Mainos

Työryhmä ehdottaa tuomareille koulutusjärjestelmää

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että tuomareiksi haluaville räätälöitäisiin kaksi ja puolivuotinen koulutus, johon kuuluisi teoriaopintojen ohella pitkiä työharjoittelujaksoja.

Tuomarin virkaan pätevöitymistä varten tulisi luoda koulutusjärjestelmä, ehdottaa oikeusministeriön työryhmä. Työryhmän mukaan koulutusjärjestelmä takaisi tuomareiden korkean ammattitaidon ja muut hyvältä tuomarilta vaadittavat ominaisuudet. Sillä pyritään myös
vastaamaan entistä paremmin yhteiskunnan ja tuomioistuinlaitoksen tuomareille asettamiin vaatimuksiin.

Työryhmä luovutti ehdotuksensa tuomarien pätevöitymisjärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi oikeusministeri Johannes Koskiselle tänään. Sen pohjana on tammikuussa 2001 valmistunut tuomarikoulutustoimikunnan mietintö ja siitä annetut lausunnot.

Koulutuksen pituus 2,5 vuotta

Työryhmän mukaan tuomarien koulutusjärjestelmään voisivat pyrkiä oikeustieteen kandidaatin tutkinnon ja tuomioistuinharjoittelun suorittaneet henkilöt. Tuomioistuinharjoittelua vastaavat taidot voisi kuitenkin korvata myös muissa lakimiestehtävissä saadulla kokemuksella.

Tuomarikoulutus koostuisi työharjoittelusta ja teoriaopinnoista. Tuomarin työtä harjoiteltaisiin vähintään kolmessa eri paikassa, joista ainakin kaksi olisi tuomioistuimissa. Lisäksi harjoittelua voisi suorittaa esimerkiksi oikeusaputoimistossa, syyttäjänvirastossa tai asianajotoimistossa. Teoriaopintoihin sisältyisi muun muassa oikeusteoriaa, tuomarin etiikkaa, oikeudellisen tiedon hallintaa, tuomion kirjoittamista, prosessin johtamista ja viestintää.

Koulutuksen pituudeksi kaavaillaan 2,5 vuotta, josta työharjoittelun osuus olisi yhteensä kaksi vuotta. Tuomarikoulutustoimikunta ehdotti aluksi koulutuksen kestoksi 3 vuotta 5 kuukautta, mutta asiantuntijalausunnoissa tätä pidettiin liian pitkänä aikana.

Työryhmä ehdottaa koulutukseen myös joustavuutta. Koulutettavalle laadittaisiin henkilökohtainen opintosuunnitelma ja häntä ohjattaisiin ja arvioitaisiin paitsi harjoittelupaikoissa myös teoriajaksojen aikana.

Nyt ehdotetusta koulutusjärjestelmästä ei kuitenkaan haluta ainoaa tietä tuomarin ammattiin. Tuomariksi voitaisiin nimittää edelleen myös henkilö, joka on hankkinut vastaavan pätevyyden muissa tehtävissä.

Aluksi 20 koulutettavaa vuodessa

Työryhmä ehdottaa, että koulutukseen valittaisiin alkuvaiheessa 20 henkilöä vuodessa. Koulutettavien määrään vaikuttaisi ennenkaikkea tuomioistuimien tuomaritarve.

Koulutus voitaisiin aloittaa aikaisintaan vuoden 2004 syksyllä. Koulutettavat olisivat palkallisessa määräaikaisessa virkasuhteessa valtioon. Kun koulutus on käynnistynyt täysimääräisesti vuodesta 2006 eteenpäin, sen vuosikustannukset olisivat arvion mukaan 1,6 miljoonaa euroa.

Tuomarikoulutuslautakunta päättäisi koulutuksesta

Tuomarien koulutusjärjestelmää ohjaisi ja koulutuksen sisällöstä päättäisi perustettava tuomarikoulutuslautakunta, joka muodostuisi yhdeksästä jäsenestä, joista viisi olisi tuomareita. Muut jäsenet edustaisivat oikeustieteellisiä tiedekuntia, syyttäjiä, asianajajia sekä koulutettavia. Lisäksi lautakunnassa olisi oikeusministeriön edustaja. Tuomarikoulutuslautakunnan nimittäisi tuomarinvalintalautakunta.

Tuomarikoulutuslautakunta määrittelisi valintaperusteet koulutusjärjestelmään ja valitsisi koulutettavat. Se myös tekisi oikeusministeriölle esityksen koulutukseen otettavien määrästä. Lisäksi lautakunta vastaisi tuomarien täydennyskoulutuksen sisällöstä sekä sen suunnitelmallisuudesta ja monipuolisuudesta.

Tuomarin virkaan sijoittuminen

Tuomarikoulutuksen suorittaneet työskentelisivät koulutuksen jälkeen joitakin vuosia muissa lakimiestehtävissä joko oikeuslaitoksessa tai sen ulkopuolella saadakseen taitoja ja kokemusta, joista on hyötyä tuomarin tehtävissä. Työryhmä arvioi, että koulutusjärjestelmän suorittanut saisi tuomarin viran oltuaan työelämässä tuomarikoulutuksen lisäksi enintään kymmenen vuotta.

Suomessa ei nykyisin ole järjestelmällistä koulutusta tuomarin tehtäviin. Tuomarin virkaan nimitetään oikeustieteen kandidaatin tutkinnon ja tuomioistuinharjoittelun suorittaneita henkilöitä, jotka ovat pitkään toimineet tuomarin sijaisina käräjäoikeudessa tai esittelijöinä hovioikeudessa.

Tuomioistuimissa työskentelee tällä hetkellä noin 380 esittelijää ja käräjäviskaalia. Tuomarikoulutustoimikunnan mietinnöstä keväällä annetuissa lausunnoissa korostettiin heidän asemansa turvaamista. Työryhmän ehdotuksen mukaan heillä olisi edelleen hyvät mahdollisuudet tulla nimitetyksi tuomariksi pitkän kokemuksensa vuoksi. Tuomarinvirkoja myös vapautuu lähivuosina runsaasti, koska tuomareita jää enenevässä määrin eläkkeelle. Esittelijöille tulisi työryhmän mukaan järjestää mahdollisuus täydennyskoulutukseen, joka sisältäisi samoja aiheita kuin tuomarikoulutus.

(MTV3)

Mainos

Lisää aiheesta
  Mainos

  Suosituimmat videot

  Mainos

  Uusimmat

  Mainos
  Mainos
   

  Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.