Yli 40 prosenttia Suomeen muuttaneista aikuisista kokenut syrjintää vuoden aikana

Hallitus aikoo selvittää, voisiko työnantajia kannustaa palkkaamaan eritaustaisia ihmisiä 2:17
Hallitus aikoo selvittää, voisiko työnantajia kannustaa palkkaamaan eritaustaisia ihmisiä

Useimmin syrjintää raportoivat Afrikasta Suomeen muuttaneet miehet ja naiset sekä Lähi-idästä Suomeen muuttaneet miehet.

Suomeen muuttaneesta aikuisväestöstä 42 prosenttia on kokenut tulleensa syrjityksi vuoden sisällä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) MoniSuomi-tutkimuksesta. Heistä 75 prosenttia arvioi syrjinnän perustuneen syntyperään, etniseen taustaan tai ihonväriin.

Useimmin syrjintää näillä perusteilla raportoivat Afrikasta Suomeen muuttaneet miehet ja naiset sekä Lähi-idästä Suomeen muuttaneet miehet.

THL:n mukaan tulokset osoittavat, että syrjintää koetaan Suomessa hyvin monenlaisista syistä.

– Syrjintäkokemukset heikentävät yksilöiden ja ryhmien hyvinvointia, turvallisuuden kokemusta sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta suomalaiseen yhteiskuntaan. Erityisesti syntyperään, etniseen taustaan ja ihonväriin perustuvaa syrjintää voidaan torjua vahvistamalla antirasistista työotetta yhteiskunnan eri tasoilla, sanoo THL:n maahanmuuton ja kulttuurisen moninaisuuden tutkimusprofessori Anu Castaneda tiedotteessa.

Vähän sukupuoleen perustuvaa syrjintää

Maahanmuuttajat kuitenkin kokivat tutkimuksen perusteella harvemmin ikään ja sukupuoleen perustuvaa syrjintää kuin koko väestö. Maahanmuuttaneista naisista neljä prosenttia oli kokenut sukupuoleen perustuvaa syrjintää viimeksi kuluneen vuoden aikana, kun vastaava osuus koko väestön naisissa oli kahdeksan prosenttia. Suomen koko väestössä yleisimmät koetun syrjinnän syyt ovat ikä ja sukupuoli.

MoniSuomi-tutkimuksen toissa vuoden tulosten mukaan maahan muuttaneista 26 prosenttia oli kokenut syrjintää työelämässä ja 9 prosenttia sosiaali- ja terveyspalveluissa kuluneen vuoden aikana. Koko väestöllä vastaavat luvut olivat 14 prosenttia ja 4 prosenttia.

MoniSuomi-tutkimuksessa selvitettiin Suomessa asuvan ulkomailla syntyneen aikuisväestön terveyttä, hyvinvointia sekä sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia kyselytutkimuksella toissa vuonna. Kyselyyn vastasi lähes 8 000 ihmistä, jotka ovat itse syntyneet ja joiden vanhemmat ovat syntyneet muualla kuin Suomessa.

Lue myös:

    Uusimmat