Arvonnan säännöt: Tunnistatko tarinat? -arvonta

1. Arvonnan järjestäjä

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä").

2. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua spotti.fi/ilmiöt -sivulla olevalla yhteydenottolomakkeella.

Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran.

3. Kilpailuaika

13.4. – 30.4.2015. Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Järjestäjä tai yhteistyökumppani ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinnot ja arvonta

Palkinnot

Palkintona on Holiday Club -lahjakortti (arvo á 500€). Arvomme kaksi lahjakorttia. Lahjakortit ovat voimassa 31.12.2015 saakka.

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Lisäksi Järjestäjä voi halutessaan julkaista voittajan nimen ja yrityksen, ja tehdä voittajasta haastattelun tai muun jutun MTV:n BtoB-verkkosivustolle Spottiin (mtv.fi/spotti).

Arvonta suoritetaan Järjestäjän toimesta viikolla 19/2015.

5. Palkintojen lunastus ja rajoitteet

Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta.

6. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle.

7. Järjestäjän vahingonkorvausvastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista kuten matkakuluista.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden kilpailu- ja sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla.

8. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien henkilötietoja käsitellään vain kilpailun järjestämiseen ja palvelun tuottamiseen liittyviin tarkoituksiin henkilötietolain säännösten mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjille oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä, kuvaa tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

9. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

10. Muuta

MTV Oy:n työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailun voittojen arvontaan.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § | REKISTERISELOSTE | Laatimispäivä: 20.2.2013

1. Rekisterinpitäjä

MTV Oy (Y-tunnus: 2618191-1)

Ilmalantori 2

00240 Helsinki

Puhelin 010 300 300

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tunnistatko tarinat? -arvonta

MTV Oy

Ilmalantori 2

00240 Helsinki

Puhelin 010 300 300

Yhteyshenkilö Ulla Koret

00033 MTV3

Puhelin 010 300 300

3. Rekisterin nimi

Tunnistatko tarinat? -arvonta.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti MTV Oy:n järjestämän kilpailun tai arvonnan toteuttamiseksi, palkintojen toimittamiseksi sekä yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kilpailu-/arvontalomakkeessa pyydetyt tiedot. Näitä ovat seuraavat tiedot rekisteröidyistä:

Yhteystiedot:

- etu- ja sukunimi

- sähköposti

- yrityksen nimi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kilpailuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää väestörekisteriä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.

ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. MTV Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla, kuten kryptauksin.

Verkkosivustolla tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Tunnistatko tarinat? -arvonta

MTV Oy

Ilmalantori 2

00240 Helsinki

Puhelin 010 300 300

Kielto voidaan esittää myös henkilökohtaisesti paikan päällä osoitteessa Ilmalantori 2, 00240 Helsinki.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Tunnistatko tarinat? -arvonta

MTV Oy

Ilmalantori 2

00240 Helsinki

Puhelin 010 300 300

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti paikan päällä osoitteessa Ilmalantori 2, 00240 Helsinki.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Tunnistatko tarinat? -arvonta

MTV Oy

Ilmalantori 2

00240 Helsinki

Puhelin 010 300 300

Korjauspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti paikan päällä osoitteessa Ilmalantori 2, 00240 Helsinki.

Käytämme Spotti.fi-sivustollamme evästeitä parantaaksemme palvelumme käyttökokemusta. Jatkamalla palvelun käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme