Mainos

Valtiolta yllättäviä leikkauksia ja korotuksia

Hallitus julkaisi yksityiskohtaiset tiedot kehyspäätöksistä vuosille 2014-2017. Kehyspäätös sisältää useita valmisteverokorotuksia.

Tupakkatuotteiden veroa korotetaan ensi vuoden alusta noin 10 prosenttia. Alkoholijuomien valmisteveroa korotetaan siten, että mietojen juomien , kuten oluen ja siiderin, veroa korotetaan 15 prosenttia. Muiden alkoholijuomien osalta veronkorotus on 10 prosenttia. Kehyspäätökseen sisältyy lisäksi muita konkreettisia korotuksia.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää nostetaan 400 eurolla eli 2 000 eurosta 2 400 euroon vuoden 2014 alussa.

Asuntolainojen korkovähennys

Oman vakituisen asunnon hankkimiseen otetun asuntolainan koroista on 70 prosenttia vähennyskelpoista vuoden 2015 alusta lähtien.

Pääomatulojen verotus

Tällä hetkellä pääomatulojen veroprosentti on 30 ja 50 000 euroa ylittävältä osalta 32. Pääomatuloverotuksen progressiorajaa alennetaan 50 000 eurosta 40 000 euroon vuoden 2014 alussa.

Yhteisöverotus

Yhteisöverokantaa alennetaan 4,5 prosenttiyksiköllä eli 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuoden 2014 alussa.

Pörssiosinkojen verotus

Yksityishenkilön ja kuolinpesän saamasta pörssiosingosta 100 prosenttia on veronalaista pääomatuloa vuoden 2014 alusta lähtien. Tällä hetkellä pörssiosingoista on veronalaista 70 prosenttia.

Pääomatulojen veroprosentti on tällä hetkellä 30 ja 50 000 euroa ylittävältä osalta 32. Hallitus sopi kehysriihessä, että progressiorajaa alennetaan 50 000 eurosta 40 000 euroon vuoden 2014 alussa.

Listaamattomista yrityksistä saatavien osinkojen verotus

Osinkotulot verotetaan aina pääomatulona. Listaamattomista yrityksistä saatujen osinkojen 60 000 euron verovapaa raja poistuu. Osingoista on 25 prosenttia veronalaista ja 75 prosenttia verotonta siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua kahdeksan (8) prosentin vuotuista tuottoa. Ylimenevä osa on kokonaan veronalaista pääomatuloa. Muutokset astuvat voimaan vuoden 2014 alussa.

Ansiotuloista tehtävät vähennykset

Ansiotuloverotuksen työtulovähennystä ja perusvähennystä kasvatetaan vuonna 2014.

Kulutusverotus

Alkoholin, tupakan, virvoitusjuomien ja sähkön verotusta korotetaan vuoden 2014 alusta. Makeisveroa korotetaan 2015.

Harmaata taloutta torjutaan

Harmaan talouden tehostettua torjuntaa jatketaan. Rahanpesun ja terrorismin valvonnan lisäämiseksi aluehallintovirastoille osoitetaan 0,28 milj. euroa vuodessa.

Verohallinnon toimintamenoihin osoitetaan harmaan talouden torjuntaan 2,2 milj. euron lisäys kullekin kehysvuodelle.

Sairauspäivärahoihin muutos

Osatyökykyisten työllistymistä helpotetaan mm. pidentämällä osasairauspäivärahakauden kestoa, lieventämällä ammatillisen kuntoutuksen kriteerejä ja jatkamalla työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättämislakia.

Osasairauspäivärahalla mahdollistetaan osa-aikainen työskentely sairauspäivärahalta palatessa ja tätä aikaa pidennetään nyt 150 päivään.

Kunnille vastuuta työttömyyden hoidossa

Kuntien roolia ja vastuuta pitkäaikaistyöttömyyden aktiivisessa hoidossa korostetaan. Tähän liittyen osa pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen rahoitusvastuusta siirretään kunnille vuoden 2015 alusta lukien osana kuntien tehtävien arviointia.

Työurasopimuksen mukaan alle kolmen vuoden työhistorian omaavien ansiopäivärahakauden enimmäiskesto lyhenee 400 päivään, työssäoloehto lyhenee 34 viikosta 24 viikkoon ja työllistymistä edistävistä aktiivitoimenpiteistä kieltäytyminen lyhentää päivärahakautta 100 päivällä.

Kunnallisveroihin nousupainetta

Kuntien valtionosuuksien lisävähennykset ovat vuosina 2014-2017 yhteensä 892 miljoonaa euroa. Kuntien valtionosuuteen lisätään kuitenkin 70 miljoonaa euroa vuodesta 2014 lähtien. Se vastaa suuruudeltaan arvioitua jäteveron tuottoa. Lisäksi yhdistyvien kuntien valtionosuusmenetyksiä kompensoidaan. Hallitus arvioi kuntatalouden näkymien lisäävän painetta kunnallisveroprosenttien tuntuviin korotuksiin.

Yle saakin indeksikorotuksensa

Yle-indeksin jäädytystä ei olekaan hallituksen kehysriihipäätöksessä, vaikka viime torstaina kehysriihen yhteydessä toisin kerrottiin. Nyt tarkentuneissa valtiontalouden kehyksissä sanotaan, että Ylen rahoitusta tarkistetaan vuosittain yhdistelmäindeksin perusteella.

Päätöksen takana on STT:n tietojen mukaan liikenne- ja viestintäministeri Krista Kiuru (sd.), ja ratkaisu on tullut hallituksen kehysriihen jälkeen. Vielä torstai-iltana SDP itse mainosti Yle-indeksin jäädyttämistä yhtenä valtiontalouden säästökohteena.

Perheille uutta tukea

Työn ja perhe-elämän yhteensovitusta edistetään käyttöönotettavalla uudella alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille maksettavalla joustavalla hoitorahalla. Lisäksi asumistuen enimmäisasumismenoihin tehdään korotus, jonka kustannusvaikutus valtiolle on vuositasolla 10 milj. euroa vuodesta 2014 lukien.

Oppisopimuskoulutusta uudistetaan

Nuorten oppisopimuskoulutusta vahvistetaan. Luodaan nuorten oppisopimuskoulutukseen ennakkojakso, joka toteutetaan ei-työsopimussuhteisena.

Ennakkojakson tavoitteena on alentaa niin työnantajan kuin opiskelijankin kynnystä tehdä oppisopimus. Kokeillaan joustavaa siirtymistä oppilaitosmuotoisesta ammatillisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen.

Opintotuki sidotaan indeksiin 1.8.2014 lukien. Opintolainojen korkovähennys poistetaan.

Maahanmuuttajille koulutusta

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat sekä lukiokoulutuksen yleiset tavoitteet, tuntijako ja opetussuunnitelmien perusteet uudistetaan. Maahanmuuttajien edellytyksiä lukio-opintoihin parannetaan sisällyttämällä lainsäädäntöön maahanmuuttajien valmistavaa koulutusta koskevat säännökset.

Lisää kohtuuhintaisia asuntoja

Hallituksen puolivälitarkastelussa päätetyn asuntopoliittisen uudistuspaketin tukitoimet suunnataan kasvuseutujen kohtuuhintaisen vuokra-asuntorakentamisen lisäämiseksi ja erityistä tukea tarvitsevien asunto-olojen kehittämiseen.

Korjausavustusten painopisteenä ovat hissien rakentaminen sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaus kotona asumisen mahdollistamiseksi. Perusparannuksen korkotukilainoituksen omavastuukorko alennetaan määräaikaisesti 3,4 prosentista 2,35 prosenttiin

Lisärahaa terrorismin torjuntaan

Poliisin palvelukyky ja toiminnan laatu kiireellisissä hälytystehtävissä ja rikosten selvittämisessä sekä lupahallinnossa ja liikenneturvallisuustyössä pyritään pitämään nykyisellä tasolla.

Sisäasiainministeriö aloittaa poliisin hallintorakenneuudistuksen seuraavan vaiheen (Pora III) toimeenpanon poliisin talouden sopeuttamiseksi toiminnan tehokkuutta lisäämällä ja organisaatiota yksinkertaistamalla.

Terrorismin torjunnan tehostamiseksi suojelupoliisille osoitetaan 1,6 milj. euron vuotuinen lisäys.

Puolustusvoimauudistus etenee

Puolustusvoimauudistuksen keskeisenä tavoitteena on koulutus- ja harjoitustoiminnan palauttaminen sodan ajan joukkojen koulutusvaatimusten edellyttämälle tasolle.

Vuodesta 2015 alkaen lentotuntien, alusvuorokausien, kertausharjoituksissa koulutettujen reserviläisten sekä varusmiesten sotaharjoitusperusteisten maastovuorokausien määrä palautetaan tavoitetasolle.

Asepalvelusta suorittavien päivärahoja pyritään tarkistamaan määrävuosin elinkustannusten muutoksia vastaavasti ja kaikki kotimaan lomamatkat säädetään vuoden 2014 alusta maksuttomiksi.

Liikennehankkeiden valmistuminen viivästyy

Hallitus käynnistää suunnitellusti kaikki liikennehankkeet, joista on sovittu liikennepoliittisessa selonteossa.

Hankkeiden valmistuminen kuitenkin viivästyy. Osa hankkeista valmistuu vasta kehyskauden jälkeisinä vuosina eli vuoden 2017 jälkeen.

Määrärahalisäys väylähankkeisiin on kaiken kaikkiaan ensi vuonna 113 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 58 miljoonaa euroa.

Helsingin ratapihan parantamishanke käynnistetään myöhemmin Pisararadan rakentamisen yhteyteen. Vaalimaan rekkaparkki sisällytetään E 18 Hamina–Vaalimaa-hankkeeseen.

(MTV3–STT)

Katso Mari Haaviston juttu (Seitsemän uutiset 27.3.2013)

Mainos

Lisää aiheesta
  Mainos

  Suosituimmat videot

  Mainos

  Uusimmat

  Mainos
  Mainos
   

  Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.