvelukorvausta, kun tilaaja on tehnyt kampanjat itsepalvelukriteerit täyttävällä prosessilla. Itsepalvelukorvaus lasketaan tilaajan nettovolyymista. Korvauksen määrä on 0,8 % itsepalvelukriteerit täyttävästä nettovolyymista.

Itsepalvelukriteerit tai itsepalvelukorvauksen ehdot voivat muuttua vuoden 2016 aikana. Tarkempia tietoja itsepalvelukorvauksesta saat MTV Oy:n Mediapalvelusta.

Käytämme Spotti.fi-sivustollamme evästeitä parantaaksemme palvelumme käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme